Ciśnienie do bieżącej konwersji Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Aktualny = (((Wejście ciśnienia-Minimalna wartość ciśnienia)*(Maksymalna wartość prądu-Minimalna wartość prądu))/(Maksymalna wartość ciśnienia-Minimalna wartość ciśnienia))+Minimalna wartość prądu
Iout = (((Pin-Pmin)*(Imax-Imin))/(Pmax-Pmin))+Imin
Ta formuła używa 6 Zmienne
Używane zmienne
Aktualny - (Mierzone w Amper) - Prąd to wartość przeliczonej wielkości, która jest określana poprzez liniowe skalowanie wejścia ciśnienia w określonym zakresie, aby odpowiadać prądowi wyjściowemu.
Wejście ciśnienia - (Mierzone w Pascal) - Wejście ciśnienia odnosi się do zmierzonej lub podanej wartości ciśnienia, która służy jako podstawa do obliczenia odpowiedniego wyjścia prądowego.
Minimalna wartość ciśnienia - (Mierzone w Pascal) - Minimalna wartość ciśnienia reprezentuje dolną granicę zakresu ciśnienia, w ramach którego wyjście prądowe jest skalowane proporcjonalnie.
Maksymalna wartość prądu - (Mierzone w Amper) - Maksymalna wartość prądu reprezentuje maksymalną wartość prądu w żądanym zakresie wyjściowym. Określa górną granicę wyjścia prądowego odpowiadającą maksymalnemu wejściu ciśnienia.
Minimalna wartość prądu - (Mierzone w Amper) - Minimalna wartość prądu reprezentuje minimalną wartość prądu w żądanym zakresie wyjściowym. Określa dolną granicę wyjścia prądowego odpowiadającą minimalnemu wejściu ciśnienia.
Maksymalna wartość ciśnienia - (Mierzone w Pascal) - Maksymalna wartość ciśnienia reprezentuje górną granicę zakresu ciśnienia, w ramach którego wyjście prądowe jest skalowane proporcjonalnie.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Wejście ciśnienia: 25 Pascal --> 25 Pascal Nie jest wymagana konwersja
Minimalna wartość ciśnienia: 0.1 Pascal --> 0.1 Pascal Nie jest wymagana konwersja
Maksymalna wartość prądu: 20 Amper --> 20 Amper Nie jest wymagana konwersja
Minimalna wartość prądu: 4 Amper --> 4 Amper Nie jest wymagana konwersja
Maksymalna wartość ciśnienia: 100 Pascal --> 100 Pascal Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
Iout = (((Pin-Pmin)*(Imax-Imin))/(Pmax-Pmin))+Imin --> (((25-0.1)*(20-4))/(100-0.1))+4
Ocenianie ... ...
Iout = 7.98798798798799
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
7.98798798798799 Amper --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
7.98798798798799 7.987988 Amper <-- Aktualny
(Obliczenie zakończone za 00.007 sekund)

Kredyty

Creator Image
Stworzone przez Rachita C
Wyższa Szkoła Inżynierska BMS (BMSCE), Banglor
Rachita C utworzył ten kalkulator i 25+ więcej kalkulatorów!
Verifier Image
Zweryfikowane przez Parminder Singh
Uniwersytet Chandigarh (CU), Pendżab
Parminder Singh zweryfikował ten kalkulator i 500+ więcej kalkulatorów!

8 Pomiar ciśnienia Kalkulatory

Ciśnienie do bieżącej konwersji
​ Iść Aktualny = (((Wejście ciśnienia-Minimalna wartość ciśnienia)*(Maksymalna wartość prądu-Minimalna wartość prądu))/(Maksymalna wartość ciśnienia-Minimalna wartość ciśnienia))+Minimalna wartość prądu
Naprężenie ścinające w płynie
​ Iść Stres = (Współczynnik lepkości Ciśnienie*Prędkość cieczy)/Odległość strzemienia zamkniętego
Ciśnienie po lewej stronie manometru
​ Iść Ciśnienie w rurce po lewej stronie = Ciśnienie w rurce po prawej stronie-Różnica ciśnień
Nacisk po prawej stronie manometru
​ Iść Ciśnienie w rurce po prawej stronie = Różnica ciśnień+Ciśnienie w rurce po lewej stronie
Różnica ciśnień w manometrze
​ Iść Różnica ciśnień = Ciśnienie w rurce po prawej stronie-Ciśnienie w rurce po lewej stronie
Różnica ciśnień w manometrze w kształcie litery U
​ Iść Różnica ciśnień = Specyficzne ciśnienie płynu*Różnica wysokości cieczy
Wysokość cieczy w kolumnie
​ Iść Różnica wysokości cieczy = Różnica ciśnień/Specyficzne ciśnienie płynu
Zmiana ciśnienia
​ Iść Różnica ciśnień = Różnica wysokości cieczy*Specyficzne ciśnienie płynu

Ciśnienie do bieżącej konwersji Formułę

Aktualny = (((Wejście ciśnienia-Minimalna wartość ciśnienia)*(Maksymalna wartość prądu-Minimalna wartość prądu))/(Maksymalna wartość ciśnienia-Minimalna wartość ciśnienia))+Minimalna wartość prądu
Iout = (((Pin-Pmin)*(Imax-Imin))/(Pmax-Pmin))+Imin
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!