Pole powierzchni bocznej ośmiościanu sześciennego przy danej objętości Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Pole powierzchni bocznej sześciennego ośmiościanu = ((2*sqrt(3))+4)*((3*Objętość sześcianu)/(5*sqrt(2)))^(2/3)
LSA = ((2*sqrt(3))+4)*((3*V)/(5*sqrt(2)))^(2/3)
Ta formuła używa 1 Funkcje, 2 Zmienne
Używane funkcje
sqrt - Square root function, sqrt(Number)
Używane zmienne
Pole powierzchni bocznej sześciennego ośmiościanu - (Mierzone w Metr) - Pole powierzchni bocznej ośmiościanu sześciennego to wielkość płaszczyzny otoczonej przez wszystkie powierzchnie boczne (to znaczy górna i dolna powierzchnia są wykluczone) ośmiościanu sześciennego.
Objętość sześcianu - (Mierzone w Sześcienny Metr ) - Objętość sześcianu to ilość trójwymiarowej przestrzeni zamkniętej przez powierzchnię sześcianu.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Objętość sześcianu: 2360 Sześcienny Metr --> 2360 Sześcienny Metr Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
LSA = ((2*sqrt(3))+4)*((3*V)/(5*sqrt(2)))^(2/3) --> ((2*sqrt(3))+4)*((3*2360)/(5*sqrt(2)))^(2/3)
Ocenianie ... ...
LSA = 747.038607203435
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
747.038607203435 Metr --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
747.038607203435 747.0386 Metr <-- Pole powierzchni bocznej sześciennego ośmiościanu
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Nikhil
Uniwersytet w Bombaju (DJSCE), Bombaj
Nikhil utworzył ten kalkulator i 400+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Dhruv Walia
Indyjski Instytut Technologii, Indian School of Mines, DHANBAD (IIT ISM), Dhanbad, Jharkhand
Dhruv Walia zweryfikował ten kalkulator i 400+ więcej kalkulatorów!

7 Pole powierzchni bocznej sześciennego ośmiościanu Kalkulatory

Pole powierzchni bocznej ośmiościanu sześciennego przy danym stosunku powierzchni do objętości
Iść Pole powierzchni bocznej sześciennego ośmiościanu = ((2*sqrt(3))+4)*((18+(6*sqrt(3)))/(5*sqrt(2)*Stosunek powierzchni do objętości sześciennego ośmiościanu))^2
Pole powierzchni bocznej ośmiościanu sześciennego przy danym polu powierzchni całkowitej
Iść Pole powierzchni bocznej sześciennego ośmiościanu = ((2*sqrt(3))+4)*Całkowita powierzchnia sześciennego ośmiościanu/(2*(3+sqrt(3)))
Pole powierzchni bocznej ośmiościanu sześciennego przy danym promieniu kuli środkowej
Iść Pole powierzchni bocznej sześciennego ośmiościanu = ((2*sqrt(3))+4)*(2/sqrt(3)*Promień środkowy sześcianu sześciennego)^2
Pole powierzchni bocznej ośmiościanu sześciennego przy danej objętości
Iść Pole powierzchni bocznej sześciennego ośmiościanu = ((2*sqrt(3))+4)*((3*Objętość sześcianu)/(5*sqrt(2)))^(2/3)
Pole powierzchni bocznej ośmiościanu sześcianu przy danym promieniu okręgu
Iść Pole powierzchni bocznej sześciennego ośmiościanu = ((2*sqrt(3))+4)*Promień okręgu sześciennego ośmiościanu^2
Pole powierzchni bocznej ośmiościanu sześciennego
Iść Pole powierzchni bocznej sześciennego ośmiościanu = ((2*sqrt(3))+4)*Długość krawędzi prostopadłościanu^2
Pole powierzchni bocznej ośmiościanu sześciennego o danym obwodzie
Iść Promień środkowy sześcianu sześciennego = ((2*sqrt(3))+4)*Obwód ośmiościanu sześciennego^2/576

Pole powierzchni bocznej ośmiościanu sześciennego przy danej objętości Formułę

Pole powierzchni bocznej sześciennego ośmiościanu = ((2*sqrt(3))+4)*((3*Objętość sześcianu)/(5*sqrt(2)))^(2/3)
LSA = ((2*sqrt(3))+4)*((3*V)/(5*sqrt(2)))^(2/3)
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!