Pole powierzchni sześcianu, biorąc pod uwagę stosunek powierzchni do objętości Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Powierzchnia sześcianu = (6/Stosunek powierzchni do objętości sześcianu)^(2)
AFace = (6/RA/V)^(2)
Ta formuła używa 2 Zmienne
Używane zmienne
Powierzchnia sześcianu - (Mierzone w Metr Kwadratowy) - Powierzchnia sześcianu to ilość płaszczyzny otoczona przez dowolną kwadratową powierzchnię sześcianu.
Stosunek powierzchni do objętości sześcianu - (Mierzone w 1 na metr) - Stosunek powierzchni do objętości sześcianu to liczbowy stosunek całkowitej powierzchni sześcianu do objętości sześcianu.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Stosunek powierzchni do objętości sześcianu: 0.6 1 na metr --> 0.6 1 na metr Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
AFace = (6/RA/V)^(2) --> (6/0.6)^(2)
Ocenianie ... ...
AFace = 100
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
100 Metr Kwadratowy --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
100 Metr Kwadratowy <-- Powierzchnia sześcianu
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Dhruv Walia
Indyjski Instytut Technologii, Indian School of Mines, DHANBAD (IIT ISM), Dhanbad, Jharkhand
Dhruv Walia utworzył ten kalkulator i 1100+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Nikita Kumari
Narodowy Instytut Inżynierii (NIE), Mysuru
Nikita Kumari zweryfikował ten kalkulator i 600+ więcej kalkulatorów!

15 Powierzchnia sześcianu Kalkulatory

Pole powierzchni sześcianu, biorąc pod uwagę pole powierzchni całkowitej i pole powierzchni bocznej
Iść Powierzchnia sześcianu = (Całkowita powierzchnia sześcianu-Pole powierzchni bocznej sześcianu)/2
Pole powierzchni sześcianu, biorąc pod uwagę stosunek powierzchni do objętości
Iść Powierzchnia sześcianu = (6/Stosunek powierzchni do objętości sześcianu)^(2)
Pole powierzchni sześcianu, biorąc pod uwagę pole powierzchni bocznej
Iść Powierzchnia sześcianu = Pole powierzchni bocznej sześcianu/4
Pole powierzchni sześcianu z uwzględnieniem promienia środkowej kuli
Iść Powierzchnia sześcianu = 2*Promień środkowej kuli sześcianu^2
Pole powierzchni sześcianu z podanym promieniem walca opisanego na obwodzie
Iść Powierzchnia sześcianu = 2*Opisany promień walca sześcianu^2
Pole powierzchni sześcianu z podanym promieniem walca wpisanego
Iść Powierzchnia sześcianu = 4*Wpisany promień walca sześcianu^2
Pole powierzchni sześcianu o podanej przekątnej przestrzeni
Iść Powierzchnia sześcianu = Kosmiczna przekątna sześcianu^(2)/3
Pole powierzchni sześcianu, biorąc pod uwagę całkowitą powierzchnię
Iść Powierzchnia sześcianu = Całkowita powierzchnia sześcianu/6
Powierzchnia sześcianu z daną przekątną ściany
Iść Powierzchnia sześcianu = Przekątna twarzy sześcianu^(2)/2
Pole powierzchni sześcianu, biorąc pod uwagę promień okręgu
Iść Powierzchnia sześcianu = 4/3*Promień okręgu sześcianu^2
Powierzchnia sześcianu
Iść Powierzchnia sześcianu = Długość krawędzi sześcianu^(2)
Powierzchnia ściany sześcianu z uwzględnieniem promienia Insphere
Iść Powierzchnia sześcianu = 4*Promień Insfery sześcianu^2
Pole powierzchni sześcianu z danym obwodem ściany
Iść Powierzchnia sześcianu = Obwód ściany sześcianu^(2)/16
Pole powierzchni sześcianu o danym obwodzie
Iść Powierzchnia sześcianu = (Obwód sześcianu/12)^(2)
Pole powierzchni sześcianu z daną objętością
Iść Powierzchnia sześcianu = Objętość kostki^(2/3)

Pole powierzchni sześcianu, biorąc pod uwagę stosunek powierzchni do objętości Formułę

Powierzchnia sześcianu = (6/Stosunek powierzchni do objętości sześcianu)^(2)
AFace = (6/RA/V)^(2)
Share Image
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!