Druk naar huidige conversie Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Huidig = (((Drukinvoer-Minimale drukwaarde)*(Maximale stroomwaarde-Minimale huidige waarde))/(Maximale drukwaarde-Minimale drukwaarde))+Minimale huidige waarde
Iout = (((Pin-Pmin)*(Imax-Imin))/(Pmax-Pmin))+Imin
Deze formule gebruikt 6 Variabelen
Variabelen gebruikt
Huidig - (Gemeten in Ampère) - Stroom is de waarde van de omgezette grootheid die wordt bepaald door de drukinvoer lineair te schalen binnen een gespecificeerd bereik om te corresponderen met een stroomuitvoer.
Drukinvoer - (Gemeten in Pascal) - Drukinvoer verwijst naar de gemeten of verstrekte drukwaarde die als basis dient voor het berekenen van de overeenkomstige stroomuitvoer.
Minimale drukwaarde - (Gemeten in Pascal) - Minimale drukwaarde vertegenwoordigt de ondergrens van het drukbereik waarbinnen de huidige uitvoer proportioneel wordt geschaald.
Maximale stroomwaarde - (Gemeten in Ampère) - Maximale stroomwaarde vertegenwoordigt de maximale stroomwaarde in het gewenste uitgangsbereik. Het definieert de bovengrens van de stroomuitvoer die overeenkomt met de maximale drukinvoer.
Minimale huidige waarde - (Gemeten in Ampère) - Minimale stroomwaarde vertegenwoordigt de minimale stroomwaarde in het gewenste uitgangsbereik. Het definieert de ondergrens van de stroomuitvoer die overeenkomt met de minimale drukinvoer.
Maximale drukwaarde - (Gemeten in Pascal) - Maximale drukwaarde vertegenwoordigt de bovengrens van het drukbereik waarbinnen de huidige uitvoer proportioneel wordt geschaald.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Drukinvoer: 25 Pascal --> 25 Pascal Geen conversie vereist
Minimale drukwaarde: 0.1 Pascal --> 0.1 Pascal Geen conversie vereist
Maximale stroomwaarde: 20 Ampère --> 20 Ampère Geen conversie vereist
Minimale huidige waarde: 4 Ampère --> 4 Ampère Geen conversie vereist
Maximale drukwaarde: 100 Pascal --> 100 Pascal Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
Iout = (((Pin-Pmin)*(Imax-Imin))/(Pmax-Pmin))+Imin --> (((25-0.1)*(20-4))/(100-0.1))+4
Evalueren ... ...
Iout = 7.98798798798799
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
7.98798798798799 Ampère --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
7.98798798798799 7.987988 Ampère <-- Huidig
(Berekening voltooid in 00.020 seconden)

Credits

Creator Image
Gemaakt door Rachita C
BMS College of Engineering (BMSCE), Banglore
Rachita C heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 25+ meer rekenmachines!
Verifier Image
Geverifieërd door Parminder Singh
Universiteit van Chandigarh (CU), Punjab
Parminder Singh heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 500+ rekenmachines!

8 Drukmeting Rekenmachines

Druk naar huidige conversie
​ Gaan Huidig = (((Drukinvoer-Minimale drukwaarde)*(Maximale stroomwaarde-Minimale huidige waarde))/(Maximale drukwaarde-Minimale drukwaarde))+Minimale huidige waarde
Pure stress
​ Gaan Spanning = (Viscositeitscoëfficiënt Druk*Vloeistofsnelheid)/Gesloten stijgbeugelafstand
Drukverschil in U-buismanometer
​ Gaan Drukverschil = Specifiek gewicht Vloeistofdruk*Vloeistof Hoogteverschil
Hoogte van vloeistof in kolom
​ Gaan Vloeistof Hoogteverschil = Drukverschil/Specifiek gewicht Vloeistofdruk
Verandering in druk
​ Gaan Drukverschil = Vloeistof Hoogteverschil*Specifiek gewicht Vloeistofdruk
Druk aan de rechterkant van de manometer
​ Gaan Druk in rechter zijbuis = Drukverschil+Druk in de linker zijbuis
Druk links van de manometer
​ Gaan Druk in de linker zijbuis = Druk in rechter zijbuis-Drukverschil
Drukverschil in manometer
​ Gaan Drukverschil = Druk in rechter zijbuis-Druk in de linker zijbuis

Druk naar huidige conversie Formule

Huidig = (((Drukinvoer-Minimale drukwaarde)*(Maximale stroomwaarde-Minimale huidige waarde))/(Maximale drukwaarde-Minimale drukwaarde))+Minimale huidige waarde
Iout = (((Pin-Pmin)*(Imax-Imin))/(Pmax-Pmin))+Imin
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!