Serium Ascites Albumin Gradient Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Ascites Albumin Gradient = Poziom albumin w surowicy-Ascites Albumin Level
SAAG = SAL-AA Level
Ta formuła używa 3 Zmienne
Używane zmienne
Ascites Albumin Gradient - (Mierzone w Kilogram na metr sześcienny) - Gradient lub przerwa albumin w surowicy-wodobrzuszu (SAAG) to obliczenie stosowane w medycynie w celu określenia przyczyny wodobrzusza.
Poziom albumin w surowicy - (Mierzone w Kilogram na metr sześcienny) - Poziom albumin w surowicy to poziom albuminy we krwi osoby. Jeśli poziom wskazuje na nieprawidłową ilość albuminy, może to sugerować problem z wątrobą lub nerkami.
Ascites Albumin Level - (Mierzone w Kilogram na metr sześcienny) - Poziom albuminy wodobrzusza określa poziom albuminy, która jest rodzajem białka wytwarzanego przez wątrobę. Jest to jedno z najbardziej obficie występujących białek we krwi, które krążą we krwi i pomagają organizmowi utrzymać równowagę płynów.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Poziom albumin w surowicy: 5.5 Gram na decylitr --> 55 Kilogram na metr sześcienny (Sprawdź konwersję tutaj)
Ascites Albumin Level: 4.2 Gram na decylitr --> 42 Kilogram na metr sześcienny (Sprawdź konwersję tutaj)
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
SAAG = SAL-AA Level --> 55-42
Ocenianie ... ...
SAAG = 13
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
13 Kilogram na metr sześcienny -->1.3 Gram na decylitr (Sprawdź konwersję tutaj)
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
1.3 Gram na decylitr <-- Ascites Albumin Gradient
(Obliczenie zakończone za 00.003 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Team Softusvista
Softusvista Office (Pune), Indie
Team Softusvista utworzył ten kalkulator i 600+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Himanshi Sharma
Bhilai Institute of Technology (KAWAŁEK), Raipur
Himanshi Sharma zweryfikował ten kalkulator i 900+ więcej kalkulatorów!

5 Testy funkcji nerek Kalkulatory

Klirens kreatyniny Wartość dla Kobiet
Iść Wartość klirensu kreatyniny dla kobiet (ml/min) = 0.85*(140-Wiek w latach)*(Waga)/(72*Surowica kreatyniny*100)
Klirens kreatyniny Wartość dla mężczyzn
Iść Wartość klirensu kreatyniny dla mężczyzn (ml/min) = (140-Wiek w latach)*(Waga)/(72*Surowica kreatyniny*100)
Korekta wapnia i globuliny
Iść Korekta wapń-globulina = (100*Zmierzony całkowity wapń+0.16*(Zmierzona globulina w surowicy/10-3.5))/100
Stosunek albuminy do kreatyniny w moczu
Iść Stosunek albuminy do kreatyniny w moczu = (Albumina moczu)/(Kreatyna moczu)
Serium Ascites Albumin Gradient
Iść Ascites Albumin Gradient = Poziom albumin w surowicy-Ascites Albumin Level

Serium Ascites Albumin Gradient Formułę

Ascites Albumin Gradient = Poziom albumin w surowicy-Ascites Albumin Level
SAAG = SAL-AA Level

Co to jest gradient albuminy w wodobrzuszu w surowicy?

Wodobrzusze w surowicy Gradient albuminy określa obecność nadciśnienia wrotnego u pacjentów z wodobrzuszem. Jest bardziej przydatna niż całkowite stężenie białka w płynie puchlinowym w klasyfikacji wodobrzusza. Ten gradient jest fizjologicznie oparty na równowadze onkotyczno-hydrostatycznej i jest bezpośrednio związany z ciśnieniem wrotnym. Wysoki gradient (> 1,1 g / dl,> 11 g / l) wskazuje, że wodobrzusze jest spowodowane nadciśnieniem wrotnym, związanym z wątrobą lub niezwiązanym z wątrobą, z dokładnością około 97%. Wynika to ze zwiększonego ciśnienia hydrostatycznego w naczyniach krwionośnych układu wrotnego wątroby, podczas gdy niski gradient (<1,1 g / dl, <11 g / l) wskazuje na przyczyny wodobrzusza niezwiązane ze zwiększonym ciśnieniem wrotnym, takie jak: gruźlica, zapalenie trzustki, infekcje.

Share Image
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!