Początkowe stężenie reagenta dla reakcji pierwszego rzędu przeciwstawnej reakcji pierwszego rzędu Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Początkowe stężenie reagenta A = (1/(Czas*Stała szybkości reakcji do przodu))*Stężenie reagenta w stanie równowagi*ln(Stężenie reagenta w stanie równowagi/(Stężenie reagenta w stanie równowagi-Stężenie produktu w czasie t))
A0 = (1/(t*kf))*xeq*ln(xeq/(xeq-x))
Ta formuła używa 1 Funkcje, 5 Zmienne
Używane funkcje
ln - Natural logarithm function (base e), ln(Number)
Używane zmienne
Początkowe stężenie reagenta A - (Mierzone w Mol na metr sześcienny) - Początkowe stężenie reagenta A definiuje się jako stężenie reagenta A w czasie t=0.
Czas - (Mierzone w Drugi) - Czas jest używany do zdefiniowania okresu czasu potrzebnego reagentowi do podania określonej ilości produktu w reakcji chemicznej.
Stała szybkości reakcji do przodu - (Mierzone w 1 na sekundę) - Stała szybkości reakcji w przód służy do określenia zależności między stężeniem molowym reagentów a szybkością reakcji chemicznej w kierunku do przodu.
Stężenie reagenta w stanie równowagi - (Mierzone w Mol na metr sześcienny) - Stężenie reagenta w stanie równowagi definiuje się jako ilość reagenta obecnego, gdy reakcja jest w stanie równowagi.
Stężenie produktu w czasie t - (Mierzone w Mol na metr sześcienny) - Stężenie produktu w czasie t definiuje się jako ilość reagenta, który został przekształcony w produkt w przedziale czasu t.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Czas: 3600 Drugi --> 3600 Drugi Nie jest wymagana konwersja
Stała szybkości reakcji do przodu: 9.74E-05 1 na sekundę --> 9.74E-05 1 na sekundę Nie jest wymagana konwersja
Stężenie reagenta w stanie równowagi: 70 mole/litr --> 70000 Mol na metr sześcienny (Sprawdź konwersję tutaj)
Stężenie produktu w czasie t: 20 mole/litr --> 20000 Mol na metr sześcienny (Sprawdź konwersję tutaj)
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
A0 = (1/(t*kf))*xeq*ln(xeq/(xeq-x)) --> (1/(3600*9.74E-05))*70000*ln(70000/(70000-20000))
Ocenianie ... ...
A0 = 67171.6192205251
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
67171.6192205251 Mol na metr sześcienny -->67.1716192205251 mole/litr (Sprawdź konwersję tutaj)
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
67.1716192205251 mole/litr <-- Początkowe stężenie reagenta A
(Obliczenie zakończone za 00.016 sekund)

Kredyty

Stworzone przez SUDIPTA SAHA
ACHARYA PRAFULLA CHANDRA COLLEGE (APC), KOLKATA
SUDIPTA SAHA utworzył ten kalkulator i 50+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Prerana Bakli
Narodowy Instytut Technologiczny (GNIDA), Meghalaja
Prerana Bakli zweryfikował ten kalkulator i 1300+ więcej kalkulatorów!

