Stężenie reagentów nieodwracalnej reakcji drugiego rzędu Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Stężenie reagenta A = Szybkość reakcji/(Stężenie reagenta B*Stała szybkości reakcji drugiego rzędu)
CA = r/(CB*k2)
Ta formuła używa 4 Zmienne
Używane zmienne
Stężenie reagenta A - (Mierzone w mole/metr³) - Stężenie reagenta A odnosi się do ilości reagenta A obecnego w rozpuszczalniku w dowolnym momencie podczas procesu.
Szybkość reakcji - (Mierzone w mol / metr³ sekunda) - Szybkość reakcji to szybkość, z jaką zachodzi reakcja w celu uzyskania pożądanego produktu.
Stężenie reagenta B - (Mierzone w mole/metr³) - Stężenie reagenta B odnosi się do ilości reagenta B obecnego w rozpuszczalniku w dowolnym momencie w trakcie procesu.
Stała szybkości reakcji drugiego rzędu - (Mierzone w Metr sześcienny / Mole sekunda) - Stałą szybkości reakcji drugiego rzędu definiuje się jako średnią szybkość reakcji na stężenie reagenta o mocy podniesionej do 2.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Szybkość reakcji: 0.017 mol / metr³ sekunda --> 0.017 mol / metr³ sekunda Nie jest wymagana konwersja
Stężenie reagenta B: 8.2 mole/metr³ --> 8.2 mole/metr³ Nie jest wymagana konwersja
Stała szybkości reakcji drugiego rzędu: 0.002 Metr sześcienny / Mole sekunda --> 0.002 Metr sześcienny / Mole sekunda Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
CA = r/(CB*k2) --> 0.017/(8.2*0.002)
Ocenianie ... ...
CA = 1.03658536585366
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
1.03658536585366 mole/metr³ --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
1.03658536585366 mole/metr³ <-- Stężenie reagenta A
(Obliczenie zakończone za 00.017 sekund)

Kredyty

Stworzone przez achilesz
KK Wagh Institute of Engineering Education and Research (KKWIEER), Nashik
achilesz utworzył ten kalkulator i 25+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Prerana Bakli
Narodowy Instytut Technologiczny (GNIDA), Meghalaja
Prerana Bakli zweryfikował ten kalkulator i 800+ więcej kalkulatorów!

6 Reakcja nieodwracalna drugiego rzędu Kalkulatory

Stężenie reagentów nieodwracalnej reakcji drugiego rzędu
Stężenie reagenta A = Szybkość reakcji/(Stężenie reagenta B*Stała szybkości reakcji drugiego rzędu) Iść
Stała szybkości reakcji nieodwracalnej drugiego rzędu
Stała szybkości reakcji drugiego rzędu = Szybkość reakcji/(Stężenie reagenta A*Stężenie reagenta B) Iść
Szybkość reakcji reakcji nieodwracalnej drugiego rzędu
Szybkość reakcji = Stała szybkości reakcji drugiego rzędu*Stężenie reagenta A*Stężenie reagenta B Iść
Stężenie reagentów nieodwracalnej reakcji drugiego rzędu przy równych stężeniach reagentów
Stężenie reagenta A = (Szybkość reakcji/Stała szybkości reakcji drugiego rzędu)^0.5 Iść
Szybkość reakcji nieodwracalnej reakcji drugiego rzędu przy równych stężeniach reagentów
Szybkość reakcji = Stała szybkości reakcji drugiego rzędu*(Stężenie reagenta A)^2 Iść
Stała szybkości reakcji nieodwracalnej drugiego rzędu przy równych stężeniach reagentów
Stała szybkości reakcji drugiego rzędu = Szybkość reakcji/(Stężenie reagenta A)^2 Iść

Stężenie reagentów nieodwracalnej reakcji drugiego rzędu Formułę

Stężenie reagenta A = Szybkość reakcji/(Stężenie reagenta B*Stała szybkości reakcji drugiego rzędu)
CA = r/(CB*k2)
Share Image
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!