Średnica śruby przy danej sile tarcia wywieranej przez miękkie uszczelnienie na pręcie posuwisto-zwrotnym Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Średnica elastycznej śruby pakującej = Siła tarcia w elastycznym opakowaniu/(.005*Ciśnienie płynu w elastycznym opakowaniu)
d = Ffriction/(.005*p)
Ta formuła używa 3 Zmienne
Używane zmienne
Średnica elastycznej śruby pakującej - (Mierzone w Metr) - Średnica śruby uszczelniającej elastycznej to średnica nominalna śruby stosowanej w uszczelnieniu elastycznym do celów uszczelniających.
Siła tarcia w elastycznym opakowaniu - (Mierzone w Newton) - Siła tarcia w elastycznym uszczelnieniu to wielkość siły tarcia działającej przez elastyczne uszczelnienie na pręt posuwisto-zwrotny.
Ciśnienie płynu w elastycznym opakowaniu - (Mierzone w Pascal) - Ciśnienie płynu w elastycznym uszczelnieniu to ciśnienie wywierane przez płyn używany w elastycznym uszczelnieniu.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Siła tarcia w elastycznym opakowaniu: 294 Newton --> 294 Newton Nie jest wymagana konwersja
Ciśnienie płynu w elastycznym opakowaniu: 4.2 Megapaskal --> 4200000 Pascal (Sprawdź konwersję tutaj)
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
d = Ffriction/(.005*p) --> 294/(.005*4200000)
Ocenianie ... ...
d = 0.014
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
0.014 Metr -->14 Milimetr (Sprawdź konwersję tutaj)
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
14 Milimetr <-- Średnica elastycznej śruby pakującej
(Obliczenie zakończone za 00.031 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Sanjay Shiva
krajowy instytut technologii hamirpur (NITH), hamirpur , himachal pradesh
Sanjay Shiva utworzył ten kalkulator i 100+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Anshika Arya
Narodowy Instytut Technologii (GNIDA), Hamirpur
Anshika Arya zweryfikował ten kalkulator i 2600+ więcej kalkulatorów!

9 Elastyczne opakowanie Kalkulatory

Ciśnienie płynu podane Odporność na tarcie
Ciśnienie płynu w elastycznym opakowaniu = (Siła tarcia w elastycznym opakowaniu-Odporność na uszczelnienie)/(Współczynnik tarcia w elastycznym opakowaniu*Obszar uszczelnienia stykającego się z członem ślizgowym) Iść
Odporność na uszczelnienie
Odporność na uszczelnienie = Siła tarcia w elastycznym opakowaniu- (Współczynnik tarcia w elastycznym opakowaniu*Obszar uszczelnienia stykającego się z członem ślizgowym*Ciśnienie płynu w elastycznym opakowaniu) Iść
Odporność na tarcie
Siła tarcia w elastycznym opakowaniu = Odporność na uszczelnienie+(Współczynnik tarcia w elastycznym opakowaniu*Obszar uszczelnienia stykającego się z członem ślizgowym*Ciśnienie płynu w elastycznym opakowaniu) Iść
Ciśnienie płynu przy danej odporności na skręcanie
Ciśnienie płynu w elastycznym opakowaniu = (Odporność na skręcanie w elastycznym uszczelnieniu*2)/(.005*(Średnica elastycznej śruby pakującej)^2) Iść
Odporność na skręcanie przy ciśnieniu płynu
Odporność na skręcanie w elastycznym uszczelnieniu = (.005*(Średnica elastycznej śruby pakującej)^2*Ciśnienie płynu w elastycznym opakowaniu)/2 Iść
Opór skrętny przy tarciu ruchu obrotowego
Odporność na skręcanie w elastycznym uszczelnieniu = (Siła tarcia w elastycznym opakowaniu*Średnica elastycznej śruby pakującej)/2 Iść
Średnica śruby przy danej sile tarcia wywieranej przez miękkie uszczelnienie na pręcie posuwisto-zwrotnym
Średnica elastycznej śruby pakującej = Siła tarcia w elastycznym opakowaniu/(.005*Ciśnienie płynu w elastycznym opakowaniu) Iść
Ciśnienie płynu przez miękkie uszczelnienie wywierane siłą tarcia na tłok posuwisto-zwrotny
Ciśnienie płynu w elastycznym opakowaniu = Siła tarcia w elastycznym opakowaniu/(.005*Średnica elastycznej śruby pakującej) Iść
Siła tarcia wywierana przez miękkie opakowanie na posuwisto-zwrotny pręt
Siła tarcia w elastycznym opakowaniu = .005*Ciśnienie płynu w elastycznym opakowaniu*Średnica elastycznej śruby pakującej Iść

Średnica śruby przy danej sile tarcia wywieranej przez miękkie uszczelnienie na pręcie posuwisto-zwrotnym Formułę

Średnica elastycznej śruby pakującej = Siła tarcia w elastycznym opakowaniu/(.005*Ciśnienie płynu w elastycznym opakowaniu)
d = Ffriction/(.005*p)
Share Image
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!