Partiële druk van droge lucht gegeven dampdichtheid Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Partiële druk van droge lucht = (Dampdichtheid*287*Droge boltemperatuur)/Specifieke luchtvochtigheid
pa = (ρv*287*td)/ω
Deze formule gebruikt 4 Variabelen
Variabelen gebruikt
Partiële druk van droge lucht - (Gemeten in Pascal) - De partiële druk van droge lucht is de druk die wordt uitgeoefend door de droge lucht in het mengsel van droge lucht en waterdamp, vochtige lucht genoemd.
Dampdichtheid - (Gemeten in Kilogram per kubieke meter) - Dampdichtheid wordt gedefinieerd als de massa waterdamp aanwezig in 1 m
Droge boltemperatuur - (Gemeten in Kelvin) - Droge boltemperatuur is de temperatuur van lucht gemeten door een thermometer die vrij aan de lucht is blootgesteld maar afgeschermd van straling en vocht.
Specifieke luchtvochtigheid - Specifieke vochtigheid is de verhouding van de massa waterdamp tot de totale massa van het luchtdeeltje.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Dampdichtheid: 32 Kilogram per kubieke meter --> 32 Kilogram per kubieke meter Geen conversie vereist
Droge boltemperatuur: 350 Kelvin --> 350 Kelvin Geen conversie vereist
Specifieke luchtvochtigheid: 0.25 --> Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
pa = (ρv*287*td)/ω --> (32*287*350)/0.25
Evalueren ... ...
pa = 12857600
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
12857600 Pascal -->128.576 Bar (Bekijk de conversie hier)
DEFINITIEVE ANTWOORD
128.576 Bar <-- Partiële druk van droge lucht
(Berekening voltooid in 00.016 seconden)

Credits

Gemaakt door Ojas Kulkarni
Sardar Patel College of Engineering (SPCE), Mumbai
Ojas Kulkarni heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 10+ meer rekenmachines!
Geverifieërd door Anshika Arya
Nationaal Instituut voor Technologie (NIT), Hamirpur
Anshika Arya heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 2700+ rekenmachines!

6 Dampdichtheid Rekenmachines

Drogeboltemperatuur gegeven dampdichtheid
Droge boltemperatuur = (Specifieke luchtvochtigheid*(Totale druk van vochtige lucht-Druk van waterdamp))/(287*Dampdichtheid) Gaan
Dampdichtheid
Dampdichtheid = (Specifieke luchtvochtigheid*(Totale druk van vochtige lucht-Druk van waterdamp))/(287*Droge boltemperatuur) Gaan
Totale druk van vochtige lucht gegeven dampdichtheid
Totale druk van vochtige lucht = ((Dampdichtheid*287*Droge boltemperatuur)/Specifieke luchtvochtigheid)+Druk van waterdamp Gaan
Specifieke vochtigheid gegeven dampdichtheid
Specifieke luchtvochtigheid = (Dampdichtheid*Droge boltemperatuur*287)/(Totale druk van vochtige lucht-Druk van waterdamp) Gaan
Partiële druk van damp gegeven dampdichtheid
Druk van waterdamp = Totale druk van vochtige lucht-((Dampdichtheid*287*Droge boltemperatuur)/Specifieke luchtvochtigheid) Gaan
Partiële druk van droge lucht gegeven dampdichtheid
Partiële druk van droge lucht = (Dampdichtheid*287*Droge boltemperatuur)/Specifieke luchtvochtigheid Gaan

Partiële druk van droge lucht gegeven dampdichtheid Formule

Partiële druk van droge lucht = (Dampdichtheid*287*Droge boltemperatuur)/Specifieke luchtvochtigheid
pa = (ρv*287*td)/ω
Share Image
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!