Ionische sterkte van uni-bivalent elektrolyt Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Ionische kracht = (1/2)*(Molaliteit van kation*((Valenties van kation)^2)+(2*Molaliteit van anion*((Valenties van anion)^2)))
I = (1/2)*(m+*((Z+)^2)+(2*m-*((Z-)^2)))
Deze formule gebruikt 5 Variabelen
Variabelen gebruikt
Ionische kracht - (Gemeten in Mol / kilogram) - De ionsterkte van een oplossing is een maat voor de elektrische intensiteit door de aanwezigheid van ionen in de oplossing.
Molaliteit van kation - (Gemeten in Mol / kilogram) - De molaliteit van kation wordt gedefinieerd als het aantal mol kation per kg oplosmiddel.
Valenties van kation - De valenties van kation zijn de positieve lading van het ion in een elektrolyt.
Molaliteit van anion - (Gemeten in Mol / kilogram) - De molaliteit van anion wordt gedefinieerd als het aantal mol anion per kg oplosmiddel.
Valenties van anion - De valenties van anion zijn de negatieve lading van het ion in een elektrolyt.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Molaliteit van kation: 0.1 Mol / kilogram --> 0.1 Mol / kilogram Geen conversie vereist
Valenties van kation: 3 --> Geen conversie vereist
Molaliteit van anion: 0.2 Mol / kilogram --> 0.2 Mol / kilogram Geen conversie vereist
Valenties van anion: 4 --> Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
I = (1/2)*(m+*((Z+)^2)+(2*m-*((Z-)^2))) --> (1/2)*(0.1*((3)^2)+(2*0.2*((4)^2)))
Evalueren ... ...
I = 3.65
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
3.65 Mol / kilogram --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
3.65 Mol / kilogram <-- Ionische kracht
(Berekening voltooid in 00.016 seconden)

Credits

Gemaakt door Prashant Singh
KJ Somaiya College of science (KJ Somaiya), Mumbai
Prashant Singh heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 700+ meer rekenmachines!
Geverifieërd door Prerana Bakli
Nationaal Instituut voor Technologie (NIT), Meghalaya
Prerana Bakli heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 1300+ rekenmachines!

8 Ionische sterkte Rekenmachines

Ionische sterkte met behulp van de beperkende wet van Debey-Huckel
Gaan Ionische kracht = (-(ln(Gemiddelde activiteitscoëfficiënt))/(Debye Huckel beperkende wet constante*(Lading aantal ionensoorten^2)))^2
Ionische sterkte van bi-trivalente elektrolyt
Gaan Ionische kracht = (1/2)*(2*Molaliteit van kation*((Valenties van kation)^2)+3*Molaliteit van anion*((Valenties van anion)^2))
Ionische sterkte van uni-bivalent elektrolyt
Gaan Ionische kracht = (1/2)*(Molaliteit van kation*((Valenties van kation)^2)+(2*Molaliteit van anion*((Valenties van anion)^2)))
Ionische sterkte voor uni-univalent elektrolyt
Gaan Ionische kracht = (1/2)*(Molaliteit van kation*((Valenties van kation)^2)+Molaliteit van anion*((Valenties van anion)^2))
Ionische sterkte voor bi-bivalent elektrolyt
Gaan Ionische kracht = (1/2)*(Molaliteit van kation*((Valenties van kation)^2)+Molaliteit van anion*((Valenties van anion)^2))
Ionische sterkte voor bi-bivalente elektrolyt als molaliteit van kation en anion hetzelfde is
Gaan Ionische kracht = (4*molaliteit)
Ionische sterkte van bi-trivalente elektrolyt als molaliteit van kation en anion hetzelfde zijn
Gaan Ionische kracht = 15*molaliteit
Ionische sterkte van uni-bivalent elektrolyt als molaliteit van kation en anion hetzelfde zijn
Gaan Ionische kracht = 3*molaliteit

Ionische sterkte van uni-bivalent elektrolyt Formule

Ionische kracht = (1/2)*(Molaliteit van kation*((Valenties van kation)^2)+(2*Molaliteit van anion*((Valenties van anion)^2)))
I = (1/2)*(m+*((Z+)^2)+(2*m-*((Z-)^2)))

Wat is Ionische kracht?

Ionische sterkte van een oplossing is een maat voor de elektrische intensiteit door de aanwezigheid van ionen in de oplossing. Het wordt gegeven als de helft van de som van alle termen die worden verkregen door de molaliteit van elk ion te vermenigvuldigen met het kwadraat van zijn valentie. Met andere woorden, ionsterkte is de cumulatieve maat van zowel ladingen op het ion als de concentratie in de oplossing. Het concept van ionsterkte is altijd van toepassing op sterke elektrolyten (dwz zouten) en kan niet worden toegepast op zwakke elektrolyten.

Share Image
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!