Maksymalne wyjściowe napięcie prądu stałego w konwerterze cyklo Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Maksymalna moc wyjściowa = Współczynnik redukcji napięcia*Napięcie wyjściowe
Vmax = Vr*Vout
Ta formuła używa 3 Zmienne
Używane zmienne
Maksymalna moc wyjściowa - (Mierzone w Wolt) - Maksymalne napięcie wyjściowe cyklokonwertera zależy od napięcia wejściowego, współczynnika zwojów transformatora i sygnału sterującego.
Współczynnik redukcji napięcia - Współczynnik redukcji napięcia (VRF) to skrót od współczynnika gęstości mocy. Określa stosunek spadku mocy elektrycznej do spadku poziomu napięcia.
Napięcie wyjściowe - (Mierzone w Wolt) - Napięcie wyjściowe cyklokonwertera to kształt fali o zmiennej częstotliwości i zmiennej amplitudzie, kontrolowany przez kąt zapłonu tyrystorów w obwodzie konwertera.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Współczynnik redukcji napięcia: 0.408 --> Nie jest wymagana konwersja
Napięcie wyjściowe: 10 Wolt --> 10 Wolt Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
Vmax = Vr*Vout --> 0.408*10
Ocenianie ... ...
Vmax = 4.08
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
4.08 Wolt --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
4.08 Wolt <-- Maksymalna moc wyjściowa
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Mohamed Fazil W
Instytut Technologii Acharya (KĘPA), Bengaluru
Mohamed Fazil W utworzył ten kalkulator i 50+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Parminder Singh
Uniwersytet Chandigarh (CU), Pendżab
Parminder Singh zweryfikował ten kalkulator i 600+ więcej kalkulatorów!

5 Konwertery cyklo Kalkulatory

Wartość skuteczna napięcia wyjściowego konwertera cyklo
Iść Napięcie wyjściowe = Maksymalna moc wyjściowa/sqrt(2)*(1/pi*(pi-Kąt strzału+sin(2*Kąt strzału)/2))^(1/2)
Podstawowe wyjściowe napięcie fazowe konwertera cyklo
Iść Napięcie wyjściowe = Napięcie fazowe*(Szerokość impulsu/pi)*sin(pi/Szerokość impulsu)
Chwilowe napięcie fazowe cykloprzetwornicy
Iść Napięcie chwilowe = sqrt(2)*Napięcie fazowe*cos(Częstotliwość kątowa*Okres czasu)
Maksymalne wyjściowe napięcie prądu stałego w konwerterze cyklo
Iść Maksymalna moc wyjściowa = Współczynnik redukcji napięcia*Napięcie wyjściowe
Częstotliwość wyjściowa w konwerterze cyklo
Iść Częstotliwość wyjściowa = 1/4*Częstotliwość dostaw

Maksymalne wyjściowe napięcie prądu stałego w konwerterze cyklo Formułę

Maksymalna moc wyjściowa = Współczynnik redukcji napięcia*Napięcie wyjściowe
Vmax = Vr*Vout
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!