Ekscentryczność elipsy z uwzględnieniem Latus Rectum i Semi Minor Axis Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Ekscentryczność elipsy = sqrt(1-(Latus Rectum elipsy/(2*Półmniejsza oś elipsy))^2)
e = sqrt(1-(2l/(2*b))^2)
Ta formuła używa 1 Funkcje, 3 Zmienne
Używane funkcje
sqrt - Square root function, sqrt(Number)
Używane zmienne
Ekscentryczność elipsy - (Mierzone w Metr) - Mimośród elipsy to stosunek mimośrodu liniowego do półosi wielkiej elipsy.
Latus Rectum elipsy - (Mierzone w Metr) - Latus Rectum of Ellipse to odcinek linii przechodzący przez dowolne z ognisk i prostopadły do głównej osi, którego końce znajdują się na elipsy.
Półmniejsza oś elipsy - (Mierzone w Metr) - Semi Minor Axis of Ellipse to połowa długości najdłuższego cięciwy, która jest prostopadła do linii łączącej ogniska elipsy.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Latus Rectum elipsy: 7 Metr --> 7 Metr Nie jest wymagana konwersja
Półmniejsza oś elipsy: 6 Metr --> 6 Metr Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
e = sqrt(1-(2l/(2*b))^2) --> sqrt(1-(7/(2*6))^2)
Ocenianie ... ...
e = 0.812232862067414
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
0.812232862067414 Metr --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
0.812232862067414 0.812233 Metr <-- Ekscentryczność elipsy
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Dhruv Walia
Indyjski Instytut Technologii, Indian School of Mines, DHANBAD (IIT ISM), Dhanbad, Jharkhand
Dhruv Walia utworzył ten kalkulator i 1100+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Nayana Phulphagar
Institute of Chartered and Financial Analysts of India National College (Krajowe Kolegium ICFAI), HUBLI
Nayana Phulphagar zweryfikował ten kalkulator i 1300+ więcej kalkulatorów!

8 Ekscentryczność elipsy Kalkulatory

Mimośród elipsy z uwzględnieniem mimośrodowości liniowej i półosi małej
Iść Ekscentryczność elipsy = Mimośród liniowy elipsy/sqrt(Półmniejsza oś elipsy^2+Mimośród liniowy elipsy^2)
Mimośród danego obszaru elipsy, mimośrodowość liniowa i półoś mała
Iść Ekscentryczność elipsy = (pi*Półmniejsza oś elipsy*Mimośród liniowy elipsy)/Obszar elipsy
Mimośród danego obszaru elipsy i małej osi półosi
Iść Ekscentryczność elipsy = sqrt(1-((pi*Półmniejsza oś elipsy^2)/Obszar elipsy)^2)
Mimośród danego obszaru elipsy i półosi wielkiej
Iść Ekscentryczność elipsy = sqrt(1-(Obszar elipsy/(pi*Półgłówna oś elipsy^2))^2)
Ekscentryczność elipsy z uwzględnieniem Latus Rectum i Semi Minor Axis
Iść Ekscentryczność elipsy = sqrt(1-(Latus Rectum elipsy/(2*Półmniejsza oś elipsy))^2)
Ekscentryczność elipsy z uwzględnieniem Latus Rectum i Semi Major Axis
Iść Ekscentryczność elipsy = sqrt(1-(Latus Rectum elipsy/(2*Półgłówna oś elipsy)))
Ekscentryczność elipsy
Iść Ekscentryczność elipsy = sqrt(1-(Półmniejsza oś elipsy/Półgłówna oś elipsy)^2)
Mimośród elipsy z uwzględnieniem mimośrodowości liniowej i półosi wielkiej
Iść Ekscentryczność elipsy = Mimośród liniowy elipsy/Półgłówna oś elipsy

Ekscentryczność elipsy z uwzględnieniem Latus Rectum i Semi Minor Axis Formułę

Ekscentryczność elipsy = sqrt(1-(Latus Rectum elipsy/(2*Półmniejsza oś elipsy))^2)
e = sqrt(1-(2l/(2*b))^2)
Share Image
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!