Wysokość stożka przy danej wysokości skośnej i obwodzie podstawy Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Wysokość stożka = sqrt(Pochylona wysokość stożka^2-(Obwód podstawy stożka/(2*pi))^2)
h = sqrt(hSlant^2-(CBase/(2*pi))^2)
Ta formuła używa 1 Stałe, 1 Funkcje, 3 Zmienne
Używane stałe
pi - Archimedes' constant Wartość przyjęta jako 3.14159265358979323846264338327950288
Używane funkcje
sqrt - Square root function, sqrt(Number)
Używane zmienne
Wysokość stożka - (Mierzone w Metr) - Wysokość stożka jest zdefiniowana jako odległość między wierzchołkiem stożka a środkiem jego okrągłej podstawy.
Pochylona wysokość stożka - (Mierzone w Metr) - Skośna wysokość stożka to długość odcinka linii łączącego wierzchołek stożka z dowolnym punktem na obwodzie okrągłej podstawy stożka.
Obwód podstawy stożka - (Mierzone w Metr) - Obwód podstawy stożka to całkowita długość granicy okrągłej powierzchni podstawy stożka.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Pochylona wysokość stożka: 11 Metr --> 11 Metr Nie jest wymagana konwersja
Obwód podstawy stożka: 60 Metr --> 60 Metr Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
h = sqrt(hSlant^2-(CBase/(2*pi))^2) --> sqrt(11^2-(60/(2*pi))^2)
Ocenianie ... ...
h = 5.45993907675681
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
5.45993907675681 Metr --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
5.45993907675681 5.459939 Metr <-- Wysokość stożka
(Obliczenie zakończone za 00.020 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Dhruv Walia
Indyjski Instytut Technologii, Indian School of Mines, DHANBAD (IIT ISM), Dhanbad, Jharkhand
Dhruv Walia utworzył ten kalkulator i 1100+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Nayana Phulphagar
Institute of Chartered and Financial Analysts of India National College (Krajowe Kolegium ICFAI), HUBLI
Nayana Phulphagar zweryfikował ten kalkulator i 1300+ więcej kalkulatorów!

12 Wysokość stożka Kalkulatory

Wysokość stożka, biorąc pod uwagę całkowitą powierzchnię i pole podstawy
Iść Wysokość stożka = sqrt((Całkowita powierzchnia stożka/sqrt(pi*Obszar podstawy stożka)-sqrt(Obszar podstawy stożka/pi))^2-Obszar podstawy stożka/pi)
Wysokość stożka przy danym polu powierzchni całkowitej i obwodzie podstawy
Iść Wysokość stożka = sqrt(((2*Całkowita powierzchnia stożka)/Obwód podstawy stożka-Obwód podstawy stożka/(2*pi))^2-(Obwód podstawy stożka/(2*pi))^2)
Wysokość stożka przy danym polu powierzchni całkowitej
Iść Wysokość stożka = sqrt((Całkowita powierzchnia stożka/(pi*Promień podstawy stożka)-Promień podstawy stożka)^2-Promień podstawy stożka^2)
Wysokość stożka przy danym polu powierzchni bocznej i polu podstawy
Iść Wysokość stożka = sqrt(Boczne pole powierzchni stożka^2/(pi*Obszar podstawy stożka)-Obszar podstawy stożka/pi)
Wysokość stożka przy danym polu powierzchni bocznej i obwodzie podstawy
Iść Wysokość stożka = sqrt(((2*Boczne pole powierzchni stożka)/Obwód podstawy stożka)^2-(Obwód podstawy stożka/(2*pi))^2)
Wysokość stożka przy danym polu powierzchni bocznej
Iść Wysokość stożka = sqrt((Boczne pole powierzchni stożka/(pi*Promień podstawy stożka))^2-Promień podstawy stożka^2)
Wysokość stożka przy danej wysokości skośnej i obwodzie podstawy
Iść Wysokość stożka = sqrt(Pochylona wysokość stożka^2-(Obwód podstawy stożka/(2*pi))^2)
Wysokość stożka przy danej wysokości nachylenia i powierzchni podstawy
Iść Wysokość stożka = sqrt(Pochylona wysokość stożka^2-Obszar podstawy stożka/pi)
Wysokość stożka przy danej wysokości skośnej
Iść Wysokość stożka = sqrt(Pochylona wysokość stożka^2-Promień podstawy stożka^2)
Wysokość stożka przy danej objętości
Iść Wysokość stożka = (3*Objętość stożka)/(pi*Promień podstawy stożka^2)
Wysokość stożka przy danej objętości i obwodzie podstawy
Iść Wysokość stożka = (12*pi*Objętość stożka)/(Obwód podstawy stożka^2)
Wysokość stożka przy danej objętości i powierzchni podstawy
Iść Wysokość stożka = (3*Objętość stożka)/Obszar podstawy stożka

Wysokość stożka przy danej wysokości skośnej i obwodzie podstawy Formułę

Wysokość stożka = sqrt(Pochylona wysokość stożka^2-(Obwód podstawy stożka/(2*pi))^2)
h = sqrt(hSlant^2-(CBase/(2*pi))^2)

Co to jest stożek?

Stożek uzyskuje się, obracając linię nachyloną pod ustalonym kątem ostrym od ustalonej osi obrotu. Ostra końcówka nazywana jest wierzchołkiem stożka. Jeśli linia obrotu przecina oś obrotu, to uzyskany kształt to stożek dwuskrzydłowy - dwa przeciwstawne stożki połączone na wierzchołku. Cięcie stożka płaszczyzną da w wyniku pewne ważne dwuwymiarowe kształty, takie jak koła, elipsy, parabole i hiperbole, w zależności od kąta cięcia.

Share Image
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!