Prędkość masy podana Średnia prędkość Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Prędkość masowa = Gęstość płynu*Średnia prędkość
G = ρFluid*um
Ta formuła używa 3 Zmienne
Używane zmienne
Prędkość masowa - (Mierzone w Kilogram na sekundę na metr kwadratowy) - Prędkość masowa jest definiowana jako masowe natężenie przepływu płynu podzielone przez pole przekroju zamykającej komory lub przewodu.
Gęstość płynu - (Mierzone w Kilogram na metr sześcienny) - Gęstość płynu definiuje się jako masę płynu na jednostkę objętości wspomnianego płynu.
Średnia prędkość - (Mierzone w Metr na sekundę) - Średnia prędkość jest zdefiniowana jako średnia prędkość płynu w punkcie i w dowolnym czasie T.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Gęstość płynu: 1.225 Kilogram na metr sześcienny --> 1.225 Kilogram na metr sześcienny Nie jest wymagana konwersja
Średnia prędkość: 10.6 Metr na sekundę --> 10.6 Metr na sekundę Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
G = ρFluid*um --> 1.225*10.6
Ocenianie ... ...
G = 12.985
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
12.985 Kilogram na sekundę na metr kwadratowy --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
12.985 Kilogram na sekundę na metr kwadratowy <-- Prędkość masowa
(Obliczenie zakończone za 00.015 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Ajusz gupta
Wyższa Szkoła Technologii Chemicznej-USCT (GGSIPU), Nowe Delhi
Ajusz gupta utworzył ten kalkulator i 300+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Prerana Bakli
Narodowy Instytut Technologiczny (GNIDA), Meghalaja
Prerana Bakli zweryfikował ten kalkulator i 1300+ więcej kalkulatorów!

25 Konwekcja Kalkulatory

Współczynnik odzyskiwania
Iść Współczynnik odzyskiwania = ((Temperatura ściany adiabatycznej-Statyczna temperatura swobodnego strumienia) /(Temperatura stagnacji-Statyczna temperatura swobodnego strumienia))
Lokalny numer Stanton
Iść Lokalny numer Stanton = Lokalny współczynnik przenikania ciepła/(Gęstość*Ciepło właściwe przy stałym ciśnieniu*Prędkość swobodnego strumienia)
Lokalna prędkość dźwięku
Iść Lokalna prędkość dźwięku = sqrt((Stosunek właściwych pojemności cieplnych*[g]*[R]*Temperatura medium))
Współczynnik przeciągania dla ciał Bluff
Iść Współczynnik przeciągania = (2*Siła tarcia)/(Obszar czołowy*Gęstość płynu*(Prędkość swobodnego strumienia^2))
Siła przeciągania dla ciał Bluff
Iść Siła tarcia = (Współczynnik przeciągania*Obszar czołowy*Gęstość płynu*(Prędkość swobodnego strumienia^2))/2
Korelacja lokalnej liczby Nusselta dla przepływu laminarnego na izotermicznej płycie płaskiej
Iść Lokalny numer Nusselt = (0.3387*(Lokalny numer Reynoldsa^(1/2))*(Numer Prandtla^(1/3)))/(1+((0.0468/Numer Prandtla)^(2/3)))^(1/4)
Korelacja liczby Nusselta dla stałego strumienia ciepła
Iść Lokalny numer Nusselt = (0.4637*(Lokalny numer Reynoldsa^(1/2))*(Numer Prandtla^(1/3)))/(1+((0.0207/Numer Prandtla)^(2/3)))^(1/4)
Naprężenie ścinające przy ścianie przy danym współczynniku tarcia
Iść Naprężenie ścinające = (Współczynnik tarcia*Gęstość*(Prędkość swobodnego strumienia^2))/2
Masowe natężenie przepływu z zależności ciągłości dla przepływu jednowymiarowego w rurze
Iść Masowe natężenie przepływu = Gęstość płynu*Powierzchnia przekroju*Średnia prędkość
Liczba Reynoldsa podana Prędkość Masowa
Iść Liczba Reynoldsa w tubie = (Prędkość masowa*Średnica rury)/(Lepkość dynamiczna)
Liczba Nusselta dla płyty podgrzewanej na całej jej długości
Iść Numer Nusselt w lokalizacji L = 0.664*((Liczba Reynoldsa)^(1/2))*(Numer Prandtla^(1/3))
Lokalny numer Stanton nadany numer Prandtl
Iść Lokalny numer Stanton = (0.332*(Lokalny numer Reynoldsa^(1/2)))/(Numer Prandtla^(2/3))
Lokalna liczba Nusselta dla stałego strumienia ciepła przy danej liczbie Prandtla
Iść Lokalny numer Nusselt = 0.453*(Lokalny numer Reynoldsa^(1/2))*(Numer Prandtla^(1/3))
Lokalny numer Nusselta dla płyty podgrzewanej na całej jej długości
Iść Lokalny numer Nusselt = 0.332*(Numer Prandtla^(1/3))*(Lokalny numer Reynoldsa^(1/2))
Liczba Nusselta dla przepływu turbulentnego w gładkiej rurze
Iść Numer Nusselta = 0.023*(Liczba Reynoldsa w tubie^(0.8))*(Numer Prandtla^(0.4))
Podano lokalną liczbę Stantona Lokalny współczynnik tarcia
Iść Lokalny numer Stanton = Lokalny współczynnik tarcia/(2*(Numer Prandtla^(2/3)))
Prędkość masowa
Iść Prędkość masowa = Masowe natężenie przepływu/Powierzchnia przekroju
Lokalna prędkość dźwięku, gdy powietrze zachowuje się jak gaz doskonały
Iść Lokalna prędkość dźwięku = 20.045*sqrt((Temperatura medium))
Prędkość masy podana Średnia prędkość
Iść Prędkość masowa = Gęstość płynu*Średnia prędkość
Współczynnik tarcia podany Liczba Reynoldsa dla przepływu w gładkich rurach
Iść Współczynnik tarcia wentylatora = 0.316/((Liczba Reynoldsa w tubie)^(1/4))
Lokalny współczynnik tarcia przy lokalnej liczbie Reynoldsa
Iść Lokalny współczynnik tarcia = 2*0.332*(Lokalny numer Reynoldsa^(-0.5))
Lokalny współczynnik tarcia skóry dla przepływu turbulentnego na płaskich płytach
Iść Lokalny współczynnik tarcia = 0.0592*(Lokalny numer Reynoldsa^(-1/5))
Podana liczba Stantona Współczynnik tarcia dla przepływu turbulentnego w rurze
Iść Numer Stantona = Współczynnik tarcia wentylatora/8
Współczynnik odzysku dla gazów o liczbie Prandtla bliskiej jedności w warunkach przepływu turbulentnego
Iść Współczynnik odzyskiwania = Numer Prandtla^(1/3)
Współczynnik odzysku dla gazów o liczbie Prandtla bliskiej jedności w przepływie laminarnym
Iść Współczynnik odzyskiwania = Numer Prandtla^(1/2)

Prędkość masy podana Średnia prędkość Formułę

Prędkość masowa = Gęstość płynu*Średnia prędkość
G = ρFluid*um
Share Image
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!