Anion Gap Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Anion Gap = nee-(Cl in mEq / L+bicarbonaat)
AG = Na-(Cl+HCO3-)
Deze formule gebruikt 4 Variabelen
Variabelen gebruikt
Anion Gap - (Gemeten in Mol per kubieke meter) - De anion gap is een waarde die wordt berekend op basis van de resultaten van meerdere individuele medische laboratoriumtests.
nee - (Gemeten in Mol per kubieke meter) - Na of natriumion is het ion dat wordt gevormd wanneer het natriumatoom zijn buitenste elektron verliest.
Cl in mEq / L - (Gemeten in Mol per kubieke meter) - Chloride-ion is het anion dat wordt gevormd wanneer het element chloor een elektron krijgt.
bicarbonaat - (Gemeten in Mol per kubieke meter) - Bicarbonaat is een tussenvorm bij de deprotonering van koolzuur.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
nee: 136 Milli-equivalenten per liter --> 136 Mol per kubieke meter (Bekijk de conversie hier)
Cl in mEq / L: 100 Milli-equivalenten per liter --> 100 Mol per kubieke meter (Bekijk de conversie hier)
bicarbonaat: 27 Milli-equivalenten per liter --> 27 Mol per kubieke meter (Bekijk de conversie hier)
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
AG = Na-(Cl+HCO3-) --> 136-(100+27)
Evalueren ... ...
AG = 9
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
9 Mol per kubieke meter -->9 Milli-equivalenten per liter (Bekijk de conversie hier)
DEFINITIEVE ANTWOORD
9 Milli-equivalenten per liter <-- Anion Gap
(Berekening voltooid in 00.000 seconden)
Je bevindt je hier -

Credits

Gemaakt door Team Softusvista
Softusvista Office (Pune), India
Team Softusvista heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 600+ meer rekenmachines!
Geverifieërd door Himanshi Sharma
Bhilai Institute of Technology (BEETJE), Raipur
Himanshi Sharma heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 900+ rekenmachines!

5 Bloed differentiële test Rekenmachines

Arteriële zuurstofgehalte
Gaan Arteriële zuurstofgehalte = (Hemoglobine*1.36*SaO2/1000)+(0.0031*PaO2 (mm/Hg))
Absoluut Neutrofiel Telling
Gaan Absoluut aantal neutrofielen = ((Polys+Bands)*Witte bloedcel)/100
Anion Gap
Gaan Anion Gap = nee-(Cl in mEq / L+bicarbonaat)
Absolute lymfen
Gaan Absoluut aantal lymfocyten = WBC-telling*Percentage lymfen
IJzertekort
Gaan IJzertekort = (Gewicht*(15-Hemoglobine*0.1)*2.4)+500

Anion Gap Formule

Anion Gap = nee-(Cl in mEq / L+bicarbonaat)
AG = Na-(Cl+HCO3-)

Wat is Anion Gap?

De anion gap (AG) is een maat voor het zuur-base-evenwicht. Uw lichaam handhaaft het evenwicht door kooldioxide vast te houden of af te geven via de longen (zuur) of bicarbonaat via de nieren (base). Een anion gap kan hoog, normaal of laag zijn (zeldzaam). Een hoge anionkloof duidt op de aanwezigheid van meer anionen dan kationen, of acidose. De normale waarde voor de serumanion gap is ongeveer drie tot 10 mEq / L (gemiddeld zes mEq / L), maar kan variëren afhankelijk van uw laboratorium.

Anion Gap Oorzaken en symptomen

Acidose met hoge anion gap kan worden veroorzaakt door: ketoacidose, lactaatacidose, nierfalen, toxische inname, terwijl normale anion gap acidose kan worden veroorzaakt door: gastro-intestinale of renale bicarbonaatverliezen, verminderde renale excretie. Hoewel milde acidemie doorgaans asymptomatisch is, kunnen symptomen en tekenen van acidose met hoge anion gap-acidose zijn: misselijkheid, braken, malaise, hyperpnoe (lang en diep ademhalen met een normaal tempo), vermoeidheid en hartstoornissen met hypotensie, shock, ventriculaire aritmieën.

Share Image
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!