Objętość prostopadłościanu o podanej przekątnej, szerokości i wysokości Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Objętość prostopadłościanu = sqrt(Kosmiczna przekątna prostopadłościanu^2-Szerokość prostopadłościanu^2-Wysokość prostopadłościanu^2)*Szerokość prostopadłościanu*Wysokość prostopadłościanu
V = sqrt(dSpace^2-w^2-h^2)*w*h
Ta formuła używa 1 Funkcje, 4 Zmienne
Używane funkcje
sqrt - Funkcja pierwiastka kwadratowego to funkcja, która jako dane wejściowe przyjmuje liczbę nieujemną i zwraca pierwiastek kwadratowy z podanej liczby wejściowej., sqrt(Number)
Używane zmienne
Objętość prostopadłościanu - (Mierzone w Sześcienny Metr ) - Objętość prostopadłościanu to całkowita ilość trójwymiarowej przestrzeni zamkniętej przez powierzchnię prostopadłościanu.
Kosmiczna przekątna prostopadłościanu - (Mierzone w Metr) - Przekątna przestrzenna prostopadłościanu to długość linii łączącej jeden wierzchołek z przeciwległym wierzchołkiem przez wnętrze prostopadłościanu.
Szerokość prostopadłościanu - (Mierzone w Metr) - Szerokość prostopadłościanu jest miarą dowolnej pary równoległych krawędzi podstawy, które są mniejsze niż pozostała para równoległych krawędzi prostopadłościanu.
Wysokość prostopadłościanu - (Mierzone w Metr) - Wysokość prostopadłościanu to pionowa odległość mierzona od podstawy do wierzchołka prostopadłościanu.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Kosmiczna przekątna prostopadłościanu: 16 Metr --> 16 Metr Nie jest wymagana konwersja
Szerokość prostopadłościanu: 6 Metr --> 6 Metr Nie jest wymagana konwersja
Wysokość prostopadłościanu: 8 Metr --> 8 Metr Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
V = sqrt(dSpace^2-w^2-h^2)*w*h --> sqrt(16^2-6^2-8^2)*6*8
Ocenianie ... ...
V = 599.519807846246
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
599.519807846246 Sześcienny Metr --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
599.519807846246 599.5198 Sześcienny Metr <-- Objętość prostopadłościanu
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Creator Image
Stworzone przez Dhruv Walia
Indyjski Instytut Technologii, Indian School of Mines, DHANBAD (IIT ISM), Dhanbad, Jharkhand
Dhruv Walia utworzył ten kalkulator i 1100+ więcej kalkulatorów!
Verifier Image
Zweryfikowane przez Nayana Phulphagar
Institute of Chartered and Financial Analysts of India National College (Krajowe Kolegium ICFAI), HUBLI
Nayana Phulphagar zweryfikował ten kalkulator i 1500+ więcej kalkulatorów!

