Siła wypadkowa działająca na płaską powierzchnię całkowicie zanurzonej płyty Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Siła wypadkowa = Ciśnienie w środku ciężkości powierzchni*Powierzchnia
FR = Pc*A
Ta formuła używa 3 Zmienne
Używane zmienne
Siła wypadkowa - (Mierzone w Newton) - Siła wypadkowa jest zdefiniowana jako całkowita siła wypadkowa różnych sił działających na obiekt.
Ciśnienie w środku ciężkości powierzchni - (Mierzone w Pascal) - Ciśnienie w środku ciężkości powierzchni definiuje się jako całkowite ciśnienie działające na środek ciężkości powierzchni.
Powierzchnia - (Mierzone w Metr Kwadratowy) - Pole powierzchni jest definiowane jako całkowite pole przekroju poprzecznego powierzchni.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Ciśnienie w środku ciężkości powierzchni: 600 Pascal --> 600 Pascal Nie jest wymagana konwersja
Powierzchnia: 12.3 Metr Kwadratowy --> 12.3 Metr Kwadratowy Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
FR = Pc*A --> 600*12.3
Ocenianie ... ...
FR = 7380
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
7380 Newton --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
7380 Newton <-- Siła wypadkowa
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Creator Image
Stworzone przez Ajusz gupta
Wyższa Szkoła Technologii Chemicznej-USCT (GGSIPU), Nowe Delhi
Ajusz gupta utworzył ten kalkulator i 300+ więcej kalkulatorów!
Verifier Image
Zweryfikowane przez Prerana Bakli
Uniwersytet Hawajski w Mānoa (UH Manoa), Hawaje, USA
Prerana Bakli zweryfikował ten kalkulator i 1600+ więcej kalkulatorów!

10+ Siły hydrostatyczne działające na powierzchnie Kalkulatory

Wypadkowa siła działająca na całkowicie zanurzoną prostokątną płaską płytę
​ Iść Siła wypadkowa = (Ciśnienie bezwzględne powyżej cieczy+(Gęstość płynu*[g]*(Odległość górnej krawędzi od swobodnej powierzchni+(Wysokość płyty prostokątnej/2))*sin(Kąt pochylenia)))*(Szerokość płyty prostokątnej*Wysokość płyty prostokątnej)
Siła wypadkowa działająca na poziomą powierzchnię prostokątną
​ Iść Siła wypadkowa = (Ciśnienie bezwzględne powyżej cieczy+(Gęstość płynu*[g]*Pionowa odległość punktu od swobodnej powierzchni))*(Szerokość płyty prostokątnej*Wysokość płyty prostokątnej)
Wypadkowa siła działająca na całkowicie zanurzoną płytę przy zadanym kącie przecięcia
​ Iść Siła wypadkowa = (Ciśnienie bezwzględne powyżej cieczy+(Gęstość płynu*[g]*Odległość środka ciężkości od osi X*sin(Kąt przecięcia)))*(Powierzchnia)
Ciśnienie bezwzględne w dowolnym punkcie zanurzonej płyty przy danym kącie przecięcia
​ Iść Ciśnienie bezwzględne w dowolnym punkcie płyty = Ciśnienie bezwzględne powyżej cieczy+(Gęstość płynu*[g]*Odległość punktu od osi X*sin(Kąt przecięcia))
Wypadkowa siła działająca na całkowicie zanurzoną płytę przy danej pionowej odległości od środka ciężkości
​ Iść Siła wypadkowa = (Ciśnienie bezwzględne powyżej cieczy+(Gęstość płynu*[g]*Pionowa odległość środka ciężkości))*(Powierzchnia)
Ciśnienie bezwzględne w dowolnym punkcie zanurzonej płyty
​ Iść Ciśnienie bezwzględne w dowolnym punkcie płyty = Ciśnienie bezwzględne powyżej cieczy+(Gęstość płynu*[g]*Pionowa odległość punktu od swobodnej powierzchni)
Wielkość wypadkowej siły hydrostatycznej działającej na zakrzywioną powierzchnię
​ Iść Siła wypadkowa = sqrt((Składowa pozioma siły^2)+(Pionowa składowa siły^2))
Siła wypadkowa działająca na płaską powierzchnię całkowicie zanurzonej płyty
​ Iść Siła wypadkowa = Ciśnienie w środku ciężkości powierzchni*Powierzchnia
Wypadkowa siła działająca na płaską powierzchnię całkowicie zanurzonej płyty przy średnim ciśnieniu
​ Iść Siła wypadkowa = Średni nacisk na powierzchnię*Powierzchnia
Średnie ciśnienie podane Siła wypadkowa
​ Iść Średni nacisk na powierzchnię = Siła wypadkowa/Powierzchnia

Siła wypadkowa działająca na płaską powierzchnię całkowicie zanurzonej płyty Formułę

Siła wypadkowa = Ciśnienie w środku ciężkości powierzchni*Powierzchnia
FR = Pc*A
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!