Prąd galwanometru w moście Wheatstone'a Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Prąd galwanometryczny w mostku Wheatstone’a = Napięcie Thevenina w moście Wheatstone’a/(Ruch oporu Thevenin na moście Wheatstone'a+Rezystancja galwanometru w moście Wheatstone'a)
IG = Vth/(Rth+RG)
Ta formuła używa 4 Zmienne
Używane zmienne
Prąd galwanometryczny w mostku Wheatstone’a - (Mierzone w Amper) - Prąd galwanometryczny w mostku Wheatstone'a odnosi się do przepływu ładunku elektrycznego przez różne elementy obwodu, w tym ramiona oporowe i przewody łączące.
Napięcie Thevenina w moście Wheatstone’a - (Mierzone w Wolt) - Napięcie Thevenina w mostku Wheatstone'a odnosi się do równoważnego napięcia na zaciskach wyjściowych mostka, gdy wszystkie niezależne źródła w obwodzie zostaną zastąpione ich odpowiednikami.
Ruch oporu Thevenin na moście Wheatstone'a - (Mierzone w Om) - Rezystancja Thevenina w mostku Wheatstone'a to równoważna rezystancja obserwowana na zaciskach wyjściowych, gdy wszystkie niezależne źródła napięcia i prądu zostaną zastąpione ich odpowiednikami.
Rezystancja galwanometru w moście Wheatstone'a - (Mierzone w Om) - Galwanometr Rezystancja w moście Wheatstone'a do rezystancji wewnętrznej galwanometru, który jest połączony po jednej przekątnej mostka.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Napięcie Thevenina w moście Wheatstone’a: 27 Wolt --> 27 Wolt Nie jest wymagana konwersja
Ruch oporu Thevenin na moście Wheatstone'a: 53 Om --> 53 Om Nie jest wymagana konwersja
Rezystancja galwanometru w moście Wheatstone'a: 48 Om --> 48 Om Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
IG = Vth/(Rth+RG) --> 27/(53+48)
Ocenianie ... ...
IG = 0.267326732673267
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
0.267326732673267 Amper --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
0.267326732673267 0.267327 Amper <-- Prąd galwanometryczny w mostku Wheatstone’a
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Creator Image
Stworzone przez Nikita Suryawanshi
Vellore Institute of Technology (VIT), Vellore
Nikita Suryawanshi utworzył ten kalkulator i 100+ więcej kalkulatorów!
Verifier Image
Zweryfikowane przez Devyaani Garg
Uniwersytet Shiv Nadar (SNU), Większa Noida
Devyaani Garg zweryfikował ten kalkulator i 25+ więcej kalkulatorów!

4 Most Wheatstone'a Kalkulatory

Opór Thevenina na moście Wheatstone'a
​ Iść Ruch oporu Thevenin na moście Wheatstone'a = ((Opór 1 na moście Wheatstone'a*Opór 3 w Wheatstone Bridge)/(Opór 1 na moście Wheatstone'a+Opór 3 w Wheatstone Bridge))+((Ruch oporu 2 w moście Wheatstone'a*Opór 4 w Wheatstone Bridge)/(Ruch oporu 2 w moście Wheatstone'a+Opór 4 w Wheatstone Bridge))
Prąd galwanometru w moście Wheatstone'a
​ Iść Prąd galwanometryczny w mostku Wheatstone’a = Napięcie Thevenina w moście Wheatstone’a/(Ruch oporu Thevenin na moście Wheatstone'a+Rezystancja galwanometru w moście Wheatstone'a)
Nieznany ruch oporu w Wheatstone Bridge
​ Iść Opór 4 w Wheatstone Bridge = Opór 3 w Wheatstone Bridge*(Ruch oporu 2 w moście Wheatstone'a/Opór 1 na moście Wheatstone'a)
Czułość mostka
​ Iść Czułość mostka = (Kąt odchylenia*(180/pi))/Potencjalna różnica

Prąd galwanometru w moście Wheatstone'a Formułę

Prąd galwanometryczny w mostku Wheatstone’a = Napięcie Thevenina w moście Wheatstone’a/(Ruch oporu Thevenin na moście Wheatstone'a+Rezystancja galwanometru w moście Wheatstone'a)
IG = Vth/(Rth+RG)

Jakie są ograniczenia mostka Wheatstone’a?

Ograniczeniem mostka Wheatstone'a jest to, że może on mierzyć rezystancję tylko w ograniczonym zakresie, zwykle kilku tysięcy omów. Dodatkowo dokładność pomiaru maleje w miarę zbliżania się mierzonej rezystancji do możliwego spadku napięcia na mostku.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!