Średnica ćwiartki okręgu przy danej długości łuku Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Średnica koła ćwiartki koła = 4*Długość łuku ćwiartki okręgu/pi
DCircle = 4*lArc/pi
Ta formuła używa 1 Stałe, 2 Zmienne
Używane stałe
pi - Archimedes' constant Wartość przyjęta jako 3.14159265358979323846264338327950288
Używane zmienne
Średnica koła ćwiartki koła - (Mierzone w Metr) - Średnica koła ćwiartki koła to długość średnicy koła, z którego wycinana jest ćwiartka koła.
Długość łuku ćwiartki okręgu - (Mierzone w Metr) - Długość łuku ćwiartki koła to długość zakrzywionej krawędzi ćwiartki koła.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Długość łuku ćwiartki okręgu: 8 Metr --> 8 Metr Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
DCircle = 4*lArc/pi --> 4*8/pi
Ocenianie ... ...
DCircle = 10.1859163578813
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
10.1859163578813 Metr --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
10.1859163578813 10.18592 Metr <-- Średnica koła ćwiartki koła
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Dhruv Walia
Indyjski Instytut Technologii, Indian School of Mines, DHANBAD (IIT ISM), Dhanbad, Jharkhand
Dhruv Walia utworzył ten kalkulator i 1100+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Nikhil
Uniwersytet w Bombaju (DJSCE), Bombaj
Nikhil zweryfikował ten kalkulator i 300+ więcej kalkulatorów!

5 Średnica ćwiartki koła Kalkulatory

Średnica ćwiartki okręgu danego obszaru
Iść Średnica koła ćwiartki koła = 2*sqrt(4*Obszar ćwiartki koła/pi)
Średnica ćwiartki okręgu przy danej długości cięciwy
Iść Średnica koła ćwiartki koła = Długość cięciwy ćwiartki koła*sqrt(2)
Średnica ćwiartki okręgu przy danej długości łuku
Iść Średnica koła ćwiartki koła = 4*Długość łuku ćwiartki okręgu/pi
Średnica ćwiartki okręgu z podanym obwodem
Iść Średnica koła ćwiartki koła = (4*Obwód ćwiartki koła)/(pi+4)
Średnica ćwiartki koła
Iść Średnica koła ćwiartki koła = 2*Promień okręgu ćwiartkowego

Średnica ćwiartki okręgu przy danej długości łuku Formułę

Średnica koła ćwiartki koła = 4*Długość łuku ćwiartki okręgu/pi
DCircle = 4*lArc/pi
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!