Dampdruk van water dat een niet mengbaar mengsel vormt met een vloeistof Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Gedeeltelijke druk van zuiver water = (Gewicht van water in niet mengbaar mengsel*Dampdruk van zuivere component B*Moleculaire massa van vloeistof B)/(Gewicht van vloeistof B*Moleculaire massa van water)
Powater = (Wwater*PBo*MB)/(WB*Mwater)
Deze formule gebruikt 6 Variabelen
Variabelen gebruikt
Gedeeltelijke druk van zuiver water - (Gemeten in Pascal) - De partiële druk van zuiver water is de druk die wordt uitgeoefend door waterdampen voorafgaand aan toevoeging aan de oplossing.
Gewicht van water in niet mengbaar mengsel - (Gemeten in Kilogram) - Het gewicht van water in niet mengbaar mengsel met een andere vloeistof.
Dampdruk van zuivere component B - (Gemeten in Pascal) - Dampspanning van Pure Component B is de druk die wordt uitgeoefend door vloeibare of vaste moleculen van alleen B in een gesloten systeem waarin ze in evenwicht zijn met de dampfase.
Moleculaire massa van vloeistof B - (Gemeten in Kilogram) - De moleculaire massa van vloeistof B in een mengsel van niet-mengbare vloeistoffen.
Gewicht van vloeistof B - (Gemeten in Kilogram) - Het gewicht van vloeistof B in een mengsel van niet-mengbare vloeistoffen.
Moleculaire massa van water - (Gemeten in Kilogram) - De moleculaire massa van water is gelijk aan 18 g per mol.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Gewicht van water in niet mengbaar mengsel: 0.12 Kilogram --> 0.12 Kilogram Geen conversie vereist
Dampdruk van zuivere component B: 10 Pascal --> 10 Pascal Geen conversie vereist
Moleculaire massa van vloeistof B: 25 Gram --> 0.025 Kilogram (Bekijk de conversie hier)
Gewicht van vloeistof B: 0.1 Kilogram --> 0.1 Kilogram Geen conversie vereist
Moleculaire massa van water: 18 Gram --> 0.018 Kilogram (Bekijk de conversie hier)
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
Powater = (WwaterBo*MB)/(WB*Mwater) --> (0.12*10*0.025)/(0.1*0.018)
Evalueren ... ...
Powater = 16.6666666666667
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
16.6666666666667 Pascal -->0.000164487211119335 Standaard Sfeer (Bekijk de conversie hier)
DEFINITIEVE ANTWOORD
0.000164487211119335 Standaard Sfeer <-- Gedeeltelijke druk van zuiver water
(Berekening voltooid in 00.048 seconden)

Credits

Gemaakt door Prerana Bakli
Nationaal Instituut voor Technologie (NIT), Meghalaya
Prerana Bakli heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 800+ meer rekenmachines!
Geverifieërd door Akshada Kulkarni
Nationaal instituut voor informatietechnologie (NIT), Neemrana
Akshada Kulkarni heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 900+ rekenmachines!

10+ Niet mengbare vloeistoffen Rekenmachines

Totale dampdruk van mengsel van gegeven partiële druk van één vloeistof
Totale druk van mengsel van niet-mengbare vloeistoffen = Dampdruk van zuivere component B+((Dampdruk van zuivere component B*Gewicht van vloeistof A*Moleculaire massa van vloeistof B)/(Gewicht van vloeistof B*Moleculaire massa van vloeistof A)) Gaan
Moleculaire massa van vloeistof die een niet mengbaar mengsel vormt met water
Moleculaire massa van vloeistof B = (Gedeeltelijke druk van zuiver water*Moleculaire massa van water*Gewicht van vloeistof B)/(Dampdruk van zuivere component B*Gewicht van water in niet mengbaar mengsel) Gaan
Moleculaire massa van vloeistof in mengsel van twee niet-mengbare vloeistoffen gegeven Gewicht van vloeistoffen
Moleculaire massa van vloeistof A = (Gewicht van vloeistof A*Moleculaire massa van vloeistof B*Dampdruk van zuivere component B)/(Dampdruk van zuivere component A*Gewicht van vloeistof B) Gaan
Gewicht van vloeistof in mengsel van 2 niet-mengbare vloeistoffen gegeven gewicht van andere vloeistof
Gewicht van vloeistof A = (Dampdruk van zuivere component A*Moleculaire massa van vloeistof A*Gewicht van vloeistof B)/(Dampdruk van zuivere component B*Moleculaire massa van vloeistof B) Gaan
Gedeeltelijke dampdruk van niet mengbare vloeistof gegeven Partiële druk van andere vloeistof
Dampdruk van zuivere component A = (Gewicht van vloeistof A*Moleculaire massa van vloeistof B*Dampdruk van zuivere component B)/(Moleculaire massa van vloeistof A*Gewicht van vloeistof B) Gaan
Verhouding van gewichten van 2 niet-mengbare vloeistoffen die mengsel vormen
Verhouding van gewichten van 2 niet-mengbare vloeistoffen = (Dampdruk van zuivere component A*Moleculaire massa van vloeistof A)/(Dampdruk van zuivere component B*Moleculaire massa van vloeistof B) Gaan
Verhouding van partiële dampspanningen van 2 niet-mengbare vloeistoffen in termen van gewicht en molecuulmassa
Verhouding van partiële drukken van 2 niet-mengbare vloeistoffen = (Gewicht van vloeistof A*Moleculaire massa van vloeistof B)/(Gewicht van vloeistof B*Moleculaire massa van vloeistof A) Gaan
Verhouding van moleculaire massa van 2 niet-mengbare vloeistoffen
Verhouding van molecuulmassa's van 2 niet-mengbare vloeistoffen = (Dampdruk van zuivere component B*Gewicht van vloeistof A)/(Dampdruk van zuivere component A*Gewicht van vloeistof B) Gaan
Totale druk van een mengsel van twee niet-mengbare vloeistoffen
Totale druk van mengsel van niet-mengbare vloeistoffen = Dampdruk van zuivere component A+Dampdruk van zuivere component B Gaan
Verhouding van partiële druk van 2 niet-mengbare vloeistoffen gegeven aantal mol
Verhouding van partiële drukken van 2 niet-mengbare vloeistoffen = Aantal mol vloeistof A/Aantal mol vloeistof B Gaan

Dampdruk van water dat een niet mengbaar mengsel vormt met een vloeistof Formule

Gedeeltelijke druk van zuiver water = (Gewicht van water in niet mengbaar mengsel*Dampdruk van zuivere component B*Moleculaire massa van vloeistof B)/(Gewicht van vloeistof B*Moleculaire massa van water)
Powater = (Wwater*PBo*MB)/(WB*Mwater)

Hoe dragen beide vloeistoffen bij aan de druk van een mengsel van 2 niet mengbare vloeistoffen?

Het is duidelijk dat als je twee niet-mengbare vloeistoffen in een gesloten kolf hebt en alles stil houdt, de dampdruk die je meet gewoon de dampdruk is van degene die er bovenop drijft. De bodemvloeistof kan op geen enkele manier in damp veranderen. De bovenste sluit het af. Voor de rest van dit onderwerp gaan we er altijd van uit dat het mengsel op de een of andere manier wordt geroerd of geschud, zodat de twee vloeistoffen in druppels worden gebroken. Op elk moment zullen er druppels van beide vloeistoffen op het oppervlak vallen. Dat betekent dat ze allebei bijdragen aan de algehele dampspanning van het mengsel.

Share Image
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!