Prężność par cieczy tworzącej niemieszalną mieszaninę z wodą Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Prężność par czystego składnika B = (Waga cieczy B*Ciśnienie cząstkowe czystej wody*Masa cząsteczkowa wody)/(Waga wody w niemieszalnej mieszaninie*Masa cząsteczkowa cieczy B.)
PBo = (WB*Powater*Mwater)/(Wwater*MB)
Ta formuła używa 6 Zmienne
Używane zmienne
Prężność par czystego składnika B - (Mierzone w Pascal) - Prężność par czystego składnika B to ciśnienie wywierane przez ciekłe lub stałe cząsteczki tylko B w układzie zamkniętym, w którym znajdują się one w równowadze z fazą parową.
Waga cieczy B - (Mierzone w Kilogram) - Waga cieczy B w mieszaninie niemieszających się cieczy.
Ciśnienie cząstkowe czystej wody - (Mierzone w Pascal) - Ciśnienie cząstkowe czystej wody to ciśnienie wywierane przez parę wodną przed dodaniem do roztworu.
Masa cząsteczkowa wody - (Mierzone w Kilogram) - Masa cząsteczkowa wody jest równa 18 g na mol.
Waga wody w niemieszalnej mieszaninie - (Mierzone w Kilogram) - Waga wody w niemieszalnej mieszaninie z inną cieczą.
Masa cząsteczkowa cieczy B. - (Mierzone w Kilogram) - Masa cząsteczkowa cieczy B w mieszaninie niemieszających się cieczy.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Waga cieczy B: 0.1 Kilogram --> 0.1 Kilogram Nie jest wymagana konwersja
Ciśnienie cząstkowe czystej wody: 0.53 Standardowa atmosfera --> 53702.25 Pascal (Sprawdź konwersję tutaj)
Masa cząsteczkowa wody: 18 Gram --> 0.018 Kilogram (Sprawdź konwersję tutaj)
Waga wody w niemieszalnej mieszaninie: 0.12 Kilogram --> 0.12 Kilogram Nie jest wymagana konwersja
Masa cząsteczkowa cieczy B.: 25 Gram --> 0.025 Kilogram (Sprawdź konwersję tutaj)
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
PBo = (WB*Powater*Mwater)/(WwaterB) --> (0.1*53702.25*0.018)/(0.12*0.025)
Ocenianie ... ...
PBo = 32221.35
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
32221.35 Pascal --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
32221.35 Pascal <-- Prężność par czystego składnika B
(Obliczenie zakończone za 00.031 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Prerana Bakli
Narodowy Instytut Technologiczny (GNIDA), Meghalaja
Prerana Bakli utworzył ten kalkulator i 800+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Akshada Kulkarni
Narodowy Instytut Informatyki (NIIT), Neemrana
Akshada Kulkarni zweryfikował ten kalkulator i 900+ więcej kalkulatorów!

10+ Niemieszalne płyny Kalkulatory

Całkowita prężność par mieszaniny o danym ciśnieniu cząstkowym jednej cieczy
Całkowite ciśnienie mieszaniny niemieszalnych cieczy = Prężność par czystego składnika B+((Prężność par czystego składnika B*Waga cieczy A*Masa cząsteczkowa cieczy B.)/(Waga cieczy B*Masa cząsteczkowa cieczy A)) Iść
Masa cząsteczkowa cieczy tworzącej niemieszalną mieszaninę z wodą
Masa cząsteczkowa cieczy B. = (Ciśnienie cząstkowe czystej wody*Masa cząsteczkowa wody*Waga cieczy B)/(Prężność par czystego składnika B*Waga wody w niemieszalnej mieszaninie) Iść
Masa cząsteczkowa cieczy w mieszaninie dwóch niemieszających się cieczy podana masa cieczy
Masa cząsteczkowa cieczy A = (Waga cieczy A*Masa cząsteczkowa cieczy B.*Prężność par czystego składnika B)/(Ciśnienie pary czystego składnika A*Waga cieczy B) Iść
Ciśnienie cząstkowe par niemieszalnej cieczy podane Ciśnienie cząstkowe innej cieczy
Ciśnienie pary czystego składnika A = (Waga cieczy A*Masa cząsteczkowa cieczy B.*Prężność par czystego składnika B)/(Masa cząsteczkowa cieczy A*Waga cieczy B) Iść
Masa cieczy w mieszaninie 2 niemieszających się cieczy przy danej masie innej cieczy
Waga cieczy A = (Ciśnienie pary czystego składnika A*Masa cząsteczkowa cieczy A*Waga cieczy B)/(Prężność par czystego składnika B*Masa cząsteczkowa cieczy B.) Iść
Stosunek mas 2 niemieszających się cieczy tworzących mieszaninę
Stosunek wag 2 niemieszających się cieczy = (Ciśnienie pary czystego składnika A*Masa cząsteczkowa cieczy A)/(Prężność par czystego składnika B*Masa cząsteczkowa cieczy B.) Iść
Stosunek masy cząsteczkowej 2 niemieszających się cieczy
Stosunek mas cząsteczkowych 2 niemieszających się cieczy = (Prężność par czystego składnika B*Waga cieczy A)/(Ciśnienie pary czystego składnika A*Waga cieczy B) Iść
Stosunek ciśnień cząstkowych pary 2 niemieszalnych cieczy pod względem masy i masy cząsteczkowej
Stosunek ciśnień cząstkowych 2 niemieszających się cieczy = (Waga cieczy A*Masa cząsteczkowa cieczy B.)/(Waga cieczy B*Masa cząsteczkowa cieczy A) Iść
Całkowite ciśnienie mieszaniny dwóch niemieszalnych cieczy
Całkowite ciśnienie mieszaniny niemieszalnych cieczy = Ciśnienie pary czystego składnika A+Prężność par czystego składnika B Iść
Stosunek ciśnienia cząstkowego 2 niemieszających się cieczy przy danej liczbie moli
Stosunek ciśnień cząstkowych 2 niemieszających się cieczy = Liczba moli cieczy A/Liczba moli cieczy B Iść

Prężność par cieczy tworzącej niemieszalną mieszaninę z wodą Formułę

Prężność par czystego składnika B = (Waga cieczy B*Ciśnienie cząstkowe czystej wody*Masa cząsteczkowa wody)/(Waga wody w niemieszalnej mieszaninie*Masa cząsteczkowa cieczy B.)
PBo = (WB*Powater*Mwater)/(Wwater*MB)

W jaki sposób obie ciecze wpływają na ciśnienie mieszaniny 2 niemieszających się cieczy?

Oczywiście, jeśli masz dwie niemieszające się ciecze w zamkniętej kolbie i trzymasz wszystko w bezruchu, mierzona prężność pary będzie po prostu ciśnieniem pary unoszącej się na górze. Nie ma możliwości, aby dolna ciecz zamieniła się w parę. Górna uszczelnia ją. Na potrzeby dalszej części tego tematu zawsze zakładamy, że mieszanina jest mieszana lub wstrząsana w taki sposób, że oba płyny rozpadają się na krople. W dowolnym momencie na powierzchni będą znajdować się krople obu cieczy. Oznacza to, że oba z nich przyczyniają się do ogólnej prężności par mieszaniny.

Share Image
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!