Promień okręgu ośmiościanu przy danym polu powierzchni całkowitej Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Promień okręgu ośmiościanu = sqrt(Całkowita powierzchnia ośmiościanu/(4*sqrt(3)))
rc = sqrt(TSA/(4*sqrt(3)))
Ta formuła używa 1 Funkcje, 2 Zmienne
Używane funkcje
sqrt - Funkcja pierwiastka kwadratowego to funkcja, która jako dane wejściowe przyjmuje liczbę nieujemną i zwraca pierwiastek kwadratowy z podanej liczby wejściowej., sqrt(Number)
Używane zmienne
Promień okręgu ośmiościanu - (Mierzone w Metr) - Promień ośmiościanu okręgu to promień kuli zawierającej ośmiościan w taki sposób, że wszystkie wierzchołki leżą na kuli.
Całkowita powierzchnia ośmiościanu - (Mierzone w Metr Kwadratowy) - Całkowite pole powierzchni ośmiościanu to całkowita wielkość płaszczyzny zamkniętej przez całą powierzchnię ośmiościanu.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Całkowita powierzchnia ośmiościanu: 350 Metr Kwadratowy --> 350 Metr Kwadratowy Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
rc = sqrt(TSA/(4*sqrt(3))) --> sqrt(350/(4*sqrt(3)))
Ocenianie ... ...
rc = 7.10761201488181
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
7.10761201488181 Metr --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
7.10761201488181 7.107612 Metr <-- Promień okręgu ośmiościanu
(Obliczenie zakończone za 00.020 sekund)

Kredyty

Creator Image
Stworzone przez Dhruv Walia
Indyjski Instytut Technologii, Indian School of Mines, DHANBAD (IIT ISM), Dhanbad, Jharkhand
Dhruv Walia utworzył ten kalkulator i 1100+ więcej kalkulatorów!
Verifier Image
Zweryfikowane przez Nikhil
Uniwersytet w Bombaju (DJSCE), Bombaj
Nikhil zweryfikował ten kalkulator i 300+ więcej kalkulatorów!

7 Promień okręgu ośmiościanu Kalkulatory

Promień okręgu ośmiościanu przy danym polu powierzchni całkowitej
​ Iść Promień okręgu ośmiościanu = sqrt(Całkowita powierzchnia ośmiościanu/(4*sqrt(3)))
Promień okręgu ośmiościanu przy danej objętości
​ Iść Promień okręgu ośmiościanu = ((3*Objętość ośmiościanu)/sqrt(2))^(1/3)/sqrt(2)
Promień okręgu ośmiościanu przy danym stosunku powierzchni do objętości
​ Iść Promień okręgu ośmiościanu = (3*sqrt(3))/Stosunek powierzchni do objętości ośmiościanu
Promień okręgu ośmiościanu przy danym promieniu środka kuli
​ Iść Promień okręgu ośmiościanu = sqrt(2)*Promień środkowej kuli ośmiościanu
Promień okręgu ośmiościanu podany promień Insfery
​ Iść Promień okręgu ośmiościanu = sqrt(3)*Promień Insphere ośmiościanu
Promień okręgu ośmiościanu
​ Iść Promień okręgu ośmiościanu = Długość krawędzi ośmiościanu/sqrt(2)
Promień okręgu ośmiościanu przy danej przekątnej przestrzeni
​ Iść Promień okręgu ośmiościanu = Kosmiczna przekątna ośmiościanu/2

Promień okręgu ośmiościanu przy danym polu powierzchni całkowitej Formułę

Promień okręgu ośmiościanu = sqrt(Całkowita powierzchnia ośmiościanu/(4*sqrt(3)))
rc = sqrt(TSA/(4*sqrt(3)))
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!