Stosunek powierzchni do objętości sześcianu o danym obwodzie Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Stosunek powierzchni do objętości sześcianu = 6/(Obwód sześcianu/12)
RA/V = 6/(P/12)
Ta formuła używa 2 Zmienne
Używane zmienne
Stosunek powierzchni do objętości sześcianu - (Mierzone w 1 na metr) - Stosunek powierzchni do objętości sześcianu to liczbowy stosunek całkowitej powierzchni sześcianu do objętości sześcianu.
Obwód sześcianu - (Mierzone w Metr) - Obwód sześcianu to całkowita odległość wokół krawędzi sześcianu.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Obwód sześcianu: 120 Metr --> 120 Metr Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
RA/V = 6/(P/12) --> 6/(120/12)
Ocenianie ... ...
RA/V = 0.6
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
0.6 1 na metr --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
0.6 1 na metr <-- Stosunek powierzchni do objętości sześcianu
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Creator Image
Stworzone przez Dhruv Walia
Indyjski Instytut Technologii, Indian School of Mines, DHANBAD (IIT ISM), Dhanbad, Jharkhand
Dhruv Walia utworzył ten kalkulator i 1100+ więcej kalkulatorów!
Verifier Image
Zweryfikowane przez Nayana Phulphagar
Institute of Chartered and Financial Analysts of India National College (Krajowe Kolegium ICFAI), HUBLI
Nayana Phulphagar zweryfikował ten kalkulator i 1500+ więcej kalkulatorów!

14 Stosunek powierzchni do objętości sześcianu Kalkulatory

Stosunek powierzchni do objętości sześcianu przy danym polu powierzchni bocznej
​ Iść Stosunek powierzchni do objętości sześcianu = 6/(sqrt(Pole powierzchni bocznej sześcianu/4))
Stosunek powierzchni do objętości sześcianu przy danym całkowitym polu powierzchni
​ Iść Stosunek powierzchni do objętości sześcianu = 6/(sqrt(Całkowita powierzchnia sześcianu/6))
Stosunek powierzchni do objętości sześcianu przy danym promieniu środkowej kuli
​ Iść Stosunek powierzchni do objętości sześcianu = 6/(sqrt(2)*Promień środkowej kuli sześcianu)
Stosunek powierzchni do objętości sześcianu przy danym promieniu walca opisanego na nim
​ Iść Stosunek powierzchni do objętości sześcianu = 6/(sqrt(2)*Opisany promień walca sześcianu)
Stosunek powierzchni do objętości sześcianu o podanej przekątnej przestrzeni
​ Iść Stosunek powierzchni do objętości sześcianu = 6/(Kosmiczna przekątna sześcianu/sqrt(3))
Stosunek powierzchni do objętości sześcianu przy danym promieniu okręgu
​ Iść Stosunek powierzchni do objętości sześcianu = 6/((2*Promień okręgu sześcianu)/sqrt(3))
Stosunek powierzchni do objętości sześcianu przy danej przekątnej ściany
​ Iść Stosunek powierzchni do objętości sześcianu = 6/(Przekątna twarzy sześcianu/sqrt(2))
Stosunek powierzchni do objętości sześcianu przy danym polu powierzchni
​ Iść Stosunek powierzchni do objętości sześcianu = 6/(sqrt(Powierzchnia sześcianu))
Stosunek powierzchni do objętości sześcianu przy danym promieniu walca wpisanego
​ Iść Stosunek powierzchni do objętości sześcianu = 3/Wpisany promień walca sześcianu
Stosunek powierzchni do objętości sześcianu przy danym obwodzie ściany
​ Iść Stosunek powierzchni do objętości sześcianu = 6/(Obwód ściany sześcianu/4)
Stosunek powierzchni do objętości sześcianu
​ Iść Stosunek powierzchni do objętości sześcianu = 6/Długość krawędzi sześcianu
Stosunek powierzchni do objętości sześcianu przy danym promieniu Insphere
​ Iść Stosunek powierzchni do objętości sześcianu = 3/Promień Insfery sześcianu
Stosunek powierzchni do objętości sześcianu przy danej objętości
​ Iść Stosunek powierzchni do objętości sześcianu = 6/(Objętość kostki^(1/3))
Stosunek powierzchni do objętości sześcianu o danym obwodzie
​ Iść Stosunek powierzchni do objętości sześcianu = 6/(Obwód sześcianu/12)

Stosunek powierzchni do objętości sześcianu o danym obwodzie Formułę

Stosunek powierzchni do objętości sześcianu = 6/(Obwód sześcianu/12)
RA/V = 6/(P/12)
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!