Specifiek volume vloeistof gegeven massa Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Specifiek Volume = Volume/Massa
v = VT/m
Deze formule gebruikt 3 Variabelen
Variabelen gebruikt
Specifiek Volume - (Gemeten in Kubieke meter per kilogram) - Specifiek volume van het lichaam is het volume per massa-eenheid.
Volume - (Gemeten in Kubieke meter) - Volume is de hoeveelheid ruimte die een stof of object inneemt of die is ingesloten in een container.
Massa - (Gemeten in Kilogram) - Massa is de hoeveelheid materie in een lichaam, ongeacht het volume of de krachten die erop werken.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Volume: 63 Kubieke meter --> 63 Kubieke meter Geen conversie vereist
Massa: 24.6 Kilogram --> 24.6 Kilogram Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
v = VT/m --> 63/24.6
Evalueren ... ...
v = 2.5609756097561
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
2.5609756097561 Kubieke meter per kilogram --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
2.5609756097561 Kubieke meter per kilogram <-- Specifiek Volume
(Berekening voltooid in 00.000 seconden)

Credits

Gemaakt door Ayush Gupta
Universitaire School voor Chemische Technologie-USCT (GGSIPU), New Delhi
Ayush Gupta heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 300+ meer rekenmachines!
Geverifieërd door Prerana Bakli
Nationaal Instituut voor Technologie (NIT), Meghalaya
Prerana Bakli heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 1300+ rekenmachines!

24 Eigenschappen van vloeistoffen Rekenmachines

Koppel op cilinder gegeven hoeksnelheid en straal van binnencilinder
Gaan Koppel = (Dynamische viscositeit*2*pi*(Straal van binnencilinder^3)*Hoekige snelheid*Lengte van cilinder)/(Dikte van de vloeistoflaag)
Hoogte van capillaire stijging in capillaire buis
Gaan Hoogte van capillaire stijging = (2*Oppervlaktespanning*(cos(Contact hoek)))/(Dikte*[g]*Straal van capillaire buis)
Koppel op cilinder gegeven straal, lengte en viscositeit
Gaan Koppel = (Dynamische viscositeit*4*(pi^2)*(Straal van binnencilinder^3)*Revoluties per seconde*Lengte van cilinder)/(Dikte van de vloeistoflaag)
Gewicht van vloeistofkolom in capillaire buis
Gaan Gewicht van vloeistofkolom in capillair = Dikte*[g]*pi*(Straal van capillaire buis^2)*Hoogte van capillaire stijging
Natte oppervlakte
Gaan Natte oppervlakte = 2*pi*Straal van binnencilinder*Lengte van cilinder
Enthalpie gegeven Flow Work
Gaan Enthalpie = Interne energie+(Druk/Dichtheid van vloeistof)
Enthalpie gegeven specifiek volume
Gaan Enthalpie = Interne energie+(Druk*Specifiek Volume)
Tangentiële snelheid gegeven hoeksnelheid
Gaan Tangentiële snelheid van cilinder = Hoekige snelheid*Straal van binnencilinder
Mach-getal van samendrukbare vloeistofstroom
Gaan Mach-nummer = Snelheid van vloeistof/Snelheid van geluid
Hoeksnelheid gegeven revolutie per tijdseenheid
Gaan Hoekige snelheid = 2*pi*Revoluties per seconde
Specifieke totale energie
Gaan Specifieke totale energie = Totale energie/Massa
Relatieve dichtheid van vloeistof
Gaan Relatieve dichtheid = Dikte/Dichtheid van water
Specifieke zwaartekracht van vloeistof gegeven dichtheid van water
Gaan Soortelijk gewicht = Dikte/Dichtheid van water
Flow Werk gegeven dichtheid
Gaan Stroom werk = Druk/Dichtheid van vloeistof
Afschuifspanning die op de vloeistoflaag werkt
Gaan Schuifspanning = Afschuifkracht/Gebied
Schuifkracht gegeven schuifspanning
Gaan Afschuifkracht = Schuifspanning*Gebied
Flow Work gegeven specifiek volume
Gaan Stroom werk = Druk*Specifiek Volume
Volume-uitbreidingscoëfficiënt voor ideaal gas
Gaan Coëfficiënt van volume-uitbreiding = 1/(Absolute temperatuur)
Specifiek volume vloeistof gegeven massa
Gaan Specifiek Volume = Volume/Massa
Gewichtsdichtheid gegeven dichtheid
Gaan Specifiek gewicht = Dikte*[g]
Volume-uitbreiding voor ideaal gas
Gaan Coëfficiënt van volume-uitbreiding = 1/(Absolute temperatuur)
Specifiek gewicht van de stof
Gaan Specifiek gewicht = Dikte*[g]
Dichtheid van vloeistof
Gaan Dikte = Massa/Volume
Specifiek volume gegeven dichtheid
Gaan Specifiek Volume = 1/Dikte

Specifiek volume vloeistof gegeven massa Formule

Specifiek Volume = Volume/Massa
v = VT/m
Share Image
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!