Isotherme cilinder begraven in semi-oneindig medium Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Geleidingsvormfactor: = (2*pi*Lengte van cilinder:)/(ln((4*Afstand van oppervlak tot middelpunt van object)/Diameter van cilinder:))
S = (2*pi*l)/(ln((4*z)/D))
Deze formule gebruikt 1 Constanten, 1 Functies, 4 Variabelen
Gebruikte constanten
pi - Archimedes' constant Waarde genomen als 3.14159265358979323846264338327950288
Functies die worden gebruikt
ln - Natural logarithm function (base e), ln(Number)
Variabelen gebruikt
Geleidingsvormfactor: - (Gemeten in Meter) - Geleidingsvormfactor wordt gedefinieerd als de waarde die wordt gebruikt om de warmteoverdrachtssnelheid te bepalen voor de configuraties die zeer complex zijn en veel rekentijd vergen.
Lengte van cilinder: - (Gemeten in Meter) - Lengte van de cilinder is de verticale hoogte van de cilinder.
Afstand van oppervlak tot middelpunt van object - (Gemeten in Meter) - De afstand van het oppervlak tot het middelpunt van het object is de afstand tussen het oppervlak en het middelpunt van het object.
Diameter van cilinder: - (Gemeten in Meter) - Diameter van cilinder is de maximale breedte van cilinder in dwarsrichting.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Lengte van cilinder:: 0.4 Centimeter --> 0.004 Meter (Bekijk de conversie hier)
Afstand van oppervlak tot middelpunt van object: 100 Meter --> 100 Meter Geen conversie vereist
Diameter van cilinder:: 5 Centimeter --> 0.05 Meter (Bekijk de conversie hier)
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
S = (2*pi*l)/(ln((4*z)/D)) --> (2*pi*0.004)/(ln((4*100)/0.05))
Evalueren ... ...
S = 0.00279650504269997
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
0.00279650504269997 Meter --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
0.00279650504269997 Meter <-- Geleidingsvormfactor:
(Berekening voltooid in 00.031 seconden)

Credits

Gemaakt door Ravi Khiyani
Shri Govindram Seksaria Instituut voor Technologie en Wetenschap (SGSITS), Indore
Ravi Khiyani heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 200+ meer rekenmachines!
Geverifieërd door Akshay Talbar
Vishwakarma-universiteit (VU), Pune
Akshay Talbar heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 10+ rekenmachines!

10+ Geleidingsvormfactoren voor verschillende configuraties Rekenmachines

Rij van evenwijdige evenwijdige isotherme cilinders begraven in een semi-oneindig medium
Geleidingsvormfactor: = (2*pi*Lengte van cilinder:)/(ln(((2*Afstand tussen centra)/(pi*Diameter van cilinder:))*sinh((2*pi*Afstand van oppervlak tot middelpunt van object)/Afstand tussen centra))) Gaan
Excentrische isotherme cilinder in een cilinder van dezelfde lengte
Geleidingsvormfactor: = (2*pi*Lengte van cilinder:)/acosh(((Diameter van cilinder 1)^2+(Diameter van cilinder 2)^2-(4*(Excentrische afstand tussen objecten)^2))/(2*Diameter van cilinder 1*Diameter van cilinder 2)) Gaan
Twee parallelle isotherme cilinders geplaatst in een oneindig medium
Geleidingsvormfactor: = (2*pi*Lengte van cilinder:)/acosh(((4*(Afstand tussen centra)^2)-(Diameter van cilinder 1)^2-(Diameter van cilinder 2)^2)/(2*Diameter van cilinder 1*Diameter van cilinder 2)) Gaan
Isotherme cilinder begraven in semi-oneindig medium
Geleidingsvormfactor: = (2*pi*Lengte van cilinder:)/(ln((4*Afstand van oppervlak tot middelpunt van object)/Diameter van cilinder:)) Gaan
Isotherme cilinder in het midden van vierkante massieve staaf van dezelfde lengte
Geleidingsvormfactor: = (2*pi*Lengte van cilinder:)/ln((1.08*Breedte van vierkante staaf)/Diameter van cilinder:) Gaan
Lange holle cilindrische laag
Geleidingsvormfactor: = (2*pi*Lengte van cilinder:)/(ln(Buitenste straal van cilinder/Binnenstraal van cilinder)) Gaan
Verticale isotherme cilinder begraven in semi-oneindig medium
Geleidingsvormfactor: = (2*pi*Lengte van cilinder:)/(ln((4*Lengte van cilinder:)/Diameter van cilinder:)) Gaan
Holle bolvormige laag
Geleidingsvormfactor: = (4*pi*Binnenste straal*Buitenste straal)/(Buitenste straal-Binnenste straal) Gaan
Isotherme cilinder in het middenvlak van een oneindige wand
Geleidingsvormfactor: = (8*Afstand van oppervlak tot middelpunt van object)/(pi*Diameter van cilinder:) Gaan
Grote vlakke muur
Geleidingsvormfactor: = Dwarsdoorsnede gebied/Dikte Gaan

Isotherme cilinder begraven in semi-oneindig medium Formule

Geleidingsvormfactor: = (2*pi*Lengte van cilinder:)/(ln((4*Afstand van oppervlak tot middelpunt van object)/Diameter van cilinder:))
S = (2*pi*l)/(ln((4*z)/D))
Share Image
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!