Initiële concentratie van reactant voor eerste orde tegengesteld door eerste orde reactie Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Beginconcentratie van reagens A = (1/(Tijd*Voorwaartse reactiesnelheidsconstante))*Concentratie van reactant bij evenwicht*ln(Concentratie van reactant bij evenwicht/(Concentratie van reactant bij evenwicht-Concentratie van product op tijdstip t))
A0 = (1/(t*kf))*xeq*ln(xeq/(xeq-x))
Deze formule gebruikt 1 Functies, 5 Variabelen
Functies die worden gebruikt
ln - Natural logarithm function (base e), ln(Number)
Variabelen gebruikt
Beginconcentratie van reagens A - (Gemeten in Mol per kubieke meter) - Beginconcentratie van reagens A wordt gedefinieerd als de concentratie van reagens A op tijdstip t=0.
Tijd - (Gemeten in Seconde) - Tijd wordt gebruikt om te definiëren als de tijdsperiode die nodig is voor de reactant om een bepaalde hoeveelheid product in een chemische reactie te geven.
Voorwaartse reactiesnelheidsconstante - (Gemeten in 1 per seconde) - Voorwaartse reactiesnelheidsconstante wordt gebruikt om de relatie tussen de molaire concentratie van de reactanten en de snelheid van de chemische reactie in voorwaartse richting te definiëren.
Concentratie van reactant bij evenwicht - (Gemeten in Mol per kubieke meter) - Concentratie van reagens bij evenwicht wordt gedefinieerd als de hoeveelheid reagens die aanwezig is wanneer de reactie zich in evenwichtstoestand bevindt.
Concentratie van product op tijdstip t - (Gemeten in Mol per kubieke meter) - Concentratie van product op tijdstip t wordt gedefinieerd als de hoeveelheid reactant die is omgezet in product in een tijdsinterval van t.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Tijd: 3600 Seconde --> 3600 Seconde Geen conversie vereist
Voorwaartse reactiesnelheidsconstante: 9.74E-05 1 per seconde --> 9.74E-05 1 per seconde Geen conversie vereist
Concentratie van reactant bij evenwicht: 70 mole/liter --> 70000 Mol per kubieke meter (Bekijk de conversie hier)
Concentratie van product op tijdstip t: 20 mole/liter --> 20000 Mol per kubieke meter (Bekijk de conversie hier)
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
A0 = (1/(t*kf))*xeq*ln(xeq/(xeq-x)) --> (1/(3600*9.74E-05))*70000*ln(70000/(70000-20000))
Evalueren ... ...
A0 = 67171.6192205251
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
67171.6192205251 Mol per kubieke meter -->67.1716192205251 mole/liter (Bekijk de conversie hier)
DEFINITIEVE ANTWOORD
67.1716192205251 mole/liter <-- Beginconcentratie van reagens A
(Berekening voltooid in 00.000 seconden)

Credits

Gemaakt door SUDIPTA SAHA
ACHARYA PRAFULLA CHANDRA COLLEGE (APC), KOLKATA
SUDIPTA SAHA heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 50+ meer rekenmachines!
Geverifieërd door Prerana Bakli
Nationaal Instituut voor Technologie (NIT), Meghalaya
Prerana Bakli heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 1300+ rekenmachines!

