Pole powierzchni podstawy stożka, biorąc pod uwagę pole powierzchni całkowitej i pole powierzchni bocznej Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Obszar podstawy stożka = Całkowita powierzchnia stożka-Boczne pole powierzchni stożka
ABase = TSA-LSA
Ta formuła używa 3 Zmienne
Używane zmienne
Obszar podstawy stożka - (Mierzone w Metr Kwadratowy) - Powierzchnia podstawy stożka to całkowita wielkość płaszczyzny zamkniętej na kołowej powierzchni podstawy stożka.
Całkowita powierzchnia stożka - (Mierzone w Metr Kwadratowy) - Całkowite pole powierzchni stożka definiuje się jako całkowitą wielkość płaszczyzny zamkniętej na całej powierzchni stożka.
Boczne pole powierzchni stożka - (Mierzone w Metr Kwadratowy) - Pole powierzchni bocznej stożka definiuje się jako całkowitą wielkość płaszczyzny zamkniętej na bocznej zakrzywionej powierzchni stożka.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Całkowita powierzchnia stożka: 665 Metr Kwadratowy --> 665 Metr Kwadratowy Nie jest wymagana konwersja
Boczne pole powierzchni stożka: 350 Metr Kwadratowy --> 350 Metr Kwadratowy Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
ABase = TSA-LSA --> 665-350
Ocenianie ... ...
ABase = 315
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
315 Metr Kwadratowy --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
315 Metr Kwadratowy <-- Obszar podstawy stożka
(Obliczenie zakończone za 00.020 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Dhruv Walia
Indyjski Instytut Technologii, Indian School of Mines, DHANBAD (IIT ISM), Dhanbad, Jharkhand
Dhruv Walia utworzył ten kalkulator i 1100+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Nayana Phulphagar
Institute of Chartered and Financial Analysts of India National College (Krajowe Kolegium ICFAI), HUBLI
Nayana Phulphagar zweryfikował ten kalkulator i 1300+ więcej kalkulatorów!

7 Obszar podstawy stożka Kalkulatory

Pole podstawy stożka przy danym polu powierzchni całkowitej i wysokości skosu
Iść Obszar podstawy stożka = pi/4*(sqrt(Pochylona wysokość stożka^2+(4*Całkowita powierzchnia stożka)/pi)-Pochylona wysokość stożka)^2
Pole podstawy stożka, biorąc pod uwagę pole powierzchni bocznej i wysokość nachylenia
Iść Obszar podstawy stożka = pi*(Boczne pole powierzchni stożka/(pi*Pochylona wysokość stożka))^2
Pole podstawy stożka przy danej wysokości nachylenia
Iść Obszar podstawy stożka = pi*(Pochylona wysokość stożka^2-Wysokość stożka^2)
Pole powierzchni podstawy stożka, biorąc pod uwagę pole powierzchni całkowitej i pole powierzchni bocznej
Iść Obszar podstawy stożka = Całkowita powierzchnia stożka-Boczne pole powierzchni stożka
Pole podstawy stożka przy danej objętości
Iść Obszar podstawy stożka = (3*Objętość stożka)/Wysokość stożka
Powierzchnia podstawy stożka przy danym obwodzie podstawy
Iść Obszar podstawy stożka = (Obwód podstawy stożka^2)/(4*pi)
Obszar podstawy stożka
Iść Obszar podstawy stożka = pi*Promień podstawy stożka^2

Pole powierzchni podstawy stożka, biorąc pod uwagę pole powierzchni całkowitej i pole powierzchni bocznej Formułę

Obszar podstawy stożka = Całkowita powierzchnia stożka-Boczne pole powierzchni stożka
ABase = TSA-LSA

Co to jest stożek?

Stożek uzyskuje się, obracając linię nachyloną pod ustalonym kątem ostrym od ustalonej osi obrotu. Ostra końcówka nazywana jest wierzchołkiem stożka. Jeśli linia obrotu przecina oś obrotu, to uzyskany kształt to stożek dwuskrzydłowy - dwa przeciwstawne stożki połączone na wierzchołku. Cięcie stożka płaszczyzną da w wyniku pewne ważne dwuwymiarowe kształty, takie jak koła, elipsy, parabole i hiperbole, w zależności od kąta cięcia.

Share Image
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!