Kredyty

Vishwakarma Government Engineering College (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod utworzył ten kalkulator i 1000+ więcej kalkulatorów!
Uniwersytet Osmański (OU), Hyderabad
Kethavath Srinath zweryfikował ten kalkulator i 1000+ więcej kalkulatorów!

Obszar X-Section (DC Three-Wire US) Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
area3 = 2*(Przekazana moc^2)*Oporność*Długość/(Straty na linii*(Maksymalne napięcie^2))
a3 = 2*(P^2)*ρ*L/(W*(Vm^2))
Ta formuła używa 5 Zmienne
Używane zmienne
Przekazana moc - Wartość przekazywanej mocy przez wał. (Mierzone w Kilowat)
Oporność - Rezystywność, rezystancja elektryczna przewodnika o jednostkowej powierzchni przekroju i jednostkowej długości. (Mierzone w Om Metr)
Długość - Długość to miara lub zakres czegoś od końca do końca. (Mierzone w Metr)
Straty na linii - Straty na linii są definiowane jako straty, które są wytwarzane w linii. (Mierzone w Wat)
Maksymalne napięcie - Maksymalne napięcie najwyższe napięcie znamionowe urządzeń elektrycznych (Mierzone w Wolt)
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Przekazana moc: 10 Kilowat --> 10000 Wat (Sprawdź konwersję tutaj)
Oporność: 1.7E-05 Om Metr --> 1.7E-05 Om Metr Nie jest wymagana konwersja
Długość: 3 Metr --> 3 Metr Nie jest wymagana konwersja
Straty na linii: 0.6 Wat --> 0.6 Wat Nie jest wymagana konwersja
Maksymalne napięcie: 60 Wolt --> 60 Wolt Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
a3 = 2*(P^2)*ρ*L/(W*(Vm^2)) --> 2*(10000^2)*1.7E-05*3/(0.6*(60^2))
Ocenianie ... ...
a3 = 4.72222222222222
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
4.72222222222222 Metr Kwadratowy --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
4.72222222222222 Metr Kwadratowy <-- Obszar 3-przewodowego systemu DC
(Obliczenie zakończone za 00.016 sekund)

6 Powierzchnia przekroju X. Kalkulatory

Moc przekazywana za pomocą obszaru X-Section (DC Three-Wire US)
power_transmitted = sqrt(Obszar 3-przewodowego systemu DC*Straty na linii*(Maksymalne napięcie^2)/(2*Oporność*Długość)) Iść
Maksymalne napięcie przy użyciu obszaru X-Section (DC Three-Wire US)
maximum_voltage = sqrt(2*(Przekazana moc^2)*Oporność*Długość/(Straty na linii*Obszar 3-przewodowego systemu DC)) Iść
Rezystywność z wykorzystaniem obszaru przekroju X (DC trójprzewodowe USA)
resistivity = Obszar 3-przewodowego systemu DC*Straty na linii*(Maksymalne napięcie^2)/(2*Długość*(Przekazana moc^2)) Iść
Długość z wykorzystaniem obszaru przekroju X (trójprzewodowe DC US)
length = Obszar 3-przewodowego systemu DC*Straty na linii*(Maksymalne napięcie^2)/(2*Oporność*(Przekazana moc^2)) Iść
Obszar X-Section (DC Three-Wire US)
area3 = 2*(Przekazana moc^2)*Oporność*Długość/(Straty na linii*(Maksymalne napięcie^2)) Iść
Straty linii przy użyciu obszaru przekroju X (DC trójprzewodowe USA)
line_losses = 2*(Prąd 3-przewodowego systemu DC^2)*Oporność*Długość/(Obszar 3-przewodowego systemu DC) Iść

Obszar X-Section (DC Three-Wire US) Formułę

area3 = 2*(Przekazana moc^2)*Oporność*Długość/(Straty na linii*(Maksymalne napięcie^2))
a3 = 2*(P^2)*ρ*L/(W*(Vm^2))

Jaka jest objętość materiału przewodnika w podziemnym systemie trójprzewodowym DC?

Objętość materiału przewodnika wymagana w tym systemie jest 1,25 razy większa niż w przypadku 2-przewodowego systemu prądu stałego z jednym przewodem uziemionym.

Share Image
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!