Ekscentryczność hiperboli przy danym parametrze ogniskowym Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Ekscentryczność hiperboli = Pół sprzężona oś hiperboli^2/(Półpoprzeczna oś hiperboli*Ogniskowy parametr hiperboli)
e = b^2/(a*p)
Ta formuła używa 4 Zmienne
Używane zmienne
Ekscentryczność hiperboli - (Mierzone w Metr) - Ekscentryczność Hiperboli to stosunek odległości dowolnego punktu na Hiperboli od ogniska i kierownicy, lub jest to stosunek mimośrodowości liniowej i półpoprzecznej osi Hiperboli.
Pół sprzężona oś hiperboli - (Mierzone w Metr) - Pół sprzężona oś hiperboli to połowa stycznej od dowolnego wierzchołka hiperboli i cięciwy do okręgu przechodzącego przez ogniska i wyśrodkowanego w centrum hiperboli.
Półpoprzeczna oś hiperboli - (Mierzone w Metr) - Półpoprzeczna oś hiperboli to połowa odległości między wierzchołkami hiperboli.
Ogniskowy parametr hiperboli - (Mierzone w Metr) - Parametr ogniskowy hiperboli to najkrótsza odległość między dowolnym ogniskiem a kierownicą odpowiedniego skrzydła hiperboli.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Pół sprzężona oś hiperboli: 12 Metr --> 12 Metr Nie jest wymagana konwersja
Półpoprzeczna oś hiperboli: 5 Metr --> 5 Metr Nie jest wymagana konwersja
Ogniskowy parametr hiperboli: 11 Metr --> 11 Metr Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
e = b^2/(a*p) --> 12^2/(5*11)
Ocenianie ... ...
e = 2.61818181818182
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
2.61818181818182 Metr --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
2.61818181818182 2.618182 Metr <-- Ekscentryczność hiperboli
(Obliczenie zakończone za 00.019 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Dhruv Walia
Indyjski Instytut Technologii, Indian School of Mines, DHANBAD (IIT ISM), Dhanbad, Jharkhand
Dhruv Walia utworzył ten kalkulator i 1100+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Nikhil
Uniwersytet w Bombaju (DJSCE), Bombaj
Nikhil zweryfikował ten kalkulator i 300+ więcej kalkulatorów!

7 Ekscentryczność hiperboli Kalkulatory

Ekscentryczność hiperboli przy danym parametrze ogniskowym i osi półsprzężonej
Iść Ekscentryczność hiperboli = Pół sprzężona oś hiperboli/sqrt(Pół sprzężona oś hiperboli^2-Ogniskowy parametr hiperboli^2)
Mimośrodowość hiperboli z uwzględnieniem mimośrodowości liniowej i osi półsprzężonej
Iść Ekscentryczność hiperboli = Mimośród liniowa hiperboli/sqrt(Mimośród liniowa hiperboli^2-Pół sprzężona oś hiperboli^2)
Ekscentryczność hiperboli przy danym parametrze ogniskowym
Iść Ekscentryczność hiperboli = Pół sprzężona oś hiperboli^2/(Półpoprzeczna oś hiperboli*Ogniskowy parametr hiperboli)
Ekscentryczność hiperboli
Iść Ekscentryczność hiperboli = sqrt(1+(Pół sprzężona oś hiperboli^2)/(Półpoprzeczna oś hiperboli^2))
Ekscentryczność hiperboli z uwzględnieniem Latus Rectum i Semi Conjugate Axis
Iść Ekscentryczność hiperboli = sqrt(1+(Latus Rectum hiperboli)^2/(2*Pół sprzężona oś hiperboli)^2)
Ekscentryczność hiperboli z uwzględnieniem Latus Rectum i Semi Transverse Axis
Iść Ekscentryczność hiperboli = sqrt(1+Latus Rectum hiperboli/(2*Półpoprzeczna oś hiperboli))
Mimośrodowość hiperboli z uwzględnieniem mimośrodowości liniowej i osi półpoprzecznej
Iść Ekscentryczność hiperboli = Mimośród liniowa hiperboli/Półpoprzeczna oś hiperboli

4 Ekscentryczność hiperboli Kalkulatory

Ekscentryczność hiperboli przy danym parametrze ogniskowym
Iść Ekscentryczność hiperboli = Pół sprzężona oś hiperboli^2/(Półpoprzeczna oś hiperboli*Ogniskowy parametr hiperboli)
Ekscentryczność hiperboli
Iść Ekscentryczność hiperboli = sqrt(1+(Pół sprzężona oś hiperboli^2)/(Półpoprzeczna oś hiperboli^2))
Ekscentryczność hiperboli z uwzględnieniem Latus Rectum i Semi Conjugate Axis
Iść Ekscentryczność hiperboli = sqrt(1+(Latus Rectum hiperboli)^2/(2*Pół sprzężona oś hiperboli)^2)
Mimośrodowość hiperboli z uwzględnieniem mimośrodowości liniowej i osi półpoprzecznej
Iść Ekscentryczność hiperboli = Mimośród liniowa hiperboli/Półpoprzeczna oś hiperboli

Ekscentryczność hiperboli przy danym parametrze ogniskowym Formułę

Ekscentryczność hiperboli = Pół sprzężona oś hiperboli^2/(Półpoprzeczna oś hiperboli*Ogniskowy parametr hiperboli)
e = b^2/(a*p)
Share Image
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!