13 Objętość prostopadłościanu Kalkulatory

Objętość prostopadłościanu, biorąc pod uwagę całkowitą powierzchnię, szerokość i wysokość
​ Iść Objętość prostopadłościanu = (Całkowita powierzchnia prostopadłościanu/2-(Wysokość prostopadłościanu*Szerokość prostopadłościanu))/(Wysokość prostopadłościanu+Szerokość prostopadłościanu)*Szerokość prostopadłościanu*Wysokość prostopadłościanu
Objętość prostopadłościanu, biorąc pod uwagę całkowitą powierzchnię, szerokość i długość
​ Iść Objętość prostopadłościanu = Długość prostopadłościanu*Szerokość prostopadłościanu*(Całkowita powierzchnia prostopadłościanu/2-(Długość prostopadłościanu*Szerokość prostopadłościanu))/(Długość prostopadłościanu+Szerokość prostopadłościanu)
Objętość prostopadłościanu, biorąc pod uwagę całkowitą powierzchnię, długość i wysokość
​ Iść Objętość prostopadłościanu = Długość prostopadłościanu*(Całkowita powierzchnia prostopadłościanu/2-(Wysokość prostopadłościanu*Długość prostopadłościanu))/(Wysokość prostopadłościanu+Długość prostopadłościanu)*Wysokość prostopadłościanu
Objętość prostopadłościanu o podanej przekątnej, szerokości i wysokości
​ Iść Objętość prostopadłościanu = sqrt(Kosmiczna przekątna prostopadłościanu^2-Szerokość prostopadłościanu^2-Wysokość prostopadłościanu^2)*Szerokość prostopadłościanu*Wysokość prostopadłościanu
Objętość prostopadłościanu o podanej przekątnej, długości i szerokości
​ Iść Objętość prostopadłościanu = Długość prostopadłościanu*Szerokość prostopadłościanu*sqrt(Kosmiczna przekątna prostopadłościanu^2-Długość prostopadłościanu^2-Szerokość prostopadłościanu^2)
Objętość prostopadłościanu o podanej przekątnej, długości i wysokości
​ Iść Objętość prostopadłościanu = Długość prostopadłościanu*sqrt(Kosmiczna przekątna prostopadłościanu^2-Długość prostopadłościanu^2-Wysokość prostopadłościanu^2)*Wysokość prostopadłościanu
Objętość prostopadłościanu przy danym polu powierzchni bocznej, szerokości i wysokości
​ Iść Objętość prostopadłościanu = (Pole powierzchni bocznej prostopadłościanu/(2*Wysokość prostopadłościanu)-Szerokość prostopadłościanu)*Szerokość prostopadłościanu*Wysokość prostopadłościanu
Objętość prostopadłościanu, biorąc pod uwagę pole powierzchni bocznej, szerokość i długość
​ Iść Objętość prostopadłościanu = Długość prostopadłościanu*Szerokość prostopadłościanu*Pole powierzchni bocznej prostopadłościanu/(2*(Długość prostopadłościanu+Szerokość prostopadłościanu))
Objętość prostopadłościanu przy danym polu powierzchni bocznej, długości i wysokości
​ Iść Objętość prostopadłościanu = (Pole powierzchni bocznej prostopadłościanu/(2*Wysokość prostopadłościanu)-Długość prostopadłościanu)*Długość prostopadłościanu*Wysokość prostopadłościanu
Objętość prostopadłościanu przy danym obwodzie, wysokości i szerokości
​ Iść Objętość prostopadłościanu = (Obwód prostopadłościanu-(4*(Szerokość prostopadłościanu+Wysokość prostopadłościanu)))/4*Szerokość prostopadłościanu*Wysokość prostopadłościanu
Objętość prostopadłościanu przy danym obwodzie, długości i szerokości
​ Iść Objętość prostopadłościanu = Długość prostopadłościanu*Szerokość prostopadłościanu*(Obwód prostopadłościanu-(4*(Długość prostopadłościanu+Szerokość prostopadłościanu)))/4
Objętość prostopadłościanu przy danym obwodzie, wysokości i długości
​ Iść Objętość prostopadłościanu = Długość prostopadłościanu*(Obwód prostopadłościanu-(4*(Długość prostopadłościanu+Wysokość prostopadłościanu)))/4*Wysokość prostopadłościanu
Objętość prostopadłościanu
​ Iść Objętość prostopadłościanu = Długość prostopadłościanu*Szerokość prostopadłościanu*Wysokość prostopadłościanu

Objętość prostopadłościanu o podanej przekątnej, szerokości i wysokości Formułę

Objętość prostopadłościanu = sqrt(Kosmiczna przekątna prostopadłościanu^2-Szerokość prostopadłościanu^2-Wysokość prostopadłościanu^2)*Szerokość prostopadłościanu*Wysokość prostopadłościanu
V = sqrt(dSpace^2-w^2-h^2)*w*h
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!