Gewicht Gemiddelde graad polymerisatie Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Gewicht Gemiddelde graad polymerisatie = Gewichtsgemiddeld molecuulgewicht/Gewicht Gemiddeld molecuulgewicht in crosslink-site
DPw = Mw/Mc
Deze formule gebruikt 3 Variabelen
Variabelen gebruikt
Gewicht Gemiddelde graad polymerisatie - Gewichtsgemiddelde graad polymerisatie is een gewogen gemiddelde van de polymerisatiegraden, gewogen door de gewichtsfracties (of het totale gewicht van de moleculen) van de soort.
Gewichtsgemiddeld molecuulgewicht - (Gemeten in Kilogram Per Mole) - Het meetsysteem voor gewichtsgemiddeld molecuulgewicht omvat de massa van afzonderlijke ketens, die bijdraagt aan het totale molecuulgewicht van het polymeer.
Gewicht Gemiddeld molecuulgewicht in crosslink-site - (Gemeten in Kilogram Per Mole) - Het gewichtsgemiddelde molecuulgewicht in crosslink-site wordt bepaald door de gewichten van alle ketens tussen de cross-linkbare sites op te tellen en vervolgens te delen door het totale aantal ketens.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Gewichtsgemiddeld molecuulgewicht: 27 Gram Per Mole --> 0.027 Kilogram Per Mole (Bekijk de conversie hier)
Gewicht Gemiddeld molecuulgewicht in crosslink-site: 9 Gram Per Mole --> 0.009 Kilogram Per Mole (Bekijk de conversie hier)
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
DPw = Mw/Mc --> 0.027/0.009
Evalueren ... ...
DPw = 3
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
3 --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
3 <-- Gewicht Gemiddelde graad polymerisatie
(Berekening voltooid in 00.000 seconden)

Credits

Gemaakt door Pratibha
Amity Institute of Applied Sciences (AIAS, Amity University), Noida, India
Pratibha heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 100+ meer rekenmachines!
Geverifieërd door Soupayan banerjee
Nationale Universiteit voor Juridische Wetenschappen (NUJS), Calcutta
Soupayan banerjee heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 300+ rekenmachines!

8 Stapsgewijze polymerisatie Rekenmachines

Oriëntatietijd van polymeer
Oriëntatietijd = Pre-exponentiële factor*(exp(Activeringsenergie/([R]*Temperatuur))) Gaan
Flory-Huggins-interactieparameter
Flory-Huggins-interactieparameter = (Rooster Coördinatie Nummer*Verandering in enthalpie)/([Molar-g]*Temperatuur) Gaan
Gewicht Gemiddelde graad polymerisatie
Gewicht Gemiddelde graad polymerisatie = Gewichtsgemiddeld molecuulgewicht/Gewicht Gemiddeld molecuulgewicht in crosslink-site Gaan
Voorbeeldgebied gegeven weerstand
Voorbeeldgebied = Resistiviteit*(Dikte van monster:/Weerstand) Gaan
Oplosbaarheid Gegeven parameter Verdampingswarmte voor niet-polaire oplosmiddelen
Oplosbaarheidsparameter: = sqrt(Warmte van verdamping/Volume) Gaan
Specifieke weerstand van Pellet
Specifieke weerstand: = Weerstand*(Pelletgebied/Pelletdikte:) Gaan
Verdampingswarmte gegeven Oplosbaarheid Parameter:
Warmte van verdamping = (Oplosbaarheidsparameter:)^2*Volume Gaan
Gegeven volume Oplosbaarheidsparameter
Volume = Warmte van verdamping/(Oplosbaarheidsparameter:)^2 Gaan

Gewicht Gemiddelde graad polymerisatie Formule

Gewicht Gemiddelde graad polymerisatie = Gewichtsgemiddeld molecuulgewicht/Gewicht Gemiddeld molecuulgewicht in crosslink-site
DPw = Mw/Mc
Share Image
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!