Półsprzężona oś hiperboli Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Pół sprzężona oś hiperboli = Sprzężona oś hiperboli/2
b = 2b/2
Ta formuła używa 2 Zmienne
Używane zmienne
Pół sprzężona oś hiperboli - (Mierzone w Metr) - Pół sprzężona oś hiperboli to połowa stycznej od dowolnego wierzchołka hiperboli i cięciwy do okręgu przechodzącego przez ogniska i wyśrodkowanego w centrum hiperboli.
Sprzężona oś hiperboli - (Mierzone w Metr) - Sprzężona oś hiperboli to linia przechodząca przez środek i prostopadła do osi poprzecznej z długością cięciwy koła przechodzącego przez ogniska i dotykającą hiperboli w wierzchołku.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Sprzężona oś hiperboli: 25 Metr --> 25 Metr Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
b = 2b/2 --> 25/2
Ocenianie ... ...
b = 12.5
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
12.5 Metr --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
12.5 Metr <-- Pół sprzężona oś hiperboli
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Dhruv Walia
Indyjski Instytut Technologii, Indian School of Mines, DHANBAD (IIT ISM), Dhanbad, Jharkhand
Dhruv Walia utworzył ten kalkulator i 1100+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Nayana Phulphagar
Institute of Chartered and Financial Analysts of India National College (Krajowe Kolegium ICFAI), HUBLI
Nayana Phulphagar zweryfikował ten kalkulator i 1300+ więcej kalkulatorów!

12 Sprzężona oś hiperboli Kalkulatory

Półsprzężona oś hiperboli z danym Latus Rectum i parametrem ogniskowym
Iść Pół sprzężona oś hiperboli = (Latus Rectum hiperboli*Ogniskowy parametr hiperboli)/sqrt(Latus Rectum hiperboli^2-(2*Ogniskowy parametr hiperboli)^2)
Półsprzężona oś hiperboli z uwzględnieniem mimośrodowości i parametru ogniskowej
Iść Pół sprzężona oś hiperboli = (Ekscentryczność hiperboli/sqrt(Ekscentryczność hiperboli^2-1))*Ogniskowy parametr hiperboli
Półsprzężona oś hiperboli z uwzględnieniem Latus Rectum i ekscentryczności
Iść Pół sprzężona oś hiperboli = sqrt((Latus Rectum hiperboli)^2/(Ekscentryczność hiperboli^2-1))/2
Półsprzężona oś hiperboli z uwzględnieniem ekscentryczności i ekscentryczności liniowej
Iść Pół sprzężona oś hiperboli = Mimośród liniowa hiperboli*sqrt(1-1/Ekscentryczność hiperboli^2)
Półsprzężona oś hiperboli z uwzględnieniem ekscentryczności liniowej
Iść Pół sprzężona oś hiperboli = sqrt(Mimośród liniowa hiperboli^2-Półpoprzeczna oś hiperboli^2)
Sprzężona oś hiperboli, mająca ekscentryczność i ekscentryczność liniową
Iść Sprzężona oś hiperboli = 2*Mimośród liniowa hiperboli*sqrt(1-1/Ekscentryczność hiperboli^2)
Półsprzężona oś hiperboli z uwzględnieniem ekscentryczności
Iść Pół sprzężona oś hiperboli = Półpoprzeczna oś hiperboli*sqrt(Ekscentryczność hiperboli^2-1)
Półsprzężona oś hiperboli z danym mimośrodowością liniową i parametrem ogniskowym
Iść Pół sprzężona oś hiperboli = sqrt(Ogniskowy parametr hiperboli*Mimośród liniowa hiperboli)
Sprzężona oś hiperboli, biorąc pod uwagę Latus Rectum i ekscentryczność
Iść Sprzężona oś hiperboli = sqrt((Latus Rectum hiperboli)^2/(Ekscentryczność hiperboli^2-1))
Półsprzężona oś hiperboli z uwzględnieniem Latus Rectum
Iść Pół sprzężona oś hiperboli = sqrt((Latus Rectum hiperboli*Półpoprzeczna oś hiperboli)/2)
Półsprzężona oś hiperboli
Iść Pół sprzężona oś hiperboli = Sprzężona oś hiperboli/2
Sprzężona oś hiperboli
Iść Sprzężona oś hiperboli = 2*Pół sprzężona oś hiperboli

Półsprzężona oś hiperboli Formułę

Pół sprzężona oś hiperboli = Sprzężona oś hiperboli/2
b = 2b/2
Share Image
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!