Diagonaal van cilinder gegeven basisoppervlak Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Diagonaal van cilinder = sqrt(Hoogte cilinder^2+(4*Basisgebied van cilinder)/pi)
d = sqrt(h^2+(4*ABase)/pi)
Deze formule gebruikt 1 Constanten, 1 Functies, 3 Variabelen
Gebruikte constanten
pi - Archimedes' constant Waarde genomen als 3.14159265358979323846264338327950288
Functies die worden gebruikt
sqrt - Square root function, sqrt(Number)
Variabelen gebruikt
Diagonaal van cilinder - (Gemeten in Plein Meter) - Cilinderdiagonaal is de afstand tussen twee tegenoverliggende hoeken van een cilinder.
Hoogte cilinder - (Gemeten in Meter) - De hoogte van de cilinder is de langste verticale afstand van het onderste ronde vlak tot het bovenste ronde vlak van de cilinder.
Basisgebied van cilinder - (Gemeten in Plein Meter) - Basisoppervlak van cilinder is het gebied van het cirkelvormige basisvlak van cilinder.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Hoogte cilinder: 12 Meter --> 12 Meter Geen conversie vereist
Basisgebied van cilinder: 80 Plein Meter --> 80 Plein Meter Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
d = sqrt(h^2+(4*ABase)/pi) --> sqrt(12^2+(4*80)/pi)
Evalueren ... ...
d = 15.6798967974542
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
15.6798967974542 Plein Meter --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
15.6798967974542 15.6799 Plein Meter <-- Diagonaal van cilinder
(Berekening voltooid in 00.004 seconden)

Credits

Gemaakt door Dhruv Walia
Indian Institute of Technology, Indian School of Mines, DHANBAD (IIT ISM), Dhanbad, Jharkhand
Dhruv Walia heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 1100+ meer rekenmachines!
Geverifieërd door Nayana Phulphagar
Institute of Chartered and Financial Analysts van India National College (ICFAI Nationaal College), HUBLI
Nayana Phulphagar heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 1300+ rekenmachines!

12 Diagonaal van cilinder Rekenmachines

Diagonaal van cilinder gegeven totale oppervlakte en straal
Gaan Diagonaal van cilinder = sqrt((Totale oppervlakte van cilinder/(2*pi*Straal van cilinder)-Straal van cilinder)^2+(2*Straal van cilinder)^2)
Diagonaal van cilinder gegeven totale oppervlakte en hoogte
Gaan Diagonaal van cilinder = sqrt(Hoogte cilinder^2+((Totale oppervlakte van cilinder-2*Basisgebied van cilinder)/(pi*Hoogte cilinder))^2)
Diagonaal van cilinder gegeven oppervlakte-volumeverhouding en straal
Gaan Diagonaal van cilinder = sqrt(((2*Straal van cilinder)/((Straal van cilinder*Oppervlakte-volumeverhouding van cilinder)-2))^2+(2*Straal van cilinder)^2)
Diagonaal van cilinder gegeven verhouding tussen oppervlak en volume en hoogte
Gaan Diagonaal van cilinder = sqrt(Hoogte cilinder^2+((4*Hoogte cilinder)/((Hoogte cilinder*Oppervlakte-volumeverhouding van cilinder)-2))^2)
Diagonaal van cilinder gegeven lateraal oppervlak en straal
Gaan Diagonaal van cilinder = sqrt((Zijoppervlak van cilinder/(2*pi*Straal van cilinder))^2+(2*Straal van cilinder)^2)
Diagonaal van cilinder gegeven volume en straal
Gaan Diagonaal van cilinder = sqrt((Volume van cilinder/(pi*Straal van cilinder^2))^2+(2*Straal van cilinder)^2)
Diagonaal van cilinder gegeven omtrek en straal
Gaan Diagonaal van cilinder = sqrt((Omtrek van cilinder/2-2*pi*Straal van cilinder)^2+(2*Straal van cilinder)^2)
Diagonaal van cilinder gegeven zijoppervlak en hoogte
Gaan Diagonaal van cilinder = sqrt(Hoogte cilinder^2+(Zijoppervlak van cilinder/(pi*Hoogte cilinder))^2)
Diagonaal van cilinder gegeven omtrek en hoogte
Gaan Diagonaal van cilinder = sqrt(Hoogte cilinder^2+((Omtrek van cilinder/2-Hoogte cilinder)/pi)^2)
Diagonaal van cilinder gegeven volume en hoogte
Gaan Diagonaal van cilinder = sqrt(Hoogte cilinder^2+(4*Volume van cilinder)/(pi*Hoogte cilinder))
Diagonaal van cilinder gegeven basisoppervlak
Gaan Diagonaal van cilinder = sqrt(Hoogte cilinder^2+(4*Basisgebied van cilinder)/pi)
Diagonaal van cilinder
Gaan Diagonaal van cilinder = sqrt(Hoogte cilinder^2+(2*Straal van cilinder)^2)

Diagonaal van cilinder gegeven basisoppervlak Formule

Diagonaal van cilinder = sqrt(Hoogte cilinder^2+(4*Basisgebied van cilinder)/pi)
d = sqrt(h^2+(4*ABase)/pi)
Share Image
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!