Kracht door gasmolecuul op de muur van de doos Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Kracht = (Massa per molecuul*(Snelheid van deeltje)^2)/Lengte van rechthoekige sectie:
F = (m*(u)^2)/L
Deze formule gebruikt 4 Variabelen
Variabelen gebruikt
Kracht - (Gemeten in Newton) - Kracht is elke interactie die, wanneer er geen tegenstand is, de beweging van een object zal veranderen. Met andere woorden, een kracht kan ervoor zorgen dat een object met massa zijn snelheid verandert.
Massa per molecuul - (Gemeten in Kilogram) - De massa per molecuul wordt gedefinieerd als de molaire massa van het molecuul gedeeld door het Avogadro-getal.
Snelheid van deeltje - (Gemeten in Meter per seconde) - De snelheid van een deeltje is de afstand die het deeltje per tijdseenheid aflegt.
Lengte van rechthoekige sectie: - (Gemeten in Meter) - De lengte van de rechthoekige sectie is de totale afstand van het ene uiteinde tot het andere uiteinde, de lengte is de langste zijde van de rechthoek.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Massa per molecuul: 0.2 Gram --> 0.0002 Kilogram (Bekijk de conversie hier)
Snelheid van deeltje: 15 Meter per seconde --> 15 Meter per seconde Geen conversie vereist
Lengte van rechthoekige sectie:: 1500 Millimeter --> 1.5 Meter (Bekijk de conversie hier)
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
F = (m*(u)^2)/L --> (0.0002*(15)^2)/1.5
Evalueren ... ...
F = 0.03
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
0.03 Newton --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
0.03 Newton <-- Kracht
(Berekening voltooid in 00.016 seconden)

Credits

Gemaakt door Prashant Singh
KJ Somaiya College of science (KJ Somaiya), Mumbai
Prashant Singh heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 700+ meer rekenmachines!
Geverifieërd door Akshada Kulkarni
Nationaal instituut voor informatietechnologie (NIT), Neemrana
Akshada Kulkarni heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 900+ rekenmachines!

18 PIB Rekenmachines

Aantal mol gas 1 gegeven Kinetische energie van beide gassen
Gaan Aantal mol gas 1 = (Kinetische energie van gas 1/Kinetische energie van gas 2)*Aantal mol gas 2*(Temperatuur van Gas 2/Temperatuur van Gas 1)
Aantal mol gas 2 gegeven Kinetische energie van beide gassen
Gaan Aantal mol gas 2 = Aantal mol gas 1*(Kinetische energie van gas 2/Kinetische energie van gas 1)*(Temperatuur van Gas 1/Temperatuur van Gas 2)
Massa van elk gasmolecuul in 3D-box gegeven druk
Gaan Massa per molecuul = (3*Druk van Gas*Gasvolume)/(Aantal moleculen*(Wortel gemiddelde kwadratische snelheid)^2)
Massa van elk gasmolecuul in 2D-box gegeven druk
Gaan Massa per molecuul = (2*Druk van Gas*Gasvolume)/(Aantal moleculen*(Wortel gemiddelde kwadratische snelheid)^2)
Aantal gasmoleculen in 3D-box gegeven druk
Gaan Aantal moleculen = (3*Druk van Gas*Gasvolume)/(Massa per molecuul*(Wortel gemiddelde kwadratische snelheid)^2)
Aantal gasmoleculen in 2D-box gegeven druk
Gaan Aantal moleculen = (2*Druk van Gas*Gasvolume)/(Massa per molecuul*(Wortel gemiddelde kwadratische snelheid)^2)
Snelheid van gasmolecuul in 1D gegeven druk
Gaan Snelheid van deeltje = sqrt((Druk van Gas*Volume van rechthoekige doos)/Massa per molecuul)
Snelheid van gasmolecuul gegeven Kracht
Gaan Snelheid van deeltje = sqrt((Kracht*Lengte van rechthoekige sectie:)/Massa per molecuul)
Volume van doos met gasmolecuul gegeven druk
Gaan Volume van rechthoekige doos = (Massa per molecuul*(Snelheid van deeltje)^2)/Druk van Gas
Druk uitgeoefend door één gasmolecuul in 1D
Gaan Druk van Gas = (Massa per molecuul*(Snelheid van deeltje)^2)/Volume van rechthoekige doos
Massa van gasmolecuul in 1D gegeven druk
Gaan Massa per molecuul = (Druk van Gas*Volume van rechthoekige doos)/(Snelheid van deeltje)^2
Massa van gasmolecuul gegeven Kracht
Gaan Massa per molecuul = (Kracht*Lengte van rechthoekige sectie:)/((Snelheid van deeltje)^2)
Kracht door gasmolecuul op de muur van de doos
Gaan Kracht = (Massa per molecuul*(Snelheid van deeltje)^2)/Lengte van rechthoekige sectie:
Lengte van doos gegeven Kracht
Gaan Lengte van rechthoekige sectie: = (Massa per molecuul*(Snelheid van deeltje)^2)/Kracht
Aantal mollen gegeven Kinetische energie
Gaan Aantal mol = (2/3)*(Kinetische energie/([R]*Temperatuur))
Lengte van rechthoekige doos gegeven tijd van botsing
Gaan Lengte van rechthoekige sectie: = (Tijd tussen botsing*Snelheid van deeltje)/2
Tijd tussen botsingen van deeltjes en muren
Gaan Tijd tussen botsing = (2*Lengte van rechthoekige sectie:)/Snelheid van deeltje
Snelheid van deeltjes in 3D-box
Gaan Snelheid van deeltje = (2*Lengte van rechthoekige sectie:)/Tijd tussen botsing

Kracht door gasmolecuul op de muur van de doos Formule

Kracht = (Massa per molecuul*(Snelheid van deeltje)^2)/Lengte van rechthoekige sectie:
F = (m*(u)^2)/L

Wat zijn postulaten van de kinetische moleculaire theorie van gas?

1) Het werkelijke volume van gasmoleculen is verwaarloosbaar in vergelijking met het totale volume van het gas. 2) geen aantrekkingskracht tussen de gasmoleculen. 3) Gasdeeltjes zijn constant in willekeurige beweging. 4) Gasdeeltjes komen met elkaar en met de wanden van de container in botsing. 5) Botsingen zijn perfect elastisch. 6) Verschillende deeltjes van het gas hebben verschillende snelheden. 7) De gemiddelde kinetische energie van het gasmolecuul is recht evenredig met de absolute temperatuur.

Share Image
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!