Ciśnienie do bieżącej konwersji Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Wartość 2 = (((Wartość 1-Dolna wartość zakresu 1)*(Górna wartość zakresu 2-Dolna wartość zakresu 2))/(Górna wartość zakresu 1-Dolna wartość zakresu 1))+Dolna wartość zakresu 2
V2 = (((V1-LRV1)*(URV2-LRV2))/(URV1-LRV1))+LRV2
Ta formuła używa 6 Zmienne
Używane zmienne
Wartość 2 - (Mierzone w Amper) - Wartość 2 to wartość uzyskanej wartości przeliczonej z wymiaru 1 na wymiar 2.
Wartość 1 - (Mierzone w Pascal) - Wartość 1 to wartość zmiennej, która jest konwertowana z jednego wymiaru na inny.
Dolna wartość zakresu 1 - (Mierzone w Pascal) - Dolna wartość zakresu 1 jest punktem początkowym wymiaru 1 we współczynniku konwersji.
Górna wartość zakresu 2 - (Mierzone w Amper) - Górna wartość zakresu 2 to najwyższa wartość wymiaru, na który jest konwertowana wartość.
Dolna wartość zakresu 2 - (Mierzone w Amper) - Dolna wartość zakresu 2 to wymiar zmiennych, na które konwertowana jest wartość.
Górna wartość zakresu 1 - (Mierzone w Pascal) - Górna wartość zakresu 1 to najwyższa wartość wymiaru 1 we wzorze przeliczeniowym.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Wartość 1: 25 Kilogram-Siła/Centymetr Kwadratowy --> 2451662.49999983 Pascal (Sprawdź konwersję tutaj)
Dolna wartość zakresu 1: 0.1 Kilogram-Siła/Centymetr Kwadratowy --> 9806.64999999931 Pascal (Sprawdź konwersję tutaj)
Górna wartość zakresu 2: 20 Miliamper --> 0.02 Amper (Sprawdź konwersję tutaj)
Dolna wartość zakresu 2: 4 Miliamper --> 0.004 Amper (Sprawdź konwersję tutaj)
Górna wartość zakresu 1: 100 Kilogram-Siła/Centymetr Kwadratowy --> 9806649.99999931 Pascal (Sprawdź konwersję tutaj)
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
V2 = (((V1-LRV1)*(URV2-LRV2))/(URV1-LRV1))+LRV2 --> (((2451662.49999983-9806.64999999931)*(0.02-0.004))/(9806649.99999931-9806.64999999931))+0.004
Ocenianie ... ...
V2 = 0.00798798798798799
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
0.00798798798798799 Amper -->7.98798798798799 Miliamper (Sprawdź konwersję tutaj)
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
7.98798798798799 7.987988 Miliamper <-- Wartość 2
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Rachita C
Wyższa Szkoła Inżynierska BMS (BMSCE), Banglor
Rachita C utworzył ten kalkulator i 25+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Parminder Singh
Uniwersytet Chandigarh (CU), Pendżab
Parminder Singh zweryfikował ten kalkulator i 300+ więcej kalkulatorów!

5 Pomiar ciśnienia Kalkulatory

Ciśnienie do bieżącej konwersji
Iść Wartość 2 = (((Wartość 1-Dolna wartość zakresu 1)*(Górna wartość zakresu 2-Dolna wartość zakresu 2))/(Górna wartość zakresu 1-Dolna wartość zakresu 1))+Dolna wartość zakresu 2
Czysty stres
Iść Stres MM OP = (Współczynnik prędkości MM1*Prędkość mm)/Odległość mm
Ciśnienie po lewej stronie manometru
Iść Lewe ciśnienie = Odpowiednie ciśnienie-Różnica ciśnień MM
Nacisk po prawej stronie manometru
Iść Odpowiednie ciśnienie = Różnica ciśnień MM+Lewe ciśnienie
Różnica ciśnień w manometrze
Iść Różnica ciśnień MM = Odpowiednie ciśnienie-Lewe ciśnienie

Ciśnienie do bieżącej konwersji Formułę

Wartość 2 = (((Wartość 1-Dolna wartość zakresu 1)*(Górna wartość zakresu 2-Dolna wartość zakresu 2))/(Górna wartość zakresu 1-Dolna wartość zakresu 1))+Dolna wartość zakresu 2
V2 = (((V1-LRV1)*(URV2-LRV2))/(URV1-LRV1))+LRV2
Share Image
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!