Kąt C czworoboku Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Kąt C czworoboku = pi-Kąt A czworoboku
∠C = pi-∠A
Ta formuła używa 1 Stałe, 2 Zmienne
Używane stałe
pi - Archimedes' constant Wartość przyjęta jako 3.14159265358979323846264338327950288
Używane zmienne
Kąt C czworoboku - (Mierzone w Radian) - Kąt C czworoboku to przestrzeń między dwiema przecinającymi się liniami (bok b i bok c) lub powierzchniami w punkcie, w którym się spotykają, lub w jego pobliżu.
Kąt A czworoboku - (Mierzone w Radian) - Kąt A czworoboku to przestrzeń między dwiema przecinającymi się liniami (bokiem a i bokiem d) lub powierzchniami w punkcie, w którym się spotykają, lub blisko niego.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Kąt A czworoboku: 95 Stopień --> 1.6580627893943 Radian (Sprawdź konwersję tutaj)
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
∠C = pi-∠A --> pi-1.6580627893943
Ocenianie ... ...
∠C = 1.48352986419549
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
1.48352986419549 Radian -->85.0000000000339 Stopień (Sprawdź konwersję tutaj)
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
85.0000000000339 85 Stopień <-- Kąt C czworoboku
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Nayana Phulphagar
Institute of Chartered and Financial Analysts of India National College (Krajowe Kolegium ICFAI), HUBLI
Nayana Phulphagar utworzył ten kalkulator i 200+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Dhruv Walia
Indyjski Instytut Technologii, Indian School of Mines, DHANBAD (IIT ISM), Dhanbad, Jharkhand
Dhruv Walia zweryfikował ten kalkulator i 400+ więcej kalkulatorów!

4 Kąty czworoboku Kalkulatory

Kąt D czworoboku, biorąc pod uwagę inne trzy kąty
Iść Kąt D czworoboku = (2*pi)-(Kąt A czworoboku+Kąt B czworoboku+Kąt C czworoboku)
Kąt A czworoboku
Iść Kąt A czworoboku = pi-Kąt C czworoboku
Kąt B czworoboku
Iść Kąt B czworoboku = pi-Kąt D czworoboku
Kąt C czworoboku
Iść Kąt C czworoboku = pi-Kąt A czworoboku

Kąt C czworoboku Formułę

Kąt C czworoboku = pi-Kąt A czworoboku
∠C = pi-∠A
Share Image
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!