Afschuifspanning ontwikkeld voor turbulente stroming in leidingen Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Schuifspanning = (Afschuifsnelheid^2)*Dichtheid van vloeistof
𝜏 = (V*^2)*ρFluid
Deze formule gebruikt 3 Variabelen
Variabelen gebruikt
Schuifspanning - (Gemeten in Pascal) - Afschuifspanning is een kracht die de neiging heeft om vervorming van een materiaal te veroorzaken door te slippen langs een vlak of vlakken evenwijdig aan de opgelegde spanning.
Afschuifsnelheid - (Gemeten in Meter per seconde) - Afschuifsnelheid, ook wel wrijvingssnelheid genoemd, is een vorm waarmee een schuifspanning kan worden herschreven in eenheden van snelheid.
Dichtheid van vloeistof - (Gemeten in Kilogram per kubieke meter) - Vloeistofdichtheid wordt gedefinieerd als de vloeistofmassa per volume-eenheid van de vloeistof.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Afschuifsnelheid: 6 Meter per seconde --> 6 Meter per seconde Geen conversie vereist
Dichtheid van vloeistof: 1.225 Kilogram per kubieke meter --> 1.225 Kilogram per kubieke meter Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
𝜏 = (V*^2)*ρFluid --> (6^2)*1.225
Evalueren ... ...
𝜏 = 44.1
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
44.1 Pascal --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
44.1 Pascal <-- Schuifspanning
(Berekening voltooid in 00.000 seconden)

Credits

Gemaakt door Maiarutselvan V
PSG College of Technology (PSGCT), Coimbatore
Maiarutselvan V heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 300+ meer rekenmachines!
Geverifieërd door Sanjay Krishna
Amrita School of Engineering (ASE), Vallikavu
Sanjay Krishna heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 200+ rekenmachines!

18 Turbulente stroom Rekenmachines

Drukverlies als gevolg van wrijving gegeven vermogen vereist in turbulente stroming
Gaan Hoofdverlies door wrijving = Stroom/(Dichtheid van vloeistof*[g]*Afvoer)
Gemiddelde hoogte van onregelmatigheden voor turbulente stroming in leidingen
Gaan Gemiddelde hoogteonregelmatigheden = (Ruwheid reynold nummer*Kinematische viscositeit:)/Afschuifsnelheid
Afvoer via leiding gegeven drukverlies in turbulente stroming
Gaan Afvoer = Stroom/(Dichtheid van vloeistof*[g]*Hoofdverlies door wrijving)
Ruwheid Reynoldgetal voor turbulente stroming in leidingen
Gaan Ruwheid reynold nummer = (Afschuifsnelheid*Gemiddelde hoogteonregelmatigheden)/Kinematische viscositeit:
Benodigd vermogen om turbulente stroming in stand te houden
Gaan Stroom = Dichtheid van vloeistof*[g]*Afvoer*Hoofdverlies door wrijving
Gemiddelde snelheid gegeven middellijnsnelheid
Gaan Gemiddelde snelheid = Middellijn snelheid/(1.43*sqrt(Wrijvingsfactor+1))
Middellijn snelheid
Gaan Middellijn snelheid = (Gemiddelde snelheid*1.43*sqrt(Wrijvingsfactor+1))
Schuifspanning in turbulente stroming
Gaan Schuifspanning = (Wrijvingsfactor*Dichtheid van vloeistof*Snelheid^2)/2
Afschuifsnelheid gegeven gemiddelde snelheid
Gaan Afschuifsnelheid = Gemiddelde snelheid*(sqrt(Wrijvingsfactor/8))
Afschuifsnelheid voor turbulente stroming in leidingen
Gaan Afschuifsnelheid = sqrt(Schuifspanning/Dichtheid van vloeistof)
Grenslaagdikte van laminaire onderlaag
Gaan Grenslaagdikte = (11.6*Kinematische viscositeit:)/(Afschuifsnelheid)
Middellijnsnelheid gegeven afschuiving en gemiddelde snelheid
Gaan Middellijn snelheid = (3.75*Afschuifsnelheid)+Gemiddelde snelheid
Gemiddelde snelheid gegeven afschuifsnelheid
Gaan Gemiddelde snelheid = Middellijn snelheid-(3.75*Afschuifsnelheid)
Afschuifsnelheid gegeven middellijnsnelheid
Gaan Afschuifsnelheid = (Middellijn snelheid-Gemiddelde snelheid)/3.75
Schuifspanning als gevolg van viscositeit
Gaan Schuifspanning = (Dynamische viscositeit*Verandering in snelheid)
Afschuifspanning ontwikkeld voor turbulente stroming in leidingen
Gaan Schuifspanning = (Afschuifsnelheid^2)*Dichtheid van vloeistof
Wrijvingsfactor gegeven Reynoldsgetal
Gaan Wrijvingsfactor = (0.0032+(0.221/(Reynolds getal^0.237)))
Blasius-vergelijking
Gaan Wrijvingsfactor = (0.316)/(Reynolds getal^(1/4))

Afschuifspanning ontwikkeld voor turbulente stroming in leidingen Formule

Schuifspanning = (Afschuifsnelheid^2)*Dichtheid van vloeistof
𝜏 = (V*^2)*ρFluid

Wat is turbulente stroming?

De turbulentie of turbulente stroming is een vloeiende beweging die wordt gekenmerkt door chaotische veranderingen in druk en stroomsnelheid. Het is in tegenstelling tot een laminaire stroming, die optreedt wanneer een vloeistof in parallelle lagen stroomt, zonder onderbreking tussen die lagen.

Wat is het verschil tussen laminaire stroming en turbulente stroming?

Laminaire stroming of stroomlijn stroming in pijpen (of buizen) treedt op wanneer een vloeistof in parallelle lagen stroomt, zonder onderbreking tussen de lagen. Turbulente stroming is een stromingsregime dat wordt gekenmerkt door chaotische veranderingen in eigenschappen. Dit omvat een snelle variatie van druk en stroomsnelheid in ruimte en tijd.

Share Image
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!