Massa van adsorbens als n gelijk is aan 1 Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Massa van adsorbens = Massa geadsorbeerd gas/Adsorptieconstante:*Druk van Gas
m = xgas/k*PGas
Deze formule gebruikt 4 Variabelen
Variabelen gebruikt
Massa van adsorbens - (Gemeten in Kilogram) - De massa van het adsorbens is het gewicht van het vaste materiaal waarop gas wordt geadsorbeerd.
Massa geadsorbeerd gas - (Gemeten in Kilogram) - De massa geadsorbeerd gas is de hoeveelheid gas die met het adsorbens heeft gereageerd.
Adsorptieconstante: - De adsorptieconstante hangt af van de aard van het adsorbens en het gas bij een bepaalde temperatuur.
Druk van Gas - (Gemeten in Pascal) - Druk van gas is de kracht die het gas uitoefent op de wanden van zijn container.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Massa geadsorbeerd gas: 8 Gram --> 0.008 Kilogram (Bekijk de conversie hier)
Adsorptieconstante:: 2 --> Geen conversie vereist
Druk van Gas: 0.215 Pascal --> 0.215 Pascal Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
m = xgas/k*PGas --> 0.008/2*0.215
Evalueren ... ...
m = 0.00086
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
0.00086 Kilogram -->0.86 Gram (Bekijk de conversie hier)
DEFINITIEVE ANTWOORD
0.86 Gram <-- Massa van adsorbens
(Berekening voltooid in 00.016 seconden)

Credits

Gemaakt door Prashant Singh
KJ Somaiya College of science (KJ Somaiya), Mumbai
Prashant Singh heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 700+ meer rekenmachines!
Geverifieërd door Shivam Sinha
Nationaal Instituut voor Technologie (NIT), Surathkal
Shivam Sinha heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 25+ rekenmachines!

9 Freundlich adsorptie-isotherm Rekenmachines

Evenwichtsdruk van gasvormig adsorbaat met behulp van Freundlich-vergelijking:
Evenwichtsdruk van het gasvormige adsorbaat = ((Massa van adsorbaat/(Massa van adsorbens*Adsorptieconstante:))^Freundlich-adsorptieconstante) Gaan
Evenwichtsconcentratie van waterig adsorbaat met behulp van Freundlich-vergelijking:
Evenwichtsconcentratie van waterig adsorbaat = (Massa van adsorbaat/(Massa van adsorbens*Adsorptieconstante:)^Freundlich-adsorptieconstante) Gaan
Adsorptieconstante k met behulp van Freundlich-adsorptieconstante
Adsorptieconstante: = Massa geadsorbeerd gas/(Massa van adsorbens*Druk van Gas^(1/Freundlich-adsorptieconstante)) Gaan
Massa adsorbens met behulp van Freundlich-adsorptie-isotherm
Massa van adsorbens = Massa geadsorbeerd gas/(Adsorptieconstante:*Druk van Gas^(1/Freundlich-adsorptieconstante)) Gaan
Massa geadsorbeerd gas
Massa geadsorbeerd gas = Massa van adsorbens*Adsorptieconstante:*Druk van Gas^(1/Freundlich-adsorptieconstante) Gaan
Massa geadsorbeerd gas als n gelijk is aan 1
Massa geadsorbeerd gas = Massa van adsorbens*Adsorptieconstante:*Druk van Gas Gaan
Massa van adsorbens als n gelijk is aan 1
Massa van adsorbens = Massa geadsorbeerd gas/Adsorptieconstante:*Druk van Gas Gaan
Adsorptieconstante als n gelijk is aan 1
Adsorptieconstante: = Massa geadsorbeerd gas/Massa van adsorbens*Druk van Gas Gaan
Gasdruk als n gelijk is aan 1
Druk van Gas = Massa geadsorbeerd gas/Massa van adsorbens*Adsorptieconstante: Gaan

Massa van adsorbens als n gelijk is aan 1 Formule

Massa van adsorbens = Massa geadsorbeerd gas/Adsorptieconstante:*Druk van Gas
m = xgas/k*PGas

Wat is de Freundlich-adsorptie-isotherm?

Het is een empirische relatie tussen de hoeveelheid gas die wordt geadsorbeerd door een eenheidsmassa van vast adsorbens en de druk bij een bepaalde temperatuur. De relatie wordt in het algemeen weergegeven in de vorm van een curve waarbij de massa van het geadsorbeerde gas per gram adsorbens wordt uitgezet tegen de druk. Deze curve geeft aan dat bij een vaste druk er een afname van de fysische adsorptie is bij een toename van de temperatuur.

Share Image
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!