Dichtheid van materiaal gegeven Isentropische samendrukbaarheid Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Dikte = 1/(Isentropische samendrukbaarheid*(Snelheid van geluid^2))
ρ = 1/(KS*(c^2))
Deze formule gebruikt 3 Variabelen
Variabelen gebruikt
Dikte - (Gemeten in Kilogram per kubieke meter) - De dichtheid van een materiaal toont de dichtheid van dat materiaal in een specifiek bepaald gebied. Dit wordt genomen als massa per volume-eenheid van een bepaald object.
Isentropische samendrukbaarheid - (Gemeten in Vierkante meter / Newton) - De isentropische samendrukbaarheid is de verandering in volume als gevolg van verandering in druk bij constante entropie.
Snelheid van geluid - (Gemeten in Meter per seconde) - Geluidssnelheid is de afstand die een geluidsgolf per tijdseenheid aflegt terwijl deze zich voortplant door een elastisch medium.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Isentropische samendrukbaarheid: 70 Vierkante meter / Newton --> 70 Vierkante meter / Newton Geen conversie vereist
Snelheid van geluid: 343 Meter per seconde --> 343 Meter per seconde Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
ρ = 1/(KS*(c^2)) --> 1/(70*(343^2))
Evalueren ... ...
ρ = 1.21426567890201E-07
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
1.21426567890201E-07 Kilogram per kubieke meter --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
1.21426567890201E-07 Kilogram per kubieke meter <-- Dikte
(Berekening voltooid in 00.016 seconden)

Credits

Gemaakt door Prerana Bakli
Nationaal Instituut voor Technologie (NIT), Meghalaya
Prerana Bakli heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 800+ meer rekenmachines!
Geverifieërd door Prashant Singh
KJ Somaiya College of science (KJ Somaiya), Mumbai
Prashant Singh heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 500+ rekenmachines!

13 Dichtheid van gas Rekenmachines

Gegeven dichtheid Volumetrische coëfficiënt van thermische uitzetting, samendrukbaarheidsfactoren en Cv
Gaan Dikte = ((Volumetrische coëfficiënt van thermische uitzetting^2)*Temperatuur)/((Isotherme samendrukbaarheid-Isentropische samendrukbaarheid)*(Molaire specifieke warmtecapaciteit bij constant volume+[R]))
Dichtheid gegeven thermische drukcoëfficiënt, samendrukbaarheidsfactoren en Cp
Gaan Dikte = ((Thermische drukcoëfficiënt^2)*Temperatuur)/(((1/Isentropische samendrukbaarheid)-(1/Isotherme samendrukbaarheid))*(Molaire specifieke warmtecapaciteit bij constante druk-[R]))
Gegeven dichtheid Volumetrische coëfficiënt van thermische uitzetting, samendrukbaarheidsfactoren en Cp
Gaan Dikte = ((Volumetrische coëfficiënt van thermische uitzetting^2)*Temperatuur)/((Isotherme samendrukbaarheid-Isentropische samendrukbaarheid)*Molaire specifieke warmtecapaciteit bij constante druk)
Dichtheid gegeven thermische drukcoëfficiënt, samendrukbaarheidsfactoren en Cv
Gaan Dikte = ((Thermische drukcoëfficiënt^2)*Temperatuur)/(((1/Isentropische samendrukbaarheid)-(1/Isotherme samendrukbaarheid))*Molaire specifieke warmtecapaciteit bij constant volume)
Dichtheid gegeven relatieve grootte van fluctuaties in deeltjesdichtheid
Gaan Dikte = sqrt(((Relatieve grootte van fluctuaties/Volume))/([BoltZ]*Isotherme samendrukbaarheid*Temperatuur))
Gasdichtheid gegeven gemiddelde snelheid en druk in 2D
Gaan Dichtheid van gas = (pi*Druk van Gas)/(2*((Gemiddelde gassnelheid)^2))
Dichtheid van gas gegeven gemiddelde snelheid en druk
Gaan Dichtheid van gas = (8*Druk van Gas)/(pi*((Gemiddelde gassnelheid)^2))
Gasdichtheid gegeven Root Mean Square Snelheid en Druk in 2D
Gaan Dichtheid van gas = (2*Druk van Gas)/((Wortel gemiddelde kwadratische snelheid)^2)
Dichtheid van gas gegeven Root Mean Square snelheid en druk
Gaan Dichtheid van gas = (3*Druk van Gas)/((Wortel gemiddelde kwadratische snelheid)^2)
Dichtheid van gas gegeven Root Mean Square snelheid en druk in 1D
Gaan Dichtheid van gas = (Druk van Gas)/((Wortel gemiddelde kwadratische snelheid)^2)
Gasdichtheid gegeven Meest waarschijnlijke snelheid Druk
Gaan Dichtheid van gas = (2*Druk van Gas)/((Meest waarschijnlijke snelheid)^2)
Gasdichtheid gegeven Meest waarschijnlijke snelheid Druk in 2D
Gaan Dichtheid van gas = (Druk van Gas)/((Meest waarschijnlijke snelheid)^2)
Dichtheid van materiaal gegeven Isentropische samendrukbaarheid
Gaan Dikte = 1/(Isentropische samendrukbaarheid*(Snelheid van geluid^2))

Dichtheid van materiaal gegeven Isentropische samendrukbaarheid Formule

Dikte = 1/(Isentropische samendrukbaarheid*(Snelheid van geluid^2))
ρ = 1/(KS*(c^2))

Wat zijn de postulaten van de kinetische theorie van gassen?

1) Het werkelijke volume van gasmoleculen is verwaarloosbaar in vergelijking met het totale volume van het gas. 2) geen aantrekkingskracht tussen de gasmoleculen. 3) Gasdeeltjes zijn constant in willekeurige beweging. 4) Gasdeeltjes komen met elkaar en met de wanden van de container in botsing. 5) Botsingen zijn perfect elastisch. 6) Verschillende gasdeeltjes hebben verschillende snelheden. 7) De gemiddelde kinetische energie van het gasmolecuul is recht evenredig met de absolute temperatuur.

Share Image
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!