Origineel gewicht van opgeloste stof in vaste stof voor het wassen Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Oorspronkelijk gewicht van opgeloste stof in vaste stof = Gewicht van de opgeloste stof die na het wassen in vaste stof achterblijft/Fractie van opgeloste stof die in vaste stof achterblijft
S = SN/θN
Deze formule gebruikt 3 Variabelen
Variabelen gebruikt
Oorspronkelijk gewicht van opgeloste stof in vaste stof - (Gemeten in Kilogram) - Het oorspronkelijke gewicht van de opgeloste stof in vaste stof is het gewicht van de opgeloste stof in de vaste stof vóór de batchuitloging.
Gewicht van de opgeloste stof die na het wassen in vaste stof achterblijft - (Gemeten in Kilogram) - Het gewicht van de opgeloste stof die na het wassen in de vaste stof achterblijft, is het gewicht van de opgeloste stof die na de wasfase in de vaste stof aanwezig is.
Fractie van opgeloste stof die in vaste stof achterblijft - De fractie opgeloste stof die in vaste stof achterblijft, is de fractie van de opgeloste stof die in de vaste stof aanwezig is na wassen in verhouding tot de aanvankelijke massa opgeloste stof.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Gewicht van de opgeloste stof die na het wassen in vaste stof achterblijft: 0.01 Kilogram --> 0.01 Kilogram Geen conversie vereist
Fractie van opgeloste stof die in vaste stof achterblijft: 0.001 --> Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
S = SNN --> 0.01/0.001
Evalueren ... ...
S = 10
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
10 Kilogram --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
10 Kilogram <-- Oorspronkelijk gewicht van opgeloste stof in vaste stof
(Berekening voltooid in 00.000 seconden)

Credits

Gemaakt door Vaibhav Mishra
DJ Sanghvi College of Engineering (DJSCE), Mumbai
Vaibhav Mishra heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 200+ meer rekenmachines!
Geverifieërd door Prerana Bakli
Nationaal Instituut voor Technologie (NIT), Meghalaya
Prerana Bakli heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 1300+ rekenmachines!

