Wilgotność właściwa podana Gęstość pary Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Wilgotność właściwa = (Gęstość pary*Temperatura termometru suchego*287)/(Całkowite ciśnienie wilgotnego powietrza-Ciśnienie pary wodnej)
ω = (ρv*td*287)/(pt-pv)
Ta formuła używa 5 Zmienne
Używane zmienne
Wilgotność właściwa - Wilgotność właściwa to stosunek masy pary wodnej do całkowitej masy paczki powietrza.
Gęstość pary - (Mierzone w Kilogram na metr sześcienny) - Gęstość pary definiowana jest jako masa pary wodnej znajdującej się w 1 m3
Temperatura termometru suchego - (Mierzone w kelwin) - Temperatura termometru suchego to temperatura powietrza mierzona termometrem swobodnie wystawionym na powietrze, ale osłoniętym przed promieniowaniem i wilgocią.
Całkowite ciśnienie wilgotnego powietrza - (Mierzone w Pascal) - Całkowite ciśnienie wilgotnego powietrza to ciśnienie wywierane przez mieszaninę powietrza i pary wodnej, które jest równe sumie odpowiednich ciśnień. Nazywa się to również ciśnieniem barometrycznym.
Ciśnienie pary wodnej - (Mierzone w Pascal) - Ciśnienie pary wodnej to ciśnienie wywierane przez parę wodną w wilgotnym powietrzu lub w mieszaninie suchego powietrza i pary wodnej.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Gęstość pary: 32 Kilogram na metr sześcienny --> 32 Kilogram na metr sześcienny Nie jest wymagana konwersja
Temperatura termometru suchego: 350 kelwin --> 350 kelwin Nie jest wymagana konwersja
Całkowite ciśnienie wilgotnego powietrza: 100 Bar --> 10000000 Pascal (Sprawdź konwersję tutaj)
Ciśnienie pary wodnej: 60 Bar --> 6000000 Pascal (Sprawdź konwersję tutaj)
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
ω = (ρv*td*287)/(pt-pv) --> (32*350*287)/(10000000-6000000)
Ocenianie ... ...
ω = 0.8036
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
0.8036 --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
0.8036 <-- Wilgotność właściwa
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Ravi Chiyani
Instytut Technologii i Nauki Shri Govindram Seksaria (SGSITS), Indore
Ravi Chiyani utworzył ten kalkulator i 200+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Anshika Arya
Narodowy Instytut Technologii (GNIDA), Hamirpur
Anshika Arya zweryfikował ten kalkulator i 2500+ więcej kalkulatorów!

6 Gęstość pary Kalkulatory

Podana temperatura termometru suchego Gęstość pary
Iść Temperatura termometru suchego = (Wilgotność właściwa*(Całkowite ciśnienie wilgotnego powietrza-Ciśnienie pary wodnej))/(287*Gęstość pary)
Gęstość pary
Iść Gęstość pary = (Wilgotność właściwa*(Całkowite ciśnienie wilgotnego powietrza-Ciśnienie pary wodnej))/(287*Temperatura termometru suchego)
Ciśnienie cząstkowe pary przy danej gęstości pary
Iść Ciśnienie pary wodnej = Całkowite ciśnienie wilgotnego powietrza-((Gęstość pary*287*Temperatura termometru suchego)/Wilgotność właściwa)
Wilgotność właściwa podana Gęstość pary
Iść Wilgotność właściwa = (Gęstość pary*Temperatura termometru suchego*287)/(Całkowite ciśnienie wilgotnego powietrza-Ciśnienie pary wodnej)
Całkowite ciśnienie wilgotnego powietrza przy danej gęstości pary
Iść Całkowite ciśnienie wilgotnego powietrza = (287*Gęstość pary*Temperatura termometru suchego)/Wilgotność właściwa+Ciśnienie pary wodnej
Ciśnienie cząstkowe suchego powietrza przy danej gęstości pary
Iść Ciśnienie cząstkowe suchego powietrza = (Gęstość pary*287*Temperatura termometru suchego)/Wilgotność właściwa

Wilgotność właściwa podana Gęstość pary Formułę

Wilgotność właściwa = (Gęstość pary*Temperatura termometru suchego*287)/(Całkowite ciśnienie wilgotnego powietrza-Ciśnienie pary wodnej)
ω = (ρv*td*287)/(pt-pv)
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!