Dichtheid van Simple Cubic Unit Cell Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Dikte = Massa van Atoom/(Volume van een eenheidscel*[Avaga-no])
ρ = M/(Vunit cell*[Avaga-no])
Deze formule gebruikt 1 Constanten, 3 Variabelen
Gebruikte constanten
[Avaga-no] - Het nummer van Avogadro Waarde genomen als 6.02214076E+23
Variabelen gebruikt
Dikte - (Gemeten in Kilogram per kubieke meter) - De dichtheid van een materiaal toont de dichtheid van dat materiaal in een specifiek bepaald gebied. Dit wordt genomen als massa per volume-eenheid van een bepaald object.
Massa van Atoom - (Gemeten in Kilogram) - De massa van het atoom is de massa van een enkel atoom aanwezig in de eenheidscel.
Volume van een eenheidscel - (Gemeten in Kubieke meter) - Het volume van de eenheidscel wordt gedefinieerd als de ruimte die wordt ingenomen binnen de grenzen van de eenheidscel.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Massa van Atoom: 42 Gram --> 0.042 Kilogram (Bekijk de conversie hier)
Volume van een eenheidscel: 105 Kubieke Angstrom --> 1.05E-28 Kubieke meter (Bekijk de conversie hier)
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
ρ = M/(Vunit cell*[Avaga-no]) --> 0.042/(1.05E-28*[Avaga-no])
Evalueren ... ...
ρ = 664.215626869539
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
664.215626869539 Kilogram per kubieke meter --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
664.215626869539 664.2156 Kilogram per kubieke meter <-- Dikte
(Berekening voltooid in 00.004 seconden)

Credits

Gemaakt door Pragati Jaju
Technische Universiteit (COEP), Pune
Pragati Jaju heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 50+ meer rekenmachines!
Geverifieërd door Akshada Kulkarni
Nationaal instituut voor informatietechnologie (NIT), Neemrana
Akshada Kulkarni heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 900+ rekenmachines!

13 Dichtheid van verschillende kubieke cellen Rekenmachines

Dichtheid van eenheidscel
Gaan Dikte = Aantal atomen*Massa van Atoom/((Rand lengte:^3)*[Avaga-no])
Lineaire dichtheid voor BCC 101-richting
Gaan Lineaire dichtheid = sqrt(3)/(4*Straal van samenstellend deeltje*sqrt(2))
Dichtheid van BCC-rooster
Gaan Dikte = 2*Massa van Atoom/(Volume van een eenheidscel*[Avaga-no])
Dichtheid van FCC-rooster
Gaan Dikte = 4*Massa van Atoom/(Volume van een eenheidscel*[Avaga-no])
Dichtheid van Simple Cubic Unit Cell
Gaan Dikte = Massa van Atoom/(Volume van een eenheidscel*[Avaga-no])
Lineaire dichtheid
Gaan Lineaire dichtheid = Aantal atomen gecentreerd op richtingsvector/Lengte van richtingsvector
Planaire dichtheid
Gaan Vlakdichtheid = Aantal atomen gecentreerd op vlak/Gebied van vliegtuig
Lineaire dichtheid voor BCC 111 richting
Gaan Lineaire dichtheid = 1/(2*Straal van samenstellend deeltje)
Lineaire dichtheid voor BCC 110-richting
Gaan Lineaire dichtheid = 0.306/Straal van samenstellend deeltje
Vlakdichtheid voor FCC 110 vliegtuig
Gaan Vlakdichtheid = 0.177/(Straal van samenstellend deeltje^2)
Vlakdichtheid voor BCC 100-vlak
Gaan Vlakdichtheid = 0.19/(Straal van samenstellend deeltje^2)
Vlakdichtheid voor FCC 100-vlak
Gaan Vlakdichtheid = 0.25/(Straal van samenstellend deeltje^2)
Vlakdichtheid voor FCC 111-vlak
Gaan Vlakdichtheid = 0.29/(Straal van samenstellend deeltje^2)

Dichtheid van Simple Cubic Unit Cell Formule

Dikte = Massa van Atoom/(Volume van een eenheidscel*[Avaga-no])
ρ = M/(Vunit cell*[Avaga-no])

Wat is de dichtheid van een eenheidscel?

De dichtheid van een eenheidscel wordt gegeven als de verhouding tussen massa en volume van een eenheidscel. De massa van een eenheidscel is gelijk aan het product van het aantal atomen in een eenheidscel en de massa van elk atoom in een eenheidscel.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!