Waarschijnlijkheid van intensiteitsniveau dat zich voordoet in een bepaald beeld Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Kans op intensiteit = Intensiteit komt voor in beeld/Aantal Pixels
PZK = Nk/MN
Deze formule gebruikt 3 Variabelen
Variabelen gebruikt
Kans op intensiteit - Waarschijnlijkheid van intensiteitsniveau dat zich voordoet in een bepaald beeld.
Intensiteit komt voor in beeld - Intensiteit komt voor in afbeelding: is het aantal keren dat intensiteit in de afbeelding voorkomt.
Aantal Pixels - Aantal pixels is het totale aantal pixels.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Intensiteit komt voor in beeld: 3 --> Geen conversie vereist
Aantal Pixels: 4 --> Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
PZK = Nk/MN --> 3/4
Evalueren ... ...
PZK = 0.75
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
0.75 --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
0.75 <-- Kans op intensiteit
(Berekening voltooid in 00.004 seconden)

Credits

Creator Image
Gemaakt door Surya Tiwari
Punjab Engineering College (PEC), Chandigarh, India
Surya Tiwari heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 9 meer rekenmachines!
Verifier Image
Geverifieërd door Parminder Singh
Universiteit van Chandigarh (CU), Punjab
Parminder Singh heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 500+ rekenmachines!

19 Grondbeginselen van digitaal beeld Rekenmachines

Standaarddeviatie door lineaire functie van camera-belichtingstijd
​ Gaan Standaardafwijking = Modelfunctie*(Stralende intensiteit)*Modelgedragsfunctie*(1/Afstand tussen camera en de IRED^2)*(Modelcoëfficiënt 1*Camera-belichtingstijd+Modelcoëfficiënt 2)
Bilineaire interpolatie
​ Gaan Bilineaire interpolatie = Coëfficiënt een*X Coördinaat+coëfficiënt b*Y coördinaat+coëfficiënt c*X Coördinaat*Y coördinaat+coëfficiënt d
Run-lengte-entropie van afbeelding
​ Gaan Runlengte-entropie van afbeelding = (Entropie van de zwarte runlengte+Entropie van witte runlengte)/(Gemiddelde waarde van zwarte runlengte+Gemiddelde waarde van witte runlengte)
Lineaire combinatie van expansie
​ Gaan Lineair Combinatie van uitbreidingsfuncties = sum(x,0,Gehele index voor lineaire expansie,Werkelijk gewaardeerde uitbreidingscoëfficiënten*Echt gewaardeerde uitbreidingsfuncties)
Bandbelastingen geassocieerd met hoofdcomponenten
​ Gaan K-bandbelastingen met P-principecomponenten = Eigenwaarde voor Band k-component P*sqrt(Pth Eigenwaarde)/sqrt(Variantie van Band k in Matrix)
Cumulatieve frequentie voor elke helderheidswaarde
​ Gaan Cumulatieve frequentie voor elke helderheidswaarde = 1/Totaal aantal pixels*sum(x,0,Maximale helderheidswaarde,Frequentie van voorkomen van elke helderheidswaarde)
Wavelet-coëfficiënt
​ Gaan Detail Wavelet-coëfficiënt = int(Schaalfunctie-uitbreiding*Wavelet-uitbreidingsfunctie*x,x,0,Gehele index voor lineaire expansie)
Kwantiseringsstapgrootte bij beeldverwerking
​ Gaan Kwantiseringsstapgrootte = (2^(Nominaal dynamisch bereik-Aantal bits toegewezen aan exponent))*(1+Aantal bits toegewezen aan Mantisse/2^11)
Watermerk afbeelding
​ Gaan Watermerk afbeelding = (1-Wegingsparameter)*Ongemarkeerde afbeelding+Wegingsparameter*Watermerk
Maximale efficiëntie van de stoommachine
​ Gaan Maximale efficiëntie van de stoommachine = ((Temperatuur verschil)-(Temperatuur))/(Temperatuur verschil)
Digitale beeldrij
​ Gaan Digitale beeldrij = sqrt(Aantal bits/Digitale beeldkolom)
Afwijzing van beeldfrequentie
​ Gaan Afwijzing van beeldfrequentie = (1+Kwaliteitsfactor^2*Afwijzingsconstante^2)^0.5
Digitaal-analoogomzetter
​ Gaan Resolutie digitaal naar analoog converter = Referentiespanning/(2^Aantal bits-1)
Waarschijnlijkheid van intensiteitsniveau dat zich voordoet in een bepaald beeld
​ Gaan Kans op intensiteit = Intensiteit komt voor in beeld/Aantal Pixels
Grootte afbeeldingsbestand
​ Gaan Grootte afbeeldingsbestand = Foto resolutie*Beetje diepte/8000
Kolom met digitale afbeelding
​ Gaan Digitale beeldkolom = Aantal bits/(Digitale beeldrij^2)
Aantal bits
​ Gaan Aantal bits = (Digitale beeldrij^2)*Digitale beeldkolom
Energie van verschillende componenten
​ Gaan Energie van Component = [hP]*Frequentie
Aantal grijswaarden
​ Gaan Aantal grijswaarden = 2^Digitale beeldkolom

Waarschijnlijkheid van intensiteitsniveau dat zich voordoet in een bepaald beeld Formule

Kans op intensiteit = Intensiteit komt voor in beeld/Aantal Pixels
PZK = Nk/MN
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!