Obszar elipsy z uwzględnieniem ekscentryczności i półosi małej Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Obszar elipsy = (pi*Półmniejsza oś elipsy^2)/sqrt(1-Ekscentryczność elipsy^2)
A = (pi*b^2)/sqrt(1-e^2)
Ta formuła używa 1 Stałe, 1 Funkcje, 3 Zmienne
Używane stałe
pi - Archimedes' constant Wartość przyjęta jako 3.14159265358979323846264338327950288
Używane funkcje
sqrt - Square root function, sqrt(Number)
Używane zmienne
Obszar elipsy - (Mierzone w Metr Kwadratowy) - Powierzchnia elipsy to całkowita wielkość płaszczyzny otoczonej granicami elipsy.
Półmniejsza oś elipsy - (Mierzone w Metr) - Semi Minor Axis of Ellipse to połowa długości najdłuższego cięciwy, która jest prostopadła do linii łączącej ogniska elipsy.
Ekscentryczność elipsy - (Mierzone w Metr) - Mimośród elipsy to stosunek mimośrodu liniowego do półosi wielkiej elipsy.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Półmniejsza oś elipsy: 6 Metr --> 6 Metr Nie jest wymagana konwersja
Ekscentryczność elipsy: 0.8 Metr --> 0.8 Metr Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
A = (pi*b^2)/sqrt(1-e^2) --> (pi*6^2)/sqrt(1-0.8^2)
Ocenianie ... ...
A = 188.495559215388
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
188.495559215388 Metr Kwadratowy --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
188.495559215388 188.4956 Metr Kwadratowy <-- Obszar elipsy
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Dhruv Walia
Indyjski Instytut Technologii, Indian School of Mines, DHANBAD (IIT ISM), Dhanbad, Jharkhand
Dhruv Walia utworzył ten kalkulator i 1100+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Nayana Phulphagar
Institute of Chartered and Financial Analysts of India National College (Krajowe Kolegium ICFAI), HUBLI
Nayana Phulphagar zweryfikował ten kalkulator i 1300+ więcej kalkulatorów!

6 Obszar elipsy Kalkulatory

Obszar elipsy z uwzględnieniem ekscentryczności liniowej i półosi małej
Iść Obszar elipsy = pi*sqrt(Mimośród liniowy elipsy^2+Półmniejsza oś elipsy^2)*Półmniejsza oś elipsy
Obszar elipsy z uwzględnieniem ekscentryczności liniowej i półosi wielkiej
Iść Obszar elipsy = pi*Półgłówna oś elipsy*sqrt(Półgłówna oś elipsy^2-Mimośród liniowy elipsy^2)
Obszar elipsy z uwzględnieniem ekscentryczności i półosi małej
Iść Obszar elipsy = (pi*Półmniejsza oś elipsy^2)/sqrt(1-Ekscentryczność elipsy^2)
Obszar elipsy z uwzględnieniem ekscentryczności i półosi wielkiej
Iść Obszar elipsy = pi*Półgłówna oś elipsy^2*sqrt(1-Ekscentryczność elipsy^2)
Obszar elipsy
Iść Obszar elipsy = pi*Półgłówna oś elipsy*Półmniejsza oś elipsy
Pole elipsy przy danych głównych i mniejszych osiach
Iść Obszar elipsy = (pi/4)*Główna oś elipsy*Mniejsza oś elipsy

Obszar elipsy z uwzględnieniem ekscentryczności i półosi małej Formułę

Obszar elipsy = (pi*Półmniejsza oś elipsy^2)/sqrt(1-Ekscentryczność elipsy^2)
A = (pi*b^2)/sqrt(1-e^2)
Share Image
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!