Obwód twarzy dwunastościanu przy danym polu powierzchni całkowitej Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Obwód twarzy dwunastościanu = 5*sqrt(Całkowita powierzchnia dwunastościanu/(3*sqrt(25+10*sqrt(5))))
PFace = 5*sqrt(SATotal/(3*sqrt(25+10*sqrt(5))))
Ta formuła używa 1 Funkcje, 2 Zmienne
Używane funkcje
sqrt - Squre root function, sqrt(Number)
Używane zmienne
Obwód twarzy dwunastościanu - (Mierzone w Metr) - Obwód ściany dwunastościanu to całkowita odległość wokół pięciu krawędzi dowolnej ściany dwunastościanu.
Całkowita powierzchnia dwunastościanu - (Mierzone w Metr Kwadratowy) - Całkowita powierzchnia dwunastościanu to całkowita wielkość płaszczyzny otoczonej całą powierzchnią dwunastościanu.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Całkowita powierzchnia dwunastościanu: 2100 Metr Kwadratowy --> 2100 Metr Kwadratowy Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
PFace = 5*sqrt(SATotal/(3*sqrt(25+10*sqrt(5)))) --> 5*sqrt(2100/(3*sqrt(25+10*sqrt(5))))
Ocenianie ... ...
PFace = 50.427163791143
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
50.427163791143 Metr --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
50.427163791143 Metr <-- Obwód twarzy dwunastościanu
(Obliczenie zakończone za 00.015 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Nikhil
Uniwersytet w Bombaju (DJSCE), Bombaj
Nikhil utworzył ten kalkulator i 200+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Nikita Kumari
Narodowy Instytut Inżynierii (NIE), Mysuru
Nikita Kumari zweryfikował ten kalkulator i 300+ więcej kalkulatorów!

10+ Obwód twarzy dwunastościanu Kalkulatory

Obwód twarzy dwunastościanu przy danym stosunku powierzchni do objętości

Obwód twarzy dwunastościanu przy danym stosunku powierzchni do objętości

Formuła
`"P"_{"Face"} = (60*(sqrt(25+10*sqrt(5))))/("AV"*(15+7*sqrt(5)))`

Przykład
`"44.9028m"=(60*(sqrt(25+10*sqrt(5))))/("0.3m⁻¹"*(15+7*sqrt(5)))`

Kalkulator
LaTeX
Iść Obwód twarzy dwunastościanu = (60*(sqrt(25+10*sqrt(5))))/(Stosunek powierzchni do objętości dwunastościanu*(15+7*sqrt(5)))
Obwód twarzy dwunastościanu przy danym polu powierzchni całkowitej

Obwód twarzy dwunastościanu przy danym polu powierzchni całkowitej

Formuła
`"P"_{"Face"} = 5*sqrt("SA"_{"Total"}/(3*sqrt(25+10*sqrt(5))))`

Przykład
`"50.42716m"=5*sqrt("2100m²"/(3*sqrt(25+10*sqrt(5))))`

Kalkulator
LaTeX
Iść Obwód twarzy dwunastościanu = 5*sqrt(Całkowita powierzchnia dwunastościanu/(3*sqrt(25+10*sqrt(5))))
Obwód twarzy dwunastościanu przy danym polu powierzchni

Obwód twarzy dwunastościanu przy danym polu powierzchni

Formuła
`"P"_{"Face"} = 5*sqrt((4*"A"_{"Face"})/(sqrt(25+10*sqrt(5))))`

Przykład
`"50.42716m"=5*sqrt((4*"175m²")/(sqrt(25+10*sqrt(5))))`

Kalkulator
LaTeX
Iść Obwód twarzy dwunastościanu = 5*sqrt((4*Obszar twarzy dwunastościanu)/(sqrt(25+10*sqrt(5))))
Obwód ściany dwunastościanu przy danej przekątnej przestrzennej

Obwód ściany dwunastościanu przy danej przekątnej przestrzennej

Formuła
`"P"_{"Face"} = (10*"d"_{"Space"})/(sqrt(3)*(1+sqrt(5)))`

Przykład
`"49.95509m"=(10*"28m")/(sqrt(3)*(1+sqrt(5)))`

Kalkulator
LaTeX
Iść Obwód twarzy dwunastościanu = (10*Astronautyczna przekątna dwunastościanu)/(sqrt(3)*(1+sqrt(5)))
Obwód ściany dwunastościanu przy danym promieniu Insphere

Obwód ściany dwunastościanu przy danym promieniu Insphere

Formuła
`"P"_{"Face"} = (10*"r"_{"i"})/(sqrt((25+11*sqrt(5))/10))`

Przykład
`"49.39308m"=(10*"11m")/(sqrt((25+11*sqrt(5))/10))`

Kalkulator
LaTeX
Iść Obwód twarzy dwunastościanu = (10*Promień Insfery Dwunastościanu)/(sqrt((25+11*sqrt(5))/10))
Obwód twarzy dwunastościanu przy danym promieniu okręgu

Obwód twarzy dwunastościanu przy danym promieniu okręgu

Formuła
`"P"_{"Face"} = (20*"r"_{"c"})/(sqrt(3)*(1+sqrt(5)))`

Przykład
`"49.95509m"=(20*"14m")/(sqrt(3)*(1+sqrt(5)))`

Kalkulator
LaTeX
Iść Obwód twarzy dwunastościanu = (20*Promień okręgu dwunastościanu)/(sqrt(3)*(1+sqrt(5)))
Obwód twarzy dwunastościanu przy danej objętości

Obwód twarzy dwunastościanu przy danej objętości

Formuła
`"P"_{"Face"} = 5*((4*"V")/(15+7*sqrt(5)))^(1/3)`

Przykład
`"50.08008m"=5*((4*"7700m³")/(15+7*sqrt(5)))^(1/3)`

Kalkulator
LaTeX
Iść Obwód twarzy dwunastościanu = 5*((4*Objętość dwunastościanu)/(15+7*sqrt(5)))^(1/3)
Obwód twarzy dwunastościanu przy danym promieniu środkowej kuli

Obwód twarzy dwunastościanu przy danym promieniu środkowej kuli

Formuła
`"P"_{"Face"} = (20*"r"_{"m"})/(3+sqrt(5))`

Przykład
`"49.65558m"=(20*"13m")/(3+sqrt(5))`

Kalkulator
LaTeX
Iść Obwód twarzy dwunastościanu = (20*Środkowy promień dwunastościanu)/(3+sqrt(5))
Obwód ściany dwunastościanu przy danej przekątnej ściany

Obwód ściany dwunastościanu przy danej przekątnej ściany

Formuła
`"P"_{"Face"} = (10*"d"_{"Face"})/(1+sqrt(5))`

Przykład
`"49.44272m"=(10*"16m")/(1+sqrt(5))`

Kalkulator
LaTeX
Iść Obwód twarzy dwunastościanu = (10*Przekątna twarzy dwunastościanu)/(1+sqrt(5))
Obwód twarzy dwunastościanu

Obwód twarzy dwunastościanu

Formuła
`"P"_{"Face"} = 5*"l"_{"e"}`

Przykład
`"50m"=5*"10m"`

Kalkulator
LaTeX
Iść Obwód twarzy dwunastościanu = 5*Długość krawędzi dwunastościanu

Obwód twarzy dwunastościanu przy danym polu powierzchni całkowitej Formułę

Obwód twarzy dwunastościanu = 5*sqrt(Całkowita powierzchnia dwunastościanu/(3*sqrt(25+10*sqrt(5))))
PFace = 5*sqrt(SATotal/(3*sqrt(25+10*sqrt(5))))
Share Image
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!