21 Wassen Rekenmachines

Aantal stadia op basis van het oorspronkelijke gewicht van de opgeloste stof
Gaan Aantal wasbeurten in batchuitloging = (ln(Oorspronkelijk gewicht van opgeloste stof in vaste stof/Gewicht van de opgeloste stof die na het wassen in vaste stof achterblijft)/ln(1+Oplosmiddel gedecanteerd per oplosmiddel dat in vaste stof achterblijft))
Oplosmiddel gedecanteerd op basis van het oorspronkelijke gewicht van de opgeloste stof en het aantal stadia
Gaan Hoeveelheid gedecanteerd oplosmiddel = Resterende hoeveelheid oplosmiddel*(((Oorspronkelijk gewicht van opgeloste stof in vaste stof/Gewicht van de opgeloste stof die na het wassen in vaste stof achterblijft)^(1/Aantal wasbeurten in batchuitloging))-1)
Resterend oplosmiddel op basis van het oorspronkelijke gewicht van de opgeloste stof en het aantal stadia
Gaan Resterende hoeveelheid oplosmiddel = Hoeveelheid gedecanteerd oplosmiddel/(((Gewicht van de opgeloste stof die na het wassen in vaste stof achterblijft/Oorspronkelijk gewicht van opgeloste stof in vaste stof)^(1/Aantal wasbeurten in batchuitloging))-1)
Oorspronkelijk gewicht van de opgeloste stof op basis van het aantal stadia en de hoeveelheid gedecanteerd oplosmiddel
Gaan Oorspronkelijk gewicht van opgeloste stof in vaste stof = Gewicht van de opgeloste stof die na het wassen in vaste stof achterblijft*((1+(Hoeveelheid gedecanteerd oplosmiddel/Resterende hoeveelheid oplosmiddel))^Aantal wasbeurten in batchuitloging)
Gewicht resterende opgeloste stof op basis van het aantal stadia en de hoeveelheid gedecanteerd oplosmiddel
Gaan Gewicht van de opgeloste stof die na het wassen in vaste stof achterblijft = Oorspronkelijk gewicht van opgeloste stof in vaste stof/((1+Hoeveelheid gedecanteerd oplosmiddel/Resterende hoeveelheid oplosmiddel)^Aantal wasbeurten in batchuitloging)
Bètawaarde op basis van het oorspronkelijke gewicht van de opgeloste stof
Gaan Oplosmiddel gedecanteerd per oplosmiddel dat in vaste stof achterblijft = ((1/(Gewicht van de opgeloste stof die na het wassen in vaste stof achterblijft/Oorspronkelijk gewicht van opgeloste stof in vaste stof))^(1/Aantal wasbeurten in batchuitloging))-1
Oorspronkelijk gewicht van opgeloste stof op basis van aantal stadia en bètawaarde
Gaan Oorspronkelijk gewicht van opgeloste stof in vaste stof = Gewicht van de opgeloste stof die na het wassen in vaste stof achterblijft*((1+Oplosmiddel gedecanteerd per oplosmiddel dat in vaste stof achterblijft)^Aantal wasbeurten in batchuitloging)
Gewicht van resterende opgeloste stof op basis van aantal stadia en bètawaarde
Gaan Gewicht van de opgeloste stof die na het wassen in vaste stof achterblijft = Oorspronkelijk gewicht van opgeloste stof in vaste stof/((1+Oplosmiddel gedecanteerd per oplosmiddel dat in vaste stof achterblijft)^Aantal wasbeurten in batchuitloging)
Aantal stadia op basis van gedecanteerd oplosmiddel
Gaan Aantal wasbeurten in batchuitloging = (ln(1/Fractie van opgeloste stof die in vaste stof achterblijft)/ln(1+(Hoeveelheid gedecanteerd oplosmiddel/Resterende hoeveelheid oplosmiddel)))
Aantal stadia voor uitloging op basis van fractie vastgehouden opgeloste stof en bètawaarde
Gaan Aantal wasbeurten in batchuitloging = (ln(1/Fractie van opgeloste stof die in vaste stof achterblijft)/ln(1+Oplosmiddel gedecanteerd per oplosmiddel dat in vaste stof achterblijft))
Oplosmiddel gedecanteerd op basis van resterende fractie opgeloste stof en aantal stadia
Gaan Hoeveelheid gedecanteerd oplosmiddel = Resterende hoeveelheid oplosmiddel*(((1/Fractie van opgeloste stof die in vaste stof achterblijft)^(1/Aantal wasbeurten in batchuitloging))-1)
Resterend oplosmiddel op basis van resterende fractie opgeloste stof en aantal stadia
Gaan Resterende hoeveelheid oplosmiddel = Hoeveelheid gedecanteerd oplosmiddel/(((1/Fractie van opgeloste stof die in vaste stof achterblijft)^(1/Aantal wasbeurten in batchuitloging))-1)
Fractie van resterende opgeloste stof op basis van gedecanteerd oplosmiddel
Gaan Fractie van opgeloste stof die in vaste stof achterblijft = (1/((1+ (Hoeveelheid gedecanteerd oplosmiddel/Resterende hoeveelheid oplosmiddel))^Aantal wasbeurten in batchuitloging))
Origineel gewicht van opgeloste stof in vaste stof voor het wassen
Gaan Oorspronkelijk gewicht van opgeloste stof in vaste stof = Gewicht van de opgeloste stof die na het wassen in vaste stof achterblijft/Fractie van opgeloste stof die in vaste stof achterblijft
Fractie van opgeloste stof als verhouding van opgeloste stof
Gaan Fractie van opgeloste stof die in vaste stof achterblijft = Gewicht van de opgeloste stof die na het wassen in vaste stof achterblijft/Oorspronkelijk gewicht van opgeloste stof in vaste stof
Gewicht van de resterende opgeloste stof in vaste stof
Gaan Gewicht van de opgeloste stof die na het wassen in vaste stof achterblijft = Fractie van opgeloste stof die in vaste stof achterblijft*Oorspronkelijk gewicht van opgeloste stof in vaste stof
Bètawaarde gebaseerd op aantal stadia en fractie opgeloste stof
Gaan Oplosmiddel gedecanteerd per oplosmiddel dat in vaste stof achterblijft = ((1/Fractie van opgeloste stof die in vaste stof achterblijft)^(1/Aantal wasbeurten in batchuitloging))-1
Fractie van resterende opgeloste stof op basis van bètawaarde
Gaan Fractie van opgeloste stof die in vaste stof achterblijft = (1/((1+Oplosmiddel gedecanteerd per oplosmiddel dat in vaste stof achterblijft)^Aantal wasbeurten in batchuitloging))
Hoeveelheid gedecanteerd oplosmiddel
Gaan Hoeveelheid gedecanteerd oplosmiddel = Resterende hoeveelheid oplosmiddel*Oplosmiddel gedecanteerd per oplosmiddel dat in vaste stof achterblijft
Bètawaarde gebaseerd op verhouding oplosmiddel
Gaan Oplosmiddel gedecanteerd per oplosmiddel dat in vaste stof achterblijft = Hoeveelheid gedecanteerd oplosmiddel/Resterende hoeveelheid oplosmiddel
Resterende hoeveelheid oplosmiddel
Gaan Resterende hoeveelheid oplosmiddel = Hoeveelheid gedecanteerd oplosmiddel/Oplosmiddel gedecanteerd per oplosmiddel dat in vaste stof achterblijft

Origineel gewicht van opgeloste stof in vaste stof voor het wassen Formule

Oorspronkelijk gewicht van opgeloste stof in vaste stof = Gewicht van de opgeloste stof die na het wassen in vaste stof achterblijft/Fractie van opgeloste stof die in vaste stof achterblijft
S = SN/θN
Share Image
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!