Promień okręgu ośmiościanu sześciennego przy danej objętości Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Promień okręgu sześciennego ośmiościanu = ((3*Objętość sześcianu)/(5*sqrt(2)))^(1/3)
rc = ((3*V)/(5*sqrt(2)))^(1/3)
Ta formuła używa 1 Funkcje, 2 Zmienne
Używane funkcje
sqrt - Funkcja pierwiastka kwadratowego to funkcja, która jako dane wejściowe przyjmuje liczbę nieujemną i zwraca pierwiastek kwadratowy z podanej liczby wejściowej., sqrt(Number)
Używane zmienne
Promień okręgu sześciennego ośmiościanu - (Mierzone w Metr) - Promień okręgu ośmiościanu sześciennego to promień kuli zawierającej ośmiościan sześcienny w taki sposób, że wszystkie wierzchołki leżą na kuli.
Objętość sześcianu - (Mierzone w Sześcienny Metr ) - Objętość sześcianu to ilość trójwymiarowej przestrzeni zamkniętej przez powierzchnię sześcianu.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Objętość sześcianu: 2360 Sześcienny Metr --> 2360 Sześcienny Metr Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
rc = ((3*V)/(5*sqrt(2)))^(1/3) --> ((3*2360)/(5*sqrt(2)))^(1/3)
Ocenianie ... ...
rc = 10.0042089021329
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
10.0042089021329 Metr --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
10.0042089021329 10.00421 Metr <-- Promień okręgu sześciennego ośmiościanu
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Creator Image
Stworzone przez Nikhil
Uniwersytet w Bombaju (DJSCE), Bombaj
Nikhil utworzył ten kalkulator i 400+ więcej kalkulatorów!
Verifier Image
Zweryfikowane przez Dhruv Walia
Indyjski Instytut Technologii, Indian School of Mines, DHANBAD (IIT ISM), Dhanbad, Jharkhand
Dhruv Walia zweryfikował ten kalkulator i 400+ więcej kalkulatorów!

7 Promień okręgu sześciennego ośmiościanu Kalkulatory

Promień okręgu ośmiościanu sześciennego przy danym stosunku powierzchni do objętości
​ Iść Promień okręgu sześciennego ośmiościanu = (18+(6*sqrt(3)))/(5*sqrt(2)*Stosunek powierzchni do objętości sześciennego ośmiościanu)
Promień okręgu ośmiościanu sześciennego przy danym polu powierzchni bocznej
​ Iść Promień okręgu sześciennego ośmiościanu = sqrt(Pole powierzchni bocznej sześciennego ośmiościanu/((2*sqrt(3))+4))
Promień okręgu ośmiościanu sześciennego przy danym polu powierzchni całkowitej
​ Iść Promień okręgu sześciennego ośmiościanu = sqrt(Całkowita powierzchnia sześciennego ośmiościanu/(2*(3+sqrt(3))))
Promień okręgu ośmiościanu sześciennego przy danym promieniu środka kuli
​ Iść Promień okręgu sześciennego ośmiościanu = 2/sqrt(3)*Promień środkowy sześcianu sześciennego
Promień okręgu ośmiościanu sześciennego przy danej objętości
​ Iść Promień okręgu sześciennego ośmiościanu = ((3*Objętość sześcianu)/(5*sqrt(2)))^(1/3)
Promień okręgu sześciennego ośmiościanu
​ Iść Promień okręgu sześciennego ośmiościanu = 1*Długość krawędzi prostopadłościanu
Promień okręgu ośmiościanu sześciennego o danym obwodzie
​ Iść Promień okręgu sześciennego ośmiościanu = Obwód ośmiościanu sześciennego/24

Promień okręgu ośmiościanu sześciennego przy danej objętości Formułę

Promień okręgu sześciennego ośmiościanu = ((3*Objętość sześcianu)/(5*sqrt(2)))^(1/3)
rc = ((3*V)/(5*sqrt(2)))^(1/3)
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!