Objętość prostopadłościanu o podanej przekątnej, szerokości i wysokości Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Objętość prostopadłościanu = sqrt(Kosmiczna przekątna prostopadłościanu^2-Szerokość prostopadłościanu^2-Wysokość prostopadłościanu^2)*Szerokość prostopadłościanu*Wysokość prostopadłościanu
V = sqrt(dSpace^2-w^2-h^2)*w*h
Ta formuła używa 1 Funkcje, 4 Zmienne
Używane funkcje
sqrt - Square root function, sqrt(Number)
Używane zmienne
Objętość prostopadłościanu - (Mierzone w Sześcienny Metr ) - Objętość prostopadłościanu to całkowita ilość trójwymiarowej przestrzeni zamkniętej przez powierzchnię prostopadłościanu.
Kosmiczna przekątna prostopadłościanu - (Mierzone w Metr) - Przekątna przestrzenna prostopadłościanu to długość linii łączącej jeden wierzchołek z przeciwległym wierzchołkiem przez wnętrze prostopadłościanu.
Szerokość prostopadłościanu - (Mierzone w Metr) - Szerokość prostopadłościanu jest miarą dowolnej pary równoległych krawędzi podstawy, które są mniejsze niż pozostała para równoległych krawędzi prostopadłościanu.
Wysokość prostopadłościanu - (Mierzone w Metr) - Wysokość prostopadłościanu to pionowa odległość mierzona od podstawy do wierzchołka prostopadłościanu.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Kosmiczna przekątna prostopadłościanu: 16 Metr --> 16 Metr Nie jest wymagana konwersja
Szerokość prostopadłościanu: 6 Metr --> 6 Metr Nie jest wymagana konwersja
Wysokość prostopadłościanu: 8 Metr --> 8 Metr Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
V = sqrt(dSpace^2-w^2-h^2)*w*h --> sqrt(16^2-6^2-8^2)*6*8
Ocenianie ... ...
V = 599.519807846246
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
599.519807846246 Sześcienny Metr --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
599.519807846246 599.5198 Sześcienny Metr <-- Objętość prostopadłościanu
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Dhruv Walia
Indyjski Instytut Technologii, Indian School of Mines, DHANBAD (IIT ISM), Dhanbad, Jharkhand
Dhruv Walia utworzył ten kalkulator i 1100+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Nayana Phulphagar
Institute of Chartered and Financial Analysts of India National College (Krajowe Kolegium ICFAI), HUBLI
Nayana Phulphagar zweryfikował ten kalkulator i 1300+ więcej kalkulatorów!

13 Objętość prostopadłościanu Kalkulatory

Objętość prostopadłościanu, biorąc pod uwagę całkowitą powierzchnię, szerokość i wysokość
Iść Objętość prostopadłościanu = (Całkowita powierzchnia prostopadłościanu/2-(Wysokość prostopadłościanu*Szerokość prostopadłościanu))/(Wysokość prostopadłościanu+Szerokość prostopadłościanu)*Szerokość prostopadłościanu*Wysokość prostopadłościanu
Objętość prostopadłościanu, biorąc pod uwagę całkowitą powierzchnię, szerokość i długość
Iść Objętość prostopadłościanu = Długość prostopadłościanu*Szerokość prostopadłościanu*(Całkowita powierzchnia prostopadłościanu/2-(Długość prostopadłościanu*Szerokość prostopadłościanu))/(Długość prostopadłościanu+Szerokość prostopadłościanu)
Objętość prostopadłościanu, biorąc pod uwagę całkowitą powierzchnię, długość i wysokość
Iść Objętość prostopadłościanu = Długość prostopadłościanu*(Całkowita powierzchnia prostopadłościanu/2-(Wysokość prostopadłościanu*Długość prostopadłościanu))/(Wysokość prostopadłościanu+Długość prostopadłościanu)*Wysokość prostopadłościanu
Objętość prostopadłościanu o podanej przekątnej, szerokości i wysokości
Iść Objętość prostopadłościanu = sqrt(Kosmiczna przekątna prostopadłościanu^2-Szerokość prostopadłościanu^2-Wysokość prostopadłościanu^2)*Szerokość prostopadłościanu*Wysokość prostopadłościanu
Objętość prostopadłościanu o podanej przekątnej, długości i szerokości
Iść Objętość prostopadłościanu = Długość prostopadłościanu*Szerokość prostopadłościanu*sqrt(Kosmiczna przekątna prostopadłościanu^2-Długość prostopadłościanu^2-Szerokość prostopadłościanu^2)
Objętość prostopadłościanu o podanej przekątnej, długości i wysokości
Iść Objętość prostopadłościanu = Długość prostopadłościanu*sqrt(Kosmiczna przekątna prostopadłościanu^2-Długość prostopadłościanu^2-Wysokość prostopadłościanu^2)*Wysokość prostopadłościanu
Objętość prostopadłościanu przy danym polu powierzchni bocznej, szerokości i wysokości
Iść Objętość prostopadłościanu = (Pole powierzchni bocznej prostopadłościanu/(2*Wysokość prostopadłościanu)-Szerokość prostopadłościanu)*Szerokość prostopadłościanu*Wysokość prostopadłościanu
Objętość prostopadłościanu, biorąc pod uwagę pole powierzchni bocznej, szerokość i długość
Iść Objętość prostopadłościanu = Długość prostopadłościanu*Szerokość prostopadłościanu*Pole powierzchni bocznej prostopadłościanu/(2*(Długość prostopadłościanu+Szerokość prostopadłościanu))
Objętość prostopadłościanu przy danym polu powierzchni bocznej, długości i wysokości
Iść Objętość prostopadłościanu = (Pole powierzchni bocznej prostopadłościanu/(2*Wysokość prostopadłościanu)-Długość prostopadłościanu)*Długość prostopadłościanu*Wysokość prostopadłościanu
Objętość prostopadłościanu przy danym obwodzie, wysokości i szerokości
Iść Objętość prostopadłościanu = (Obwód prostopadłościanu-(4*(Szerokość prostopadłościanu+Wysokość prostopadłościanu)))/4*Szerokość prostopadłościanu*Wysokość prostopadłościanu
Objętość prostopadłościanu przy danym obwodzie, długości i szerokości
Iść Objętość prostopadłościanu = Długość prostopadłościanu*Szerokość prostopadłościanu*(Obwód prostopadłościanu-(4*(Długość prostopadłościanu+Szerokość prostopadłościanu)))/4
Objętość prostopadłościanu przy danym obwodzie, wysokości i długości
Iść Objętość prostopadłościanu = Długość prostopadłościanu*(Obwód prostopadłościanu-(4*(Długość prostopadłościanu+Wysokość prostopadłościanu)))/4*Wysokość prostopadłościanu
Objętość prostopadłościanu
Iść Objętość prostopadłościanu = Długość prostopadłościanu*Szerokość prostopadłościanu*Wysokość prostopadłościanu

Objętość prostopadłościanu o podanej przekątnej, szerokości i wysokości Formułę

Objętość prostopadłościanu = sqrt(Kosmiczna przekątna prostopadłościanu^2-Szerokość prostopadłościanu^2-Wysokość prostopadłościanu^2)*Szerokość prostopadłościanu*Wysokość prostopadłościanu
V = sqrt(dSpace^2-w^2-h^2)*w*h
Share Image
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!