Referencyjna trwałość narzędzia przy danej odległości przesuniętej przez róg narzędzia Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Żywotność narzędzia odniesienia = Żywotność narzędzia/((Prędkość cięcia*Czas obróbki/Stała dla stanu obróbki)^(1/Wykładnik trwałości narzędzi Taylora))
Tref = T/((Vcutting*tm/K)^(1/n))
Ta formuła używa 6 Zmienne
Używane zmienne
Żywotność narzędzia odniesienia - (Mierzone w Drugi) - Referencyjna trwałość narzędzia to trwałość narzędzia uzyskana w referencyjnych warunkach obróbki.
Żywotność narzędzia - (Mierzone w Drugi) - Trwałość narzędzia to okres czasu, przez który krawędź skrawająca, na którą ma wpływ procedura skrawania, zachowuje zdolność skrawania pomiędzy operacjami ostrzenia.
Prędkość cięcia - (Mierzone w Metr na sekundę) - Prędkość skrawania definiuje się jako prędkość, z jaką praca porusza się względem narzędzia (zwykle mierzona w stopach na minutę).
Czas obróbki - (Mierzone w Drugi) - Czas obróbki to czas, w którym maszyna faktycznie coś przetwarza. Ogólnie czas obróbki jest terminem używanym w przypadku usunięcia niepożądanego materiału.
Stała dla stanu obróbki - (Mierzone w Metr) - Stały stan obróbki może być traktowany jako odległość przesunięta przez naroże narzędzia względem przedmiotu obrabianego podczas określonego stanu obróbki. Zwykle jest mierzony w „metrach”.
Wykładnik trwałości narzędzi Taylora - Wykładnik trwałości narzędzi Taylora jest wykładnikiem eksperymentalnym, który pomaga w ilościowym określeniu tempa zużycia narzędzi.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Żywotność narzędzia: 52.08 Drugi --> 52.08 Drugi Nie jest wymagana konwersja
Prędkość cięcia: 0.49 Metr na sekundę --> 0.49 Metr na sekundę Nie jest wymagana konwersja
Czas obróbki: 373 Drugi --> 373 Drugi Nie jest wymagana konwersja
Stała dla stanu obróbki: 186.0331 Metr --> 186.0331 Metr Nie jest wymagana konwersja
Wykładnik trwałości narzędzi Taylora: 0.125 --> Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
Tref = T/((Vcutting*tm/K)^(1/n)) --> 52.08/((0.49*373/186.0331)^(1/0.125))
Ocenianie ... ...
Tref = 60.0003060312161
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
60.0003060312161 Drugi --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
60.0003060312161 60.00031 Drugi <-- Żywotność narzędzia odniesienia
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Parul Keshav
Narodowy Instytut Technologii (GNIDA), Srinagar
Parul Keshav utworzył ten kalkulator i 300+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Kumar Siddhant
Indyjski Instytut Technologii Informacyjnych, Projektowania i Produkcji (IIITDM), Jabalpur
Kumar Siddhant zweryfikował ten kalkulator i 100+ więcej kalkulatorów!

7 Żywotność narzędzia Kalkulatory

Temperatura narzędzia
Iść Temperatura narzędzia = (Stała dla temperatury narzędzia*Specyficzna energia skrawania na jednostkę siły skrawania*Prędkość cięcia^0.44*Obszar cięcia^0.22)/(Przewodność cieplna^0.44*Ciepło właściwe pracy^0.56)
Referencyjna trwałość narzędzia przy danej odległości przesuniętej przez róg narzędzia
Iść Żywotność narzędzia odniesienia = Żywotność narzędzia/((Prędkość cięcia*Czas obróbki/Stała dla stanu obróbki)^(1/Wykładnik trwałości narzędzi Taylora))
Trwałość narzędzia przy danej odległości przesuniętej przez róg narzędzia
Iść Żywotność narzędzia = Żywotność narzędzia odniesienia*(Prędkość cięcia*Czas obróbki/Stała dla stanu obróbki)^(1/Wykładnik trwałości narzędzi Taylora)
Referencyjna prędkość skrawania przy założeniu trwałości narzędzia i odległości przesuniętej przez róg narzędzia
Iść Prędkość cięcia = ((Żywotność narzędzia/Żywotność narzędzia odniesienia)^Wykładnik trwałości narzędzi Taylora)*Stała dla stanu obróbki/Czas obróbki
Czas obróbki ze względu na trwałość narzędzia i odległość przemieszczoną przez róg narzędzia
Iść Czas obróbki = ((Żywotność narzędzia/Żywotność narzędzia odniesienia)^Wykładnik trwałości narzędzi Taylora)*Stała dla stanu obróbki/Prędkość cięcia
Odległość przesunięta przez naroże narzędzia podana trwałość narzędzia i czas obróbki
Iść Stała dla stanu obróbki = ((Żywotność narzędzia odniesienia/Żywotność narzędzia)^Wykładnik trwałości narzędzi Taylora)*Czas obróbki*Prędkość cięcia
Żywotność narzędzia podana prędkości skrawania i trwałość narzędzia dla odniesienia do warunków obróbki
Iść Żywotność narzędzia = Żywotność narzędzia referencyjnego*(Referencyjna prędkość skrawania/Prędkość cięcia)^(1/Wykładnik trwałości narzędzia Taylora)

Referencyjna trwałość narzędzia przy danej odległości przesuniętej przez róg narzędzia Formułę

Żywotność narzędzia odniesienia = Żywotność narzędzia/((Prędkość cięcia*Czas obróbki/Stała dla stanu obróbki)^(1/Wykładnik trwałości narzędzi Taylora))
Tref = T/((Vcutting*tm/K)^(1/n))

Obrotowa maszyna transferowa

Obrotowa maszyna transferowa to obrabiarka, zwykle do obróbki metali metodą skrawania, składająca się z dużego stołu indeksującego ze stacjami obróbkowymi otaczającymi stół. Takie obrotowe maszyny transferowe są używane do produkcji dużej liczby części w dość krótkich czasach cyklu.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!