17 Eerste orde tegengewerkt door eerste orde reacties Rekenmachines

Reactantconcentratie voor eerste orde tegengesteld door eerste orde reactie op gegeven tijdstip t
Gaan Concentratie van A = Beginconcentratie van reagens A*(Voorwaartse reactiesnelheidsconstante/(Voorwaartse reactiesnelheidsconstante+Achterwaartse reactiesnelheidsconstante))*((Achterwaartse reactiesnelheidsconstante/Voorwaartse reactiesnelheidsconstante)+exp(-(Voorwaartse reactiesnelheidsconstante+Achterwaartse reactiesnelheidsconstante)*Tijd))
Tijd genomen voor 1st Order Tegengewerkt door 1st Order Rxn. gegeven productconcentratie
Gaan Tijd = (1/(Voorwaartse reactiesnelheidsconstante+Achterwaartse reactiesnelheidsconstante))*ln(Beginconcentratie van reagens A*Voorwaartse reactiesnelheidsconstante/(Voorwaartse reactiesnelheidsconstante*(Beginconcentratie van reagens A-Concentratie van B)- Achterwaartse reactiesnelheidsconstante*Concentratie van B))
ini. Conc. van A voor 1st Order Tegengesteld door 1st Order Rxn. wanneer Ini. Conc. van B groter dan 0
Gaan Beginconcentratie van reagens A = (Beginconcentratie van reagens B+Concentratie van reactant bij evenwicht)*((1/Voorwaartse reactiesnelheidsconstante)*(1/Tijd)*ln(Concentratie van reactant bij evenwicht/(Concentratie van reactant bij evenwicht-Concentratie van product op tijdstip t)))-Beginconcentratie van reagens B
Tijd genomen voor 1st Order Tegengewerkt door 1st Order Rxn. wanneer Initial Conc. van Reactant B groter dan 0
Gaan Tijd = 1/Voorwaartse reactiesnelheidsconstante*ln(Concentratie van reactant bij evenwicht/(Concentratie van reactant bij evenwicht-Concentratie van product op tijdstip t))*((Beginconcentratie van reagens B+Concentratie van reactant bij evenwicht)/(Beginconcentratie van reagens A+Beginconcentratie van reagens B))
Rxn doorsturen. Tarief Const. voor 1e Orde Opp. door 1st Order Rxn. wanneer Initial B Conc. groter dan 0
Gaan Voorwaartse reactiesnelheidsconstante = 1/Tijd*ln(Concentratie van reactant bij evenwicht/(Concentratie van reactant bij evenwicht-Concentratie van product op tijdstip t))*((Beginconcentratie van reagens B+Concentratie van reactant bij evenwicht)/(Beginconcentratie van reagens A+Beginconcentratie van reagens B))
Productconc. voor 1st Order Tegengesteld door 1st Order Rxn. gegeven initiële conc. van B groter dan 0
Gaan Concentratie van product op tijdstip t = Concentratie van reactant bij evenwicht*(1-exp(-Voorwaartse reactiesnelheidsconstante*((Beginconcentratie van reagens A+Beginconcentratie van reagens B)/(Beginconcentratie van reagens B+Concentratie van reactant bij evenwicht))*Tijd))
Eerste Conc. van reactant voor 1e orde tegengesteld door 1e orde Rxn. gegeven Conc. van product
Gaan Beginconcentratie van reagens A = Concentratie van B*((Voorwaartse reactiesnelheidsconstante+Achterwaartse reactiesnelheidsconstante)/Voorwaartse reactiesnelheidsconstante)*(1/(1-exp(-(Voorwaartse reactiesnelheidsconstante+Achterwaartse reactiesnelheidsconstante)*Tijd)))
Productconc. van 1st Order Tegengewerkt door 1st Order Rxn. gegeven initiële conc. van Reactant
Gaan Concentratie van B = ((Beginconcentratie van reagens A*Voorwaartse reactiesnelheidsconstante)/(Voorwaartse reactiesnelheidsconstante+Achterwaartse reactiesnelheidsconstante))*(1-exp(-(Voorwaartse reactiesnelheidsconstante+Achterwaartse reactiesnelheidsconstante)*Tijd))
Tijd die nodig is voor eerste orde tegengesteld door eerste orde reactie gezien de initiële concentratie van de reactant
Gaan Tijd = (1/Voorwaartse reactiesnelheidsconstante)*(Concentratie van reactant bij evenwicht/Beginconcentratie van reagens A)*ln(Concentratie van reactant bij evenwicht/(Concentratie van reactant bij evenwicht-Concentratie van product op tijdstip t))
Forward Reaction Rate Const van 1st Order Tegengesteld aan 1st Order Rxn gegeven Initial Conc of Reactant
Gaan Voorwaartse reactiesnelheidsconstante = (1/Tijd)*(Concentratie van reactant bij evenwicht/Beginconcentratie van reagens A)*ln(Concentratie van reactant bij evenwicht/(Concentratie van reactant bij evenwicht-Concentratie van product op tijdstip t))
Initiële concentratie van reactant voor eerste orde tegengesteld door eerste orde reactie
Gaan Beginconcentratie van reagens A = (1/(Tijd*Voorwaartse reactiesnelheidsconstante))*Concentratie van reactant bij evenwicht*ln(Concentratie van reactant bij evenwicht/(Concentratie van reactant bij evenwicht-Concentratie van product op tijdstip t))
Achterwaartse reactiesnelheidsconstante van eerste orde tegengesteld aan eerste orde reactie
Gaan Achterwaartse reactiesnelheidsconstante = (ln(Concentratie van reactant bij evenwicht/(Concentratie van reactant bij evenwicht-Concentratie van product op tijdstip t))/Tijd)-Voorwaartse reactiesnelheidsconstante
Voorwaartse reactiesnelheidsconstante van eerste orde tegengesteld aan eerste orde reactie
Gaan Voorwaartse reactiesnelheidsconstante = (ln(Concentratie van reactant bij evenwicht/(Concentratie van reactant bij evenwicht-Concentratie van product op tijdstip t))/Tijd)-Achterwaartse reactiesnelheidsconstante
Tijd die nodig is voor First Order Tegengesteld door First Order Reactie
Gaan Tijd = ln(Concentratie van reactant bij evenwicht/(Concentratie van reactant bij evenwicht-Concentratie van product op tijdstip t))/(Voorwaartse reactiesnelheidsconstante+Achterwaartse reactiesnelheidsconstante)
Productconc. van Eerste Orde Tegengesteld door Eerste Orde Reactie gegeven Eerste Conc. van Reactant
Gaan Concentratie van product op tijdstip t = Concentratie van reactant bij evenwicht*(1-exp(-Voorwaartse reactiesnelheidsconstante*Tijd*(Beginconcentratie van reagens A/Concentratie van reactant bij evenwicht)))
Equilibriumreagensconcentratie van eerste orde tegengewerkt door eerste orde reactie op gegeven tijdstip t
Gaan Concentratie van reactant bij evenwicht = Concentratie van product op tijdstip t/(1-exp(-(Voorwaartse reactiesnelheidsconstante+Achterwaartse reactiesnelheidsconstante)*Tijd))
Productconcentratie van eerste orde tegengewerkt door eerste orde reactie op bepaald tijdstip t
Gaan Concentratie van product op tijdstip t = Concentratie van reactant bij evenwicht*(1-exp(-(Voorwaartse reactiesnelheidsconstante+Achterwaartse reactiesnelheidsconstante)*Tijd))

Initiële concentratie van reactant voor eerste orde tegengesteld door eerste orde reactie Formule

Beginconcentratie van reagens A = (1/(Tijd*Voorwaartse reactiesnelheidsconstante))*Concentratie van reactant bij evenwicht*ln(Concentratie van reactant bij evenwicht/(Concentratie van reactant bij evenwicht-Concentratie van product op tijdstip t))
A0 = (1/(t*kf))*xeq*ln(xeq/(xeq-x))
Share Image
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!