17 Pierwszeństwo sprzeciwia się reakcjom pierwszego rzędu Kalkulatory

Stężenie reagentów dla reakcji pierwszego rzędu przeciwstawionej reakcji pierwszego rzędu w danym czasie t
Iść Koncentracja A = Początkowe stężenie reagenta A*(Stała szybkości reakcji do przodu/(Stała szybkości reakcji do przodu+Stała szybkości reakcji wstecznej))*((Stała szybkości reakcji wstecznej/Stała szybkości reakcji do przodu)+exp(-(Stała szybkości reakcji do przodu+Stała szybkości reakcji wstecznej)*Czas))
Czas potrzebny na sprzeciw 1. rozkazu przez 1. rozkaz Rxn. dane stężenie produktu
Iść Czas = (1/(Stała szybkości reakcji do przodu+Stała szybkości reakcji wstecznej))*ln(Początkowe stężenie reagenta A*Stała szybkości reakcji do przodu/(Stała szybkości reakcji do przodu*(Początkowe stężenie reagenta A-Koncentracja B)- Stała szybkości reakcji wstecznej*Koncentracja B))
Ini. stęż. A dla 1. rzędu przeciwnego przez 1. zamówienie Rxn. kiedy Ini. stęż. B większy niż 0
Iść Początkowe stężenie reagenta A = (Początkowe stężenie reagenta B+Stężenie reagenta w stanie równowagi)*((1/Stała szybkości reakcji do przodu)*(1/Czas)*ln(Stężenie reagenta w stanie równowagi/(Stężenie reagenta w stanie równowagi-Stężenie produktu w czasie t)))-Początkowe stężenie reagenta B
Odbierz do przodu. stawka konst. dla 1. Zakonu przeciw. przez 1 zamówienie Rxn. kiedy Początkowy B Stęż. większy niż 0
Iść Stała szybkości reakcji do przodu = 1/Czas*ln(Stężenie reagenta w stanie równowagi/(Stężenie reagenta w stanie równowagi-Stężenie produktu w czasie t))*((Początkowe stężenie reagenta B+Stężenie reagenta w stanie równowagi)/(Początkowe stężenie reagenta A+Początkowe stężenie reagenta B))
Czas potrzebny na sprzeciw 1. rozkazu przez 1. rozkaz Rxn. kiedy stężenie początkowe reagenta B większe niż 0
Iść Czas = 1/Stała szybkości reakcji do przodu*ln(Stężenie reagenta w stanie równowagi/(Stężenie reagenta w stanie równowagi-Stężenie produktu w czasie t))*((Początkowe stężenie reagenta B+Stężenie reagenta w stanie równowagi)/(Początkowe stężenie reagenta A+Początkowe stężenie reagenta B))
Produkt Stężenie dla 1. Zakonu przeciwnego przez 1. Zamówienie Rxn. podane stężenie początkowe B większy niż 0
Iść Stężenie produktu w czasie t = Stężenie reagenta w stanie równowagi*(1-exp(-Stała szybkości reakcji do przodu*((Początkowe stężenie reagenta A+Początkowe stężenie reagenta B)/(Początkowe stężenie reagenta B+Stężenie reagenta w stanie równowagi))*Czas))
Stężenie początkowe reagenta dla 1. rzędu przeciwstawionego 1. rzędowi Rxn. podany stęż. Produktu
Iść Początkowe stężenie reagenta A = Koncentracja B*((Stała szybkości reakcji do przodu+Stała szybkości reakcji wstecznej)/Stała szybkości reakcji do przodu)*(1/(1-exp(-(Stała szybkości reakcji do przodu+Stała szybkości reakcji wstecznej)*Czas)))
Produkt Stężenie Pierwszego Zakonu przeciwnego przez Pierwszego Zakonu Rxn. podane stężenie początkowe Reagenta
Iść Koncentracja B = ((Początkowe stężenie reagenta A*Stała szybkości reakcji do przodu)/(Stała szybkości reakcji do przodu+Stała szybkości reakcji wstecznej))*(1-exp(-(Stała szybkości reakcji do przodu+Stała szybkości reakcji wstecznej)*Czas))
Czas potrzebny na reakcję pierwszego rzędu przeciwstawioną reakcji pierwszego rzędu przy początkowym stężeniu reagenta
Iść Czas = (1/Stała szybkości reakcji do przodu)*(Stężenie reagenta w stanie równowagi/Początkowe stężenie reagenta A)*ln(Stężenie reagenta w stanie równowagi/(Stężenie reagenta w stanie równowagi-Stężenie produktu w czasie t))
Szybkość reakcji w przód Const 1. rzędu przeciwstawiona 1. rzędowi Rxn podane początkowe stężenie reagenta
Iść Stała szybkości reakcji do przodu = (1/Czas)*(Stężenie reagenta w stanie równowagi/Początkowe stężenie reagenta A)*ln(Stężenie reagenta w stanie równowagi/(Stężenie reagenta w stanie równowagi-Stężenie produktu w czasie t))
Początkowe stężenie reagenta dla reakcji pierwszego rzędu przeciwstawnej reakcji pierwszego rzędu
Iść Początkowe stężenie reagenta A = (1/(Czas*Stała szybkości reakcji do przodu))*Stężenie reagenta w stanie równowagi*ln(Stężenie reagenta w stanie równowagi/(Stężenie reagenta w stanie równowagi-Stężenie produktu w czasie t))
Produkt Stężenie Pierwszego Porządku, któremu sprzeciwia się Reakcja Pierwszego Porządku, biorąc pod uwagę Początkowe Stężenie. Reagenta
Iść Stężenie produktu w czasie t = Stężenie reagenta w stanie równowagi*(1-exp(-Stała szybkości reakcji do przodu*Czas*(Początkowe stężenie reagenta A/Stężenie reagenta w stanie równowagi)))
Stała szybkości reakcji wstecznej pierwszego rzędu przeciwstawiona reakcji pierwszego rzędu
Iść Stała szybkości reakcji wstecznej = (ln(Stężenie reagenta w stanie równowagi/(Stężenie reagenta w stanie równowagi-Stężenie produktu w czasie t))/Czas)-Stała szybkości reakcji do przodu
Stała szybkości reakcji w przód pierwszego rzędu przeciwstawiona reakcji pierwszego rzędu
Iść Stała szybkości reakcji do przodu = (ln(Stężenie reagenta w stanie równowagi/(Stężenie reagenta w stanie równowagi-Stężenie produktu w czasie t))/Czas)-Stała szybkości reakcji wstecznej
Czas potrzebny na reakcję Najwyższego Porządku przeciwstawioną Pierwszemu Porządkowi
Iść Czas = ln(Stężenie reagenta w stanie równowagi/(Stężenie reagenta w stanie równowagi-Stężenie produktu w czasie t))/(Stała szybkości reakcji do przodu+Stała szybkości reakcji wstecznej)
Koncentracja produktu pierwszego rzędu, której przeciwstawia się reakcja pierwszego rzędu w danym czasie t
Iść Stężenie produktu w czasie t = Stężenie reagenta w stanie równowagi*(1-exp(-(Stała szybkości reakcji do przodu+Stała szybkości reakcji wstecznej)*Czas))
Równowagowe stężenie reagenta pierwszego rzędu przeciwstawione reakcji pierwszego rzędu w danym czasie t
Iść Stężenie reagenta w stanie równowagi = Stężenie produktu w czasie t/(1-exp(-(Stała szybkości reakcji do przodu+Stała szybkości reakcji wstecznej)*Czas))

Początkowe stężenie reagenta dla reakcji pierwszego rzędu przeciwstawnej reakcji pierwszego rzędu Formułę

Początkowe stężenie reagenta A = (1/(Czas*Stała szybkości reakcji do przodu))*Stężenie reagenta w stanie równowagi*ln(Stężenie reagenta w stanie równowagi/(Stężenie reagenta w stanie równowagi-Stężenie produktu w czasie t))
A0 = (1/(t*kf))*xeq*ln(xeq/(xeq-x))
Share Image
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!