Log gemiddeld temperatuurverschil voor gelijkstroom Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Log gemiddeld temperatuurverschil = ((Uitlaattemperatuur van hete vloeistof-Uitlaattemperatuur van koude vloeistof)-(Inlaattemperatuur van hete vloeistof-Inlaattemperatuur van koude vloeistof))/ln((Uitlaattemperatuur van hete vloeistof-Uitlaattemperatuur van koude vloeistof)/(Inlaattemperatuur van hete vloeistof-Inlaattemperatuur van koude vloeistof))
LMTD = ((Tho-Tco)-(Thi-Tci))/ln((Tho-Tco)/(Thi-Tci))
Deze formule gebruikt 1 Functies, 5 Variabelen
Functies die worden gebruikt
ln - Natural logarithm function (base e), ln(Number)
Variabelen gebruikt
Log gemiddeld temperatuurverschil - (Gemeten in Kelvin) - Het log gemiddelde temperatuurverschil (LMTD) wordt gebruikt om de temperatuur drijvende kracht voor warmteoverdracht in stromingssystemen te bepalen, met name in warmtewisselaars. De LMTD is een logaritmisch gemiddelde van het temperatuurverschil tussen de warme en koude stromen aan elk uiteinde van de wisselaar.
Uitlaattemperatuur van hete vloeistof - (Gemeten in Kelvin) - Uitlaattemperatuur van hete vloeistof is de temperatuur waarbij de hete vloeistof de warmtewisselaar verlaat.
Uitlaattemperatuur van koude vloeistof - (Gemeten in Kelvin) - Uitlaattemperatuur van koude vloeistof is de temperatuur waarbij de koude vloeistof de warmtewisselaar verlaat.
Inlaattemperatuur van hete vloeistof - (Gemeten in Kelvin) - Inlaattemperatuur van hete vloeistof is de temperatuur waarbij de hete vloeistof de warmtewisselaar binnenkomt.
Inlaattemperatuur van koude vloeistof - (Gemeten in Kelvin) - Inlaattemperatuur van koude vloeistof is de temperatuur waarbij de koude vloeistof de warmtewisselaar binnenkomt.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Uitlaattemperatuur van hete vloeistof: 20 Kelvin --> 20 Kelvin Geen conversie vereist
Uitlaattemperatuur van koude vloeistof: 10 Kelvin --> 10 Kelvin Geen conversie vereist
Inlaattemperatuur van hete vloeistof: 35 Kelvin --> 35 Kelvin Geen conversie vereist
Inlaattemperatuur van koude vloeistof: 5 Kelvin --> 5 Kelvin Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
LMTD = ((Tho-Tco)-(Thi-Tci))/ln((Tho-Tco)/(Thi-Tci)) --> ((20-10)-(35-5))/ln((20-10)/(35-5))
Evalueren ... ...
LMTD = 18.2047845325367
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
18.2047845325367 Kelvin --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
18.2047845325367 Kelvin <-- Log gemiddeld temperatuurverschil
(Berekening voltooid in 00.021 seconden)

Credits

Gemaakt door Ishan Gupta
Birla Institute of Technology (BITS), Pilani
Ishan Gupta heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 50+ meer rekenmachines!
Geverifieërd door Team Softusvista
Softusvista Office (Pune), India
Team Softusvista heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 1100+ rekenmachines!

10+ Warmteoverdracht Rekenmachines

Log gemiddeld temperatuurverschil voor gelijkstroom
Log gemiddeld temperatuurverschil = ((Uitlaattemperatuur van hete vloeistof-Uitlaattemperatuur van koude vloeistof)-(Inlaattemperatuur van hete vloeistof-Inlaattemperatuur van koude vloeistof))/ln((Uitlaattemperatuur van hete vloeistof-Uitlaattemperatuur van koude vloeistof)/(Inlaattemperatuur van hete vloeistof-Inlaattemperatuur van koude vloeistof)) Gaan
Log gemiddeld temperatuurverschil voor tegenstroom
Log gemiddeld temperatuurverschil = ((Uitlaattemperatuur van hete vloeistof-Inlaattemperatuur van koude vloeistof)-(Inlaattemperatuur van hete vloeistof-Uitlaattemperatuur van koude vloeistof))/ln((Uitlaattemperatuur van hete vloeistof-Inlaattemperatuur van koude vloeistof)/(Inlaattemperatuur van hete vloeistof-Uitlaattemperatuur van koude vloeistof)) Gaan
Logaritmisch gemiddeld gebied van cilinder
Logaritmisch gemiddeld gebied = (Buitenste gedeelte van de cilinder-Binnenste gedeelte van de cilinder)/ln(Buitenste gedeelte van de cilinder/Binnenste gedeelte van de cilinder) Gaan
Nusselt-nummer voor overgangs- en ruwe stroming in ronde buis
Nusselt-nummer = (Darcy wrijvingsfactor/8)*(Reynolds getal-1000)*Prandtl-nummer/(1+12.7*((Darcy wrijvingsfactor/8)^(0.5))*((Prandtl-nummer)^(2/3)-1)) Gaan
Stanton-nummer (met behulp van basale vloeistofeigenschappen)
Stanton-nummer: = Externe convectie warmteoverdrachtscoëfficiënt/(Specifieke warmte capaciteit*Vloeistofsnelheid*Dikte) Gaan
Reynolds-nummer voor niet-ronde buizen
Reynolds getal = Dikte*Vloeistofsnelheid*karakteristieke lengte:/Dynamische viscositeit Gaan
Reynolds-nummer voor ronde buizen
Reynolds getal = Dikte*Vloeistofsnelheid*Diameter/Dynamische viscositeit Gaan
Prandtl-nummer
Prandtl-nummer = Specifieke warmte capaciteit*Dynamische viscositeit/Warmtegeleiding Gaan
Stanton-nummer
Stanton-nummer: = Nusselt-nummer/(Reynolds getal*Prandtl-nummer) Gaan
Prandtl-nummer met behulp van diffusiviteit
Prandtl-nummer = momentum diffusie/Thermische diffusie Gaan

Log gemiddeld temperatuurverschil voor gelijkstroom Formule

Log gemiddeld temperatuurverschil = ((Uitlaattemperatuur van hete vloeistof-Uitlaattemperatuur van koude vloeistof)-(Inlaattemperatuur van hete vloeistof-Inlaattemperatuur van koude vloeistof))/ln((Uitlaattemperatuur van hete vloeistof-Uitlaattemperatuur van koude vloeistof)/(Inlaattemperatuur van hete vloeistof-Inlaattemperatuur van koude vloeistof))
LMTD = ((Tho-Tco)-(Thi-Tci))/ln((Tho-Tco)/(Thi-Tci))

Log gemiddeld temperatuurverschil voor meestroomwarmtewisselaars

Het log gemiddelde temperatuurverschil (LMTD) wordt gebruikt om de temperatuur drijvende kracht voor warmteoverdracht in stromingssystemen te bepalen, met name in warmtewisselaars. De LMTD is een logaritmisch gemiddelde van het temperatuurverschil tussen de warme en koude stromen aan elk uiteinde van de wisselaar.

Share Image
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!