Naprężenie ściskające w czopach zawleczki z uwzględnieniem awarii zgniatania Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Naprężenie ściskające w czopie = (Obciążenie)/(Grubość zawleczki*Średnica czopu)
σc = (L)/(tc*d2)
Ta formuła używa 4 Zmienne
Używane zmienne
Naprężenie ściskające w czopie - (Mierzone w Pascal) - Naprężenie ściskające w czopie to wielkość naprężenia generowanego w czopie w wyniku działającej na niego siły ściskającej.
Obciążenie - (Mierzone w Newton) - Obciążenie to zasadniczo wielkość obciążenia/siły, jaką każdy materiał, produkt, złącze może unieść lub na który działa lub wywiera nacisk.
Grubość zawleczki - (Mierzone w Metr) - Grubość zawleczki jest miarą szerokości zawleczki w kierunku prostopadłym do siły osiowej.
Średnica czopu - (Mierzone w Metr) - Średnica czopa jest definiowana jako średnica zewnętrznej powierzchni czopa lub średnica wewnętrzna kielicha.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Obciążenie: 5250 Newton --> 5250 Newton Nie jest wymagana konwersja
Grubość zawleczki: 10 Milimetr --> 0.01 Metr (Sprawdź konwersję tutaj)
Średnica czopu: 45 Milimetr --> 0.045 Metr (Sprawdź konwersję tutaj)
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
σc = (L)/(tc*d2) --> (5250)/(0.01*0.045)
Ocenianie ... ...
σc = 11666666.6666667
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
11666666.6666667 Pascal -->11.6666666666667 Newton na milimetr kwadratowy (Sprawdź konwersję tutaj)
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
11.6666666666667 Newton na milimetr kwadratowy <-- Naprężenie ściskające w czopie
(Obliczenie zakończone za 00.031 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Saurabh Patil
Instytut Technologii i Nauki Shri Govindram Seksaria (SGSITS), Indore
Saurabh Patil utworzył ten kalkulator i 700+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Anshika Arya
Narodowy Instytut Technologii (GNIDA), Hamirpur
Anshika Arya zweryfikował ten kalkulator i 2600+ więcej kalkulatorów!

9 Naprężenia na Zawleczkach Kalkulatory

Naprężenie rozciągające w gnieździe zawleczki przy danej średnicy zewnętrznej i wewnętrznej kielicha
Naprężenie rozciągające w gnieździe = Obciążenie/((pi/4)*(Średnica zewnętrzna gniazda^2-Średnica czopu^2)-Grubość zawleczki*(Średnica zewnętrzna gniazda-Średnica czopu)) Iść
Naprężenie zginające w zawleczkach
Naprężenie zginające w zawleczce = (3*Obciążenie/(Grubość zawleczki*Średnia szerokość zawleczki^2))*((Średnica czopu+(2*Średnica kołnierza gniazda))/12) Iść
Naprężenie ścinające w gnieździe zawleczki przy danej średnicy wewnętrznej i zewnętrznej kielicha
Naprężenie ścinające w gnieździe = (Obciążenie)/(2*(Średnica kołnierza gniazda-Średnica czopu)*Odległość osiowa od gniazda do końca kołnierza gniazda) Iść
Naprężenie rozciągające w czopie zawleczki przy danej średnicy czopu, grubości zawleczki i obciążeniu
Naprężenie rozciągające w czop = (Obciążenie)/(((pi*Średnica czopu^2)/4)-(Średnica czopu*Grubość zawleczki)) Iść
Naprężenie ściskające w gnieździe zawleczki przy danej średnicy czopu i kołnierza kielicha
Naprężenie ściskające w gnieździe = (Obciążenie)/((Średnica kołnierza gniazda-Średnica czopu)*Grubość zawleczki) Iść
Naprężenie ścinające w czopie zawleczki przy danej średnicy czopu i obciążeniu
Naprężenie ścinające w czopie = (Obciążenie)/(2*(Odstęp między końcem szczeliny a końcem czopa)*Średnica czopu) Iść
Naprężenie ścinające w zawleczce przy danej grubości i szerokości zawleczki
Naprężenie ścinające w zawleczce = (Obciążenie)/(2*(Grubość zawleczki)*Średnia szerokość zawleczki) Iść
Naprężenie ściskające w czopach zawleczki z uwzględnieniem awarii zgniatania
Naprężenie ściskające w czopie = (Obciążenie)/(Grubość zawleczki*Średnica czopu) Iść
Naprężenie rozciągające w pręcie zawleczki
Naprężenie rozciągające w pręcie = (4*Obciążenie)/(pi*Średnica pręta^2) Iść

Naprężenie ściskające w czopach zawleczki z uwzględnieniem awarii zgniatania Formułę

Naprężenie ściskające w czopie = (Obciążenie)/(Grubość zawleczki*Średnica czopu)
σc = (L)/(tc*d2)
Share Image
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!