Partiële druk van damp gegeven dampdichtheid Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Druk van waterdamp = Totale druk van vochtige lucht-((Dampdichtheid*287*Droge boltemperatuur)/Specifieke luchtvochtigheid)
pv = pt-((ρv*287*td)/ω)
Deze formule gebruikt 5 Variabelen
Variabelen gebruikt
Druk van waterdamp - (Gemeten in Pascal) - Druk van waterdamp is de druk die wordt uitgeoefend door de waterdamp in de vochtige lucht of het mengsel van droge lucht en waterdamp.
Totale druk van vochtige lucht - (Gemeten in Pascal) - De totale druk van vochtige lucht is de druk die wordt uitgeoefend door het mengsel van lucht en waterdamp die gelijk is aan de som van de respectieve drukken. Het wordt ook wel barometrische druk genoemd.
Dampdichtheid - (Gemeten in Kilogram per kubieke meter) - Dampdichtheid wordt gedefinieerd als de massa waterdamp aanwezig in 1 m
Droge boltemperatuur - (Gemeten in Kelvin) - Droge boltemperatuur is de temperatuur van lucht gemeten door een thermometer die vrij aan de lucht is blootgesteld maar afgeschermd van straling en vocht.
Specifieke luchtvochtigheid - Specifieke vochtigheid is de verhouding van de massa waterdamp tot de totale massa van het luchtdeeltje.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Totale druk van vochtige lucht: 100 Bar --> 10000000 Pascal (Bekijk de conversie hier)
Dampdichtheid: 32 Kilogram per kubieke meter --> 32 Kilogram per kubieke meter Geen conversie vereist
Droge boltemperatuur: 350 Kelvin --> 350 Kelvin Geen conversie vereist
Specifieke luchtvochtigheid: 0.25 --> Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
pv = pt-((ρv*287*td)/ω) --> 10000000-((32*287*350)/0.25)
Evalueren ... ...
pv = -2857600
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
-2857600 Pascal -->-28.576 Bar (Bekijk de conversie hier)
DEFINITIEVE ANTWOORD
-28.576 Bar <-- Druk van waterdamp
(Berekening voltooid in 00.000 seconden)

Credits

Gemaakt door Ravi Khiyani
Shri Govindram Seksaria Instituut voor Technologie en Wetenschap (SGSITS), Indore
Ravi Khiyani heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 200+ meer rekenmachines!
Geverifieërd door Anshika Arya
Nationaal Instituut voor Technologie (NIT), Hamirpur
Anshika Arya heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 2700+ rekenmachines!

6 Dampdichtheid Rekenmachines

Drogeboltemperatuur gegeven dampdichtheid
Gaan Droge boltemperatuur = (Specifieke luchtvochtigheid*(Totale druk van vochtige lucht-Druk van waterdamp))/(287*Dampdichtheid)
Dampdichtheid
Gaan Dampdichtheid = (Specifieke luchtvochtigheid*(Totale druk van vochtige lucht-Druk van waterdamp))/(287*Droge boltemperatuur)
Totale druk van vochtige lucht gegeven dampdichtheid
Gaan Totale druk van vochtige lucht = ((Dampdichtheid*287*Droge boltemperatuur)/Specifieke luchtvochtigheid)+Druk van waterdamp
Specifieke vochtigheid gegeven dampdichtheid
Gaan Specifieke luchtvochtigheid = (Dampdichtheid*Droge boltemperatuur*287)/(Totale druk van vochtige lucht-Druk van waterdamp)
Partiële druk van damp gegeven dampdichtheid
Gaan Druk van waterdamp = Totale druk van vochtige lucht-((Dampdichtheid*287*Droge boltemperatuur)/Specifieke luchtvochtigheid)
Partiële druk van droge lucht gegeven dampdichtheid
Gaan Partiële druk van droge lucht = (Dampdichtheid*287*Droge boltemperatuur)/Specifieke luchtvochtigheid

Partiële druk van damp gegeven dampdichtheid Formule

Druk van waterdamp = Totale druk van vochtige lucht-((Dampdichtheid*287*Droge boltemperatuur)/Specifieke luchtvochtigheid)
pv = pt-((ρv*287*td)/ω)
Share Image
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!