Stopa procentowa prostego oprocentowania Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Stopa procentowa prostego oprocentowania = (100*Proste zainteresowanie)/(Główna kwota inwestycji*Termin płatności)
r% = (100*r)/(P*t)
Ta formuła używa 4 Zmienne
Używane zmienne
Stopa procentowa prostego oprocentowania - Stopa procentowa zwykłych odsetek to procent zwykłych odsetek zapłaconych w stosunku do kwoty głównej za wymagany okres.
Proste zainteresowanie - Odsetki zwykłe to kwota wypłacana od kwoty głównej za wymagany okres według stałej stopy procentowej.
Główna kwota inwestycji - Kwota głównej inwestycji to kwota zainwestowana lub kwota nadal należna z tytułu pożyczki o stałej stopie procentowej na określony czas, oddzielona od odsetek.
Termin płatności - (Mierzone w Rok) - Termin wymagalności to okres wymagalności, w którym kwota główna jest inwestowana po stałej stopie procentowej.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Proste zainteresowanie: 20000 --> Nie jest wymagana konwersja
Główna kwota inwestycji: 100000 --> Nie jest wymagana konwersja
Termin płatności: 2 Rok --> 2 Rok Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
r% = (100*r)/(P*t) --> (100*20000)/(100000*2)
Ocenianie ... ...
r% = 10
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
10 --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
10 <-- Stopa procentowa prostego oprocentowania
(Obliczenie zakończone za 00.000 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Sakshi Priya
Indyjski Instytut Technologii (IIT), Roorkee
Sakshi Priya utworzył ten kalkulator i 25+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Shweta Patil
Walchand College of Engineering (WCE), Sangli
Shweta Patil zweryfikował ten kalkulator i 1100+ więcej kalkulatorów!

4 Proste zainteresowanie Kalkulatory

Zainwestowana Kwota Główna z Oprocentowaniem Zwykłym
Iść Główna kwota inwestycji = (100*Proste zainteresowanie)/(Stopa procentowa prostego oprocentowania*Termin płatności)
Termin wymagalności ze względu na proste odsetki
Iść Termin płatności = (100*Proste zainteresowanie)/(Główna kwota inwestycji*Stopa procentowa prostego oprocentowania)
Stopa procentowa prostego oprocentowania
Iść Stopa procentowa prostego oprocentowania = (100*Proste zainteresowanie)/(Główna kwota inwestycji*Termin płatności)
Proste zainteresowanie
Iść Proste zainteresowanie = (Główna kwota inwestycji*Stopa procentowa prostego oprocentowania*Termin płatności)/100

Stopa procentowa prostego oprocentowania Formułę

Stopa procentowa prostego oprocentowania = (100*Proste zainteresowanie)/(Główna kwota inwestycji*Termin płatności)
r% = (100*r)/(P*t)

Co to jest zwykłe odsetki?

Simple Interest to szybka i łatwa metoda obliczania odsetek od pożyczki. Proste odsetki to kwota odsetek dla określonej kwoty głównej według określonej stopy procentowej przez określony czas. W przypadku zwykłego oprocentowania wierzyciel zapłaci odsetki tylko od kwoty głównej, a pożyczkobiorca nigdy nie będzie musiał płacić więcej odsetek od wcześniej narosłych odsetek.

Share Image
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!