Promień okręgu ośmiościanu przy danym polu powierzchni całkowitej Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Promień okręgu ośmiościanu = sqrt(Całkowita powierzchnia ośmiościanu/(4*sqrt(3)))
rc = sqrt(TSA/(4*sqrt(3)))
Ta formuła używa 1 Funkcje, 2 Zmienne
Używane funkcje
sqrt - Square root function, sqrt(Number)
Używane zmienne
Promień okręgu ośmiościanu - (Mierzone w Metr) - Promień ośmiościanu okręgu to promień kuli zawierającej ośmiościan w taki sposób, że wszystkie wierzchołki leżą na kuli.
Całkowita powierzchnia ośmiościanu - (Mierzone w Metr Kwadratowy) - Całkowite pole powierzchni ośmiościanu to całkowita wielkość płaszczyzny zamkniętej przez całą powierzchnię ośmiościanu.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Całkowita powierzchnia ośmiościanu: 350 Metr Kwadratowy --> 350 Metr Kwadratowy Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
rc = sqrt(TSA/(4*sqrt(3))) --> sqrt(350/(4*sqrt(3)))
Ocenianie ... ...
rc = 7.10761201488181
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
7.10761201488181 Metr --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
7.10761201488181 7.107612 Metr <-- Promień okręgu ośmiościanu
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Dhruv Walia
Indyjski Instytut Technologii, Indian School of Mines, DHANBAD (IIT ISM), Dhanbad, Jharkhand
Dhruv Walia utworzył ten kalkulator i 1100+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Nikhil
Uniwersytet w Bombaju (DJSCE), Bombaj
Nikhil zweryfikował ten kalkulator i 300+ więcej kalkulatorów!

7 Promień okręgu ośmiościanu Kalkulatory

Promień okręgu ośmiościanu przy danym polu powierzchni całkowitej
Iść Promień okręgu ośmiościanu = sqrt(Całkowita powierzchnia ośmiościanu/(4*sqrt(3)))
Promień okręgu ośmiościanu przy danej objętości
Iść Promień okręgu ośmiościanu = ((3*Objętość ośmiościanu)/sqrt(2))^(1/3)/sqrt(2)
Promień okręgu ośmiościanu przy danym stosunku powierzchni do objętości
Iść Promień okręgu ośmiościanu = (3*sqrt(3))/Stosunek powierzchni do objętości ośmiościanu
Promień okręgu ośmiościanu przy danym promieniu środka kuli
Iść Promień okręgu ośmiościanu = sqrt(2)*Promień środkowej kuli ośmiościanu
Promień okręgu ośmiościanu podany promień Insfery
Iść Promień okręgu ośmiościanu = sqrt(3)*Promień Insphere ośmiościanu
Promień okręgu ośmiościanu
Iść Promień okręgu ośmiościanu = Długość krawędzi ośmiościanu/sqrt(2)
Promień okręgu ośmiościanu przy danej przekątnej przestrzeni
Iść Promień okręgu ośmiościanu = Kosmiczna przekątna ośmiościanu/2

Promień okręgu ośmiościanu przy danym polu powierzchni całkowitej Formułę

Promień okręgu ośmiościanu = sqrt(Całkowita powierzchnia ośmiościanu/(4*sqrt(3)))
rc = sqrt(TSA/(4*sqrt(3)))
Share Image
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!