Całkowita powierzchnia dwunastościanu o danym obwodzie Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Całkowita powierzchnia dwunastościanu = 3*sqrt(25+(10*sqrt(5)))*(Obwód dwunastościanu/30)^2
TSA = 3*sqrt(25+(10*sqrt(5)))*(P/30)^2
Ta formuła używa 1 Funkcje, 2 Zmienne
Używane funkcje
sqrt - Funkcja pierwiastka kwadratowego to funkcja, która jako dane wejściowe przyjmuje liczbę nieujemną i zwraca pierwiastek kwadratowy z podanej liczby wejściowej., sqrt(Number)
Używane zmienne
Całkowita powierzchnia dwunastościanu - (Mierzone w Metr Kwadratowy) - Całkowite pole powierzchni dwunastościanu to całkowita wielkość płaszczyzny zamkniętej przez całą powierzchnię dwunastościanu.
Obwód dwunastościanu - (Mierzone w Metr) - Obwód dwunastościanu jest sumą całkowitej odległości wokół wszystkich krawędzi dwunastościanu.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Obwód dwunastościanu: 300 Metr --> 300 Metr Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
TSA = 3*sqrt(25+(10*sqrt(5)))*(P/30)^2 --> 3*sqrt(25+(10*sqrt(5)))*(300/30)^2
Ocenianie ... ...
TSA = 2064.57288070676
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
2064.57288070676 Metr Kwadratowy --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
2064.57288070676 2064.573 Metr Kwadratowy <-- Całkowita powierzchnia dwunastościanu
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Creator Image
Stworzone przez Dhruv Walia
Indyjski Instytut Technologii, Indian School of Mines, DHANBAD (IIT ISM), Dhanbad, Jharkhand
Dhruv Walia utworzył ten kalkulator i 1100+ więcej kalkulatorów!
Verifier Image
Zweryfikowane przez Nikhil
Uniwersytet w Bombaju (DJSCE), Bombaj
Nikhil zweryfikował ten kalkulator i 300+ więcej kalkulatorów!

12 Całkowita powierzchnia dwunastościanu Kalkulatory

Całkowite pole powierzchni dwunastościanu przy danym stosunku powierzchni do objętości
​ Iść Całkowita powierzchnia dwunastościanu = 3*sqrt(25+(10*sqrt(5)))*((12*(sqrt(25+(10*sqrt(5)))))/(Stosunek powierzchni do objętości dwunastościanu*(15+(7*sqrt(5)))))^2
Całkowite pole powierzchni dwunastościanu przy danej przekątnej przestrzeni
​ Iść Całkowita powierzchnia dwunastościanu = 3*sqrt(25+(10*sqrt(5)))*((2*Astronautyczna przekątna dwunastościanu)/(sqrt(3)*(1+sqrt(5))))^2
Całkowite pole powierzchni dwunastościanu przy danym promieniu Insphere
​ Iść Całkowita powierzchnia dwunastościanu = 3*sqrt(25+(10*sqrt(5)))*((2*Promień Insfery Dwunastościanu)/(sqrt((25+(11*sqrt(5)))/10)))^2
Całkowite pole powierzchni dwunastościanu przy danym promieniu okręgu
​ Iść Całkowita powierzchnia dwunastościanu = 3*sqrt(25+(10*sqrt(5)))*((4*Promień okręgu dwunastościanu)/(sqrt(3)*(1+sqrt(5))))^2
Całkowita powierzchnia dwunastościanu przy danej objętości
​ Iść Całkowita powierzchnia dwunastościanu = 3*sqrt(25+(10*sqrt(5)))*((4*Objętość dwunastościanu)/(15+(7*sqrt(5))))^(2/3)
Całkowite pole powierzchni dwunastościanu przy danym promieniu środkowej kuli
​ Iść Całkowita powierzchnia dwunastościanu = 3*sqrt(25+(10*sqrt(5)))*((4*Środkowy promień dwunastościanu)/(3+sqrt(5)))^2
Całkowite pole powierzchni dwunastościanu przy danej przekątnej ściany
​ Iść Całkowita powierzchnia dwunastościanu = 3*sqrt(25+(10*sqrt(5)))*((2*Przekątna twarzy dwunastościanu)/(1+sqrt(5)))^2
Całkowita powierzchnia dwunastościanu
​ Iść Całkowita powierzchnia dwunastościanu = 3*sqrt(25+(10*sqrt(5)))*Długość krawędzi dwunastościanu^2
Całkowite pole powierzchni dwunastościanu przy danym obwodzie ściany
​ Iść Całkowita powierzchnia dwunastościanu = 3/25*sqrt(25+(10*sqrt(5)))*Obwód twarzy dwunastościanu^2
Całkowita powierzchnia dwunastościanu o danym obwodzie
​ Iść Całkowita powierzchnia dwunastościanu = 3*sqrt(25+(10*sqrt(5)))*(Obwód dwunastościanu/30)^2
Całkowite pole powierzchni dwunastościanu przy danym polu powierzchni bocznej
​ Iść Całkowita powierzchnia dwunastościanu = 6/5*Pole powierzchni bocznej dwunastościanu
Całkowita powierzchnia dwunastościanu przy danym polu powierzchni
​ Iść Całkowita powierzchnia dwunastościanu = 12*Obszar twarzy dwunastościanu

Całkowita powierzchnia dwunastościanu o danym obwodzie Formułę

Całkowita powierzchnia dwunastościanu = 3*sqrt(25+(10*sqrt(5)))*(Obwód dwunastościanu/30)^2
TSA = 3*sqrt(25+(10*sqrt(5)))*(P/30)^